• Prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov pokračuje po jarných prázdninách

     • Milí žiaci!

      Po jarných prázdninách od 1. marca 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie končiacich ročníkovv triedach II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ a  II.AN. Vaša účasť na prezenčnom vyučovaní je dôležitá najmä z hľadiska intenzívnej prípravy na maturitnú a záverečnú skúšku.

      Podmienkou vstupu do školy je odovzdať vypísané „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ žiaka a predložiť k nahliadnutiu negatívny test, u neplnoletého žiaka aj negatívny test rodiča, platný na týždeň od 1.3 do 5.3.2021.

      Žiaci sa budú riadiť platným rozvrhom hodín.

      Pre žiakov ostatných tried pokračuje dištančná forma vyučovania.

     • Od stredy 10.2.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Od stredy 10. februára 2021 začíname prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov na teoretickom vyučovaní v triedach III.A, III.B, IV,GŠ, II.AN a na odbornom výcviku v triede II.AU.

      Bližšie informácie sme Vám odoslali v správe na EduPage.

     • Obnovenie prezenčného vyučovania pre končiace ročníky

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      prezenčné vyučovanie plánujeme obnoviť v našej škole pre končiace ročníky v stredu 10. februára 2021.

      Dnes bude na EduPage zverejnený FORMULÁR na vyplnenie pre žiakov končiacich ročníkov. Prosíme všetkých žiakov II.AU, III.A, III.B, III.C. IV.GŠ a II.AN, aby vyplnili zverejnený formulár do nedele 7. februára do 18.00 hod.

      Upozorňujeme Vás, že došlo k zmene  MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST  v Kežmarku. Testovanie nebude v budove riaditeľstva našej školy, ale na víkendové testovanie Kežmarok spúšťa tri odberné miesta: Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Arénu Kežmarok a Základnú školu s Materskou školou Nižná Brána.

      Odberné miesta budú bez nutnosti registrácie, avšak uprednostnení budú registrovaní záujemcovia o testovanie.

      Doporučujeme Vám preto registrovať sa. Bližšie informácie na webovej stránke korona.kezmarok.sk

      Ďalšie informácie budeme aktualizovať na webovej stránke školy a na facebooku.

     • Od pondelka 8.2.2021 plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky

     • Milí žiaci,

      v budúcom týždni plánujeme obnoviť prezenčné vyučovanie končiacich ročníkov (II.AU, III.A, III.B, III.C, IV.GŠ, II.AN). Podmienkou je však negatívny test žiakov a zákonného zástupcu neplnoletého žiaka - nie starší ako 7 dní.
      Otestovať sa môžete po vlastnej línii, alebo v budove riaditeľstva našej školy (Garbiarska 1, Kežmarok) pravdepodobne v sobotu 6. februára 2021.

      Ďalšie informácie sledujte zajtra na web stránke alebo facebooku školy.