• Aj naša škola sa tento rok zapojila do predvianočnej aktivity Krabička lásky ❤

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady prebehla počas týždňa zbierka niečoho sladkého, slaného, teplého, mäkkého či voňavého. Dnes sme z darovaných maličkostí vyrobili 10 krásnych krabičiek lásky, ktoré odovzdáme cez kontaktnú osobu do Domova dôchodcov v Kežmarku.

      Aj týmto spôsobom chceme našim starkým poďakovať za i obetavosť, energiu a lásku a popriať im požehnaný predvianočný čas.

    • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"
     • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"

     •  

      V mesiaci november sa na našej škole uskutoční vzdelávací cyklus "Finančná akadémia", ktorý realizuje nadácia Partners, pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu „Deň finančnej gramotnosti“.

      Na prvej lekcii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2021, sa žiaci oboznámili s problematikou hospodárenia a rodinným rozpočtom. Ďalšími zaujímavými témami budú poistenie, investovanie a dôchodkové piliere. Vzdelávací cyklus absolvujú žiaci maturitných ročníkov (kozmetik, klientsky manažér pošty a mechanik SIZ). Na záver kurzu je pre absolventov vzdelávania pripravený krátky test, v ktorom majú možnosť vyhrať záujímavé ceny od nadácie Partners.

      Aj touto formou chceme zatraktívniť vyučovací proces a ponúknuť žiakom možnosť získať nové informácie a zdokonaliť sa v oblasti financií.