• Prednáška s diskusiou s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku
     • Prednáška s diskusiou s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku

     •  

      Vo štvrtok 31.3.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška (spojená s diskusiou) na zaujímavú a zároveň aktuálnu tému "Šikanovanie a kyberšikanovanie". Prednášky sa zúčastnili žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov z rôznych študijných a učebných odborov.

      V rámci prednášky mali žiaci možnosť s prílušníkmi mestskej polície interaktívne riešiť aj osobné skúsenosti s danou problematikou. Beseda mala u žiakov pozitívny ohlas, diskutovaná téma ich zaujala a veríme, že bude pre nich aj prínosná.

      Naše poďakovanie patrí príslušníkom Mestskej polície v Kežmarku kpt. Mgr. Bc. Mariánovi Frankovičovi a nprap. Richardovi Krupkovi, ktorí zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili žiakom problematiku, pred ktorou netreba zatvárať oči, treba byť o nej informavaný a venovať jej náležitú pozornosť.

    • Príhovor riaditeľa školy ku Dňu učiteľov
     • Príhovor riaditeľa školy ku Dňu učiteľov

     •  

      Milé kolegyne, milí kolegovia.

      O učiteľoch sa už popísalo a pohovorilo veľa, niekedy je naša práca ocenená, ale niekedy aj kritizovaná. O učiteľoch poznáme rôzne myšlienky, citáty od známych aj neznámych autorov, hovoria sa o nich vtipy, niekto nám závidí tzv. prázdniny. Aj o tom je „učiteľský chlebíček“.

      „Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty.“
      (neznámy autor)

      Poznáme aj zopár žiackych výrokov o učiteľoch:
      „Najmenej toho robí pán učiteľ. Iba sedí, chodí, počúva a pozerá sa, ako my píšeme.“
      „V škole sa pozerám uprene na pána učiteľa, lebo hovorí sa, že nešťastiu treba hľadieť priamo do očí.“
      „Pred vyučovaním sme sa dozvedeli, že naša učiteľka je chorá. Všetkých nás to nesmierne potešilo.“

      Neviem ako Vy, ale mne sa za tie roky učiteľskej praxe nestalo, aby sa zabudlo na 28. marec. Už pol storočia hovoríme tomuto dňu Deň učiteľov. Je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa v pravom význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Dovoľte mi preto vyjadriť vďaku a uznanie Vám všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorých zásluhou funguje naša škola už pekných pár rokov. Oceňujem Váš profesionálny a ľudský prístup k žiakom, k práci i k prezentácii školy na verejnosti. Napriek všetkému si myslím, že každý učiteľ siaha až na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby ukázal tú správnu cestu vzdelávania tým, ktorí mu boli zverení – teda žiakom.

      Z histórie výchovy a vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a všetci pokrokoví pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky. Vždy ju spájali s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, osobný príklad a podobne. Je ťažko vyrátať všetky vlastnosti, ktorými má pedagóg disponovať. Jeho práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých pedagogických úvah, vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. Naša budúcnosť závisí aj od našej práce, od toho, ako mladú generáciu pripravíme na vstup do spoločnosti, od toho, akými vedomosťami a mravnými kvalitami ju vyzbrojíme.

      Hoci je tento deň ako každý iný – predsa je čímsi výnimočný! Aj keď sme každý deň na pracovisku spolu, venujeme sa skôr pracovným povinnostiam a v návale práce a hektike životného tempa nie je veľa času na spoločné stretnutia. Využime preto práve tento „DEŇ UČITEĽOV“ na to, aby sme sa odreagovali od stresujúcich myšlienok a venujme si navzájom svoj čas.

      Všetci vieme, že prežívame dnes ťažkú dobu, na jednej strane ešte stále pretrváva pandémia COVIDu a na druhej strane máme veľké riziko vzniku vojny a denne sledujeme trpké osudy našich susedov na Ukrajine. Pevne všetci veríme, že sa situácia upokojí a vrátime sa snáď k normálnemu životu aký tu bol pred vznikom pandémie.

      Na záver chcem ešte raz vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ našej školy.

      Jar a Deň učiteľov patria k sebe a aj keď v prírode tento rok jarné teplo ešte chýba, nech nechýba v našich srdciach. Nechajme prebudiť svoju „učiteľskú dušu“ naplno a napriek všetkému a všetkým buďme učiteľmi hodnými tohto mena...

      Prajem Vám všetkým nádhernú jar a všetko dobré ku Dňu učiteľov!


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ SOŠ Garbiarska 1
      Kežmarok

    • Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok
     • Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej školy,

      ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok.

      Získané finančné prostriedky z minulých rokov boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Z darovaných finančných prostriedkov podporujeme našich žiakov pri rôznych podujatiach a súťažiach.

      O Vašu štedrosť a priazeň sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Chceme Vás touto cestou požiadať o 2% z Vašich už zaplatených daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY SAMI. 

      Nenechajte Vaše 2% štátu, PODPORTE NÁS :-)


      Údaje o prijímateľovi:

      Obchodné meno: TRI MOSTY, občianske združenie
      IČO: 379 43 626

      Vyhlasenie_2p_dan_z_prijmov_FO_2022.pdf

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     •  

      Školský parlament organizuje aj v tomto školskom roku podujatie pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu.

      Obuj si aj Ty v pondelok 21. marca 2022 ponožky rôznej farby, alebo veľkosti. Vyjadríš tak svoju sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.