• Pozor, súťaž: Zapoj sa aj Ty a vyhraj IT techniku pre našu školu!
     • Pozor, súťaž: Zapoj sa aj Ty a vyhraj IT techniku pre našu školu!

     •  

      Milí žiaci,

      pozývame Vás zapojiť sa do súťaže "Vyhraj IT techniku pre svoju školu", ktorú organizuje Lidl Slovenská republika, v.o.s., v rámci projektu "Slovenskô ako maľované".

      Od 2.5.2022 dostane každý zákazník za nákup nad 20 € pri pokladnici balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do knižky Slovenskô ako maľované a rovnako aj hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas našej škole. Hlasovanie bude prebiehať na stránke www.malovaneslovensko.sk.

      Súťaž prebieha v čase od 2.5.2022 (00:00:00) do 30.6.2022 (23:59:59).

      Pomôž našej škole získať výpočtovú techniku v hodnote 30 000 eur!

      Ako na to??

      1. Zbieraj balíčky nálepiek Slovenskô ako maľované za každých 20 € nákupu alebo si ich kúp za 0,49 €.

      2. Nájdi kartičku s hlasovacím kódom v každom balíčku.

      3. Hlasuj za našu školu SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok na malovaneslovensko.sk.

      Do súťaže môžeš samozrejme pozvať aj svojich kamarátov, známych a rodinných príslušníkov.

       

    • Naše žiačky získali 3. miesto na súťaži v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe v Spišskej Novej Vsi
     • Naše žiačky získali 3. miesto na súťaži v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe v Spišskej Novej Vsi


     • V stredu 27. apríla 2022 sa tretiačky, žiačky študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník, zúčastnili 25. ročníka súťaže v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe, ktorá sa konala v historických priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi.

      Súťažilo sa v disciplínach „Kreatívny spoločenský účes“ a „Grécka mytológia“.

      Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Viery Adámkovej súťažila žiačka Dominika Lukáčová z triedy III. GŠ s modelkou Karolína Budzáková - III.GŠ. V súťažnej disciplíne "Grécka mytológia" obsadili 3. miesto.

      Súťaže sa tiež zúčastnila kaderníčka Gabriela Porubovičová z triedy III.C (modelka Miriam Zatkovská - II.C) pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Vladislavy Hovancovej.

      Našu školu prišli podporiť aj žiačky študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník a výroba konfekcie.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme veľa chuti a kreativity i v ďalších súťažiach!

    • Florbalový turnaj "O majstra školy"
     • Florbalový turnaj "O majstra školy"

     •  

      Aj naša škola si pripomenula Medzinárodný deň florbalu. V stredu 13.4.2022 sme usporiadali sme florbalový turnaj "O majstra školy".

      Dve dievčatá a dvaja chlapci si vytvorili zmiešané družstvá. Zápasy sa odohrali najprv v skupinách a zo skupín sa hralo o umiestnenie. Tu sú výsledky:

      1.Prváci 2.Maturanti 3.Predátori 4.No Name 5.Neviem a aj Optimisti.

    • Pokračujeme v sérii aktuálnych prednášok s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku
     • Pokračujeme v sérii aktuálnych prednášok s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku

     •  

      V piatok 8.4.2022 opätovne prijali pozvanie našej školy príslušníci Mestskej polície v Kežmarku, kpt. Marián Frankovič a nprap. Richard Krupka, aby aj ďalším žiakom rôznych študijných a učebných odborov v pútavej a názornej prednáške priblížili problematiku šikanovania, kyberšikanovania a trestnoprávnej zodpovednosti detí a mládeže.

      Študenti opäť aktívne rozpútali diskusiu k tejto v súčasnosti veľmi závažnej téme, čím naznačili, že im vôbec nie je cudzia a majú s ňou i vlastné osobné skúsenosti.

      Oceňujeme najmä ochotný a otvorený prístup príslušníkov Mestskej polície k našej mládeži, za čo im úprimne ďakujeme.

      Vzhľadom k aktuálnosti a dôležitosti tejto témy by sme i v budúcnosti radi pokračovali v ďalšej spolupráci a upriamili pozornosť študentov na zvýšenie ich informovanosti o prevencii drogovej závislosti a iných sociálnopatologických javov.
       

    • Naša škola sa zapojila do programu FINQ
     • Naša škola sa zapojila do programu FINQ

     •  

      V dňoch 5. až 8. apríla 2022 sa riaditeľ našej školy a učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zúčastnili prezenčného vzdelávania finančnej gramotnosti v programe FINQ, ktoré realizuje Nadácia Slovenskej sporiteľne

      Škola sa tým aktívne zapojila do programu FINQ, ktorý pomáha žiakom základných a stredných škôl rozvíjať kritické myslenie v oblasti finančnej kultúry.