• Dôležitý oznam pre žiačky triedy I.GŠ a všetkých žiakov triedy II.C

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy od piatku 1. októbra 2021 do piatku 8. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy, prítomných dňa 30. septembra 2021 na vyučovaní, platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) nájdete v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ
     • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ

     •  

      Vážení rodičia,

      z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb v našej škole a s tým súvisiacou karanténou niektorých tried sme sa rozhodli zrušiť plánované zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa malo konať v stredu 29.9.2021.

      O náhradnom termíne ZRPŠ, v ktorom prebehnú aj voľby zástupcov z radov rodičov do Rady školy, Vás budeme včas informovať na webovej stránke školy, facebookovej stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

       

     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.AN

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.AN v dňoch od pondelka 27. septembra do utorka 5. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.AN, prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Dôležitý oznam pre žiakov tried II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A v dňoch od pondelka 27. septembra do pondelka 4. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 23. alebo 24. septembra na vyučovaní a žiakov tried III.C, I.B, II.B a II.A prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

       

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka
     • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      keďže naša škola nie je len o vzdelávaní, ale snažíme sa spolu tvoriť jednu veľkú rodinu, nenechala nás chladnými prosba o pomoc, ktorá sa v týchto dňoch šíri na facebooku. Záleží nám na každom jednom žiakovi, a to nielen v čase pokiaľ navštevuje našu školu, ale aj po jej ukončení.

      Náš bývalý študent Vladko Isak mal koncom letných prázdnin vážny pracovný úraz na stavbe v Belgicku, kde počas leta brigádoval. Po páde zo strechy vo výške 10m utrpel vážne zranenia, následky ktorých ho zrejme budú sprevádzať po celý život. Prekonal mnohé náročné operácie a ďalšie ho ešte len čakajú.

      Nakoľko sa ešte stále nachádza v nemocnici v Belgicku, rodina oslovila prostredníctvom sociálnej siete facebook jeho priateľov a známych s prosbou o finančnú pomoc. Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť Vladkov prevoz na Slovensko. Podrobnosti tohoto nešťastia si môžete prečítať v statuse jeho brata, ktorý zverejnil na facebooku.

      Ak ani Vás toto nešťastie nenechalo chladnými a rozhodli ste sa pomôcť nášmu bývalému spolužiakovi, môžete tak urobiť na čísle účtu 

      SK18 0900 0000 0051 7175 8185

      Do tejto zbierky sa v priebehu budúceho týždňa zapojí aj naša škola.

       

      Ďakujeme

       

       

    • Výzva na voľby členov rady školy
     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 v Kežmarku v kategórii zástupcovia rodičov.

      Do Rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy. Kandidáta do Rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Voľby členov Rady školy v termíne do 15. októbra 2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, zabezpečí riaditeľ školy, ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. 

      Príloha:
      vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly_21.pdf

    • Sprievodca samotestovaním na COVID-19
     • Sprievodca samotestovaním na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      počas uplynulých dní obdržali žiaci našej školy (ktorí o to vopred prejavili záujem), testovacie súpravy určené na samotestovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 v domácich podmienkach. 

      V priloženom súbore Vám ponúkame jednoduchú príručku, podľa ktorej treba postupovať, ak žiak prejavuje symtómy, ktorými sa zvykne ochorenie COVID-19 prejavovať. Druhý súbor obsahuje príbalový leták (návod na použitie), dodávaný spolu s testovacími súpravami.     • Riaditeľské voľno pre žiakov školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje z organizačných dôvodov - v zmysle odporúčania zriaďovateľa PSK v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešovskom kraji s ktorou súvisia zmeny v doprave a obmedzenia dopravy riaditeľské voľno 14. septembra 2021 pre všetkých žiakov školy.

      Nástup do školy na vyučovanie je 16. septembra 2021 (štvrtok).

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy