• Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022
     • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám všetko najlepšie, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2022.

      Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným na stránke Ministerstva školstva.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:

      • nosiť počas hodín a prestávok v interiéroch školy rúško,
      • nezabudnúť predložiť písomné vyhlásenie_o_bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      • pred nástupom na vyučovanie sa otestovať domácim AG samotestom, ktorý poskytla škola, oznámiť triednemu učiteľovi použitie domáceho AG samotestu,
      • oznámiť triednemu učiteľovi pozitívny výsledok testu žiaka, alebo nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou.

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Vyjadrenie úprimnej sústrasti
     • Vyjadrenie úprimnej sústrasti

     •  

      Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine Blanky Valkošákovej, našej bývalej študentke a úspešnej absolventke našej školy.

       

      Vedenie školy, triedna učiteľka a spolužiačky