• Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka
     • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko bola v čase jesenných prázdnin prerušená  dochádzka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  pri nástupe do školy 2. novembra 2021 je potrebné predložiť vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Plnoletí žiaci to môžu predložiť v aplikácii EduPage (ÚVOD-Žiadosti/Vyhlásenia), ostatní písomne, tlačivo si môžete stiahnuť tu.

      Prosíme všetkých žiakov, ktorí majú domáci AG samotest, aby sa pred nástupom do školy otestovali a triednemu učiteľovi predložili oznámenie o jeho použití. Ak žiak bude mať pozitívny výsledok AG samotestu, alebo bude v deň nástupu do školy v karanténe, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi najneskôr 2.11.2021 do 8.00 hod.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prezentačný deň cvičných firiem
     • Prezentačný deň cvičných firiem

     •  

      V stredu 20.10.2021 sme sa zúčastnili "online" prezentačného dňa cvičných firiem v rámci projektu "Finačná gramotnosť a výchova k podnikaniu", ktorý organizovala Obchodná akadémia Poprad s triedami I. AN - podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie IV.GŠ - kozmetik, mechanik SIZ, klientsky manažér pošty.

      Študenti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním cvičných firiem na danej škole a obohatiť tak svoje vedomosti v podnikateľskej oblasti.

    • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ
     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov triedy II.GŠ v dňoch od piatku 22. októbra 2021 do stredy 27. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 19. a 20. októbra 2021 (utorok, streda) na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa.

      Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia


     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 o 15.30 hod. v triedach v budove školy. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 12.10.2021 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri vstupe do budovy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník).

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť_tu, alebo si ho prevziať a vypísať pri vstupe do budovy školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"
     • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému:  2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne.

      Zúčastnili sa jej žiaci 2.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty. 

    • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"
     • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému: Cestujeme v čase do roku 1989

      Zúčastnili sa jej žiaci 4.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty.   

    • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej
     • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej

     •  

      Časopis predstavuje informácie o slovenských a zahraničných univerzitách. V jednotlivých číslach sa dočítate napríklad o ich zameraní, uplatnení po ich vyštudovaní, možnostiach ubytovania, cenách a termínoch prihlášok alebo študentskom živote.

      Okrem toho je obsah časopisu doplnený aj o zaujímavé články z rôznych sfér života.

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami   

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít
      • postup ako správne vybrať VŠ
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí  
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať  

      Na podstránke časopisu Kam po strednej je umiestnená online verzia časopisu, kde si študenti môžu prelistovať celé aktuálne číslo na mobile, či desktope (odkaz tu). 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40,- € bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti.

      Pre viac informácií kliknite tu.