• Európsky týždeň odborných zručností
     • Európsky týždeň odborných zručností

     •  

      Odborné vzdelávanie a príprava je jednou z najlepších ciest k zamestnaniu. 16.– 20. mája 2022 sa uskutočnil šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností.

      S cieľom zvýšiť atraktivitu a zlepšiť imidž odborného vzdelávania, sa aj naša škola zapojila do Európského týždňa odborných zručností rôznymi aktivitami.

      Na teoretickom vyučovaní to bolo formou projektového vyučovania  na tému prechod na obnoviteľné zdroje, cestujeme po Európe, európskej modernej architektúry, gastronómie štátov EÚ, platobného styku, meny EURO a rôznych jazykových aktivít.

      Na praktickom vyučovaní žiaci gastronomických odborov pod dohľadom majstrov odbornej výchovy pripravili Týždeň medzinárodnej kuchyne a zhotovili nám jedlá typické pre rôzne regióny členských štátov EÚ.

      Tieto tvorivé aktivity sú pre nás prínosom pri rozvíjaní odborných zručností a objavovaní talentu nás všetkých.

      Vedenie SOŠ

    • Rozlúčka maturantov s našou školou
     • Rozlúčka maturantov s našou školou

     •  

      V piatok 20. mája 2022 sa v átriu našej školy konala rozlúčka maturantov. Študenti z tried IV.GŠ a II.AN v našej škole strávili kus svojho života a z ich pohľadov bolo zrejmé, ako veľmi im za ten čas "Garbina" prirástla k srdcu. Za celý kolektív učiteľov a zamestnancov sa s nimi rozlúčil riaditeľ školy Ing. Vojtech Wagner týmito slovami:

      Vážený pedagogický zbor, milé maturantky a maturanti,

      tento rok bol pre Vás výnimočný. Bol posledný na našej škole. Všetci ste sa tešili, že konečne ukončíte štúdium, že zmaturujete a vydáte sa na cestu životom. Na Vašu prvú veľkú skúšku – maturitu ste sa pripravovali niektorí poctivo, iní si to nechávali na poslednú chvíľu.

      Vaše štúdium na našej škole bolo trochu iné, stalo sa niečo, čo nikto nečakal.Zasiahla nás pandémia, ktorá so sebou priniesla mnohé obmedzenia. Zo dňa na deň sa nám i Vám život zmenil od základov, zrazu sme museli ostať doma, nesmeli sme sa s nikým stretávať, museli sme si tvár zahaliť rúškom. Možno povedať, že istú časť Vášho štúdia ste absolvovali dištančne, nemohli ste byť v škole so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Dnes sme ale na Vás hrdí, že ste to zvládli a za pár dní predstúpite pred maturitnú komisiu.

      Vašim predchodcom v minulých dvoch školských rokoch maturity zrušili. Nemohli zažiť ten skvelý pocit keď Vám komisia pri zelenom stole oznámi, že ste úspešne zmaturovali, že ste to dali. Tešíme sa, že Vy ukážete a predvediete svoje vedomosti a zručnosti pred maturitnou komisiou.

      Myslíte na krásne chvíle, ktoré ste na našej škole prežili. Na všetky Vaše úspechy aj pády, výhry aj prehry, priateľstvá, písomky, skúšanie, reprezentáciu školy na rôznych súťažiach, na utrápené tváre Vašich rodičov aj pedagógov keď sa Vám nedarilo a ich šťastné a uznanlivé úsmevy, keď ste boli šťastní a úspešní. Toto všetko je naša škola a študentský život v nej.

      Teraz sa Vám otvorí druhá kapitola života - dospelosť. Veríme Vám, že sa vo svete nestratíte, že všetko zvládnete tak, ako ste zvládali po celé štyri resp. dva roky na našej škole.

      V závere štúdia sa zvykne porovnávať, aké výsledky dosiahla škola, jednotlivci, kto bol najlepší, kto mohol byť ešte lepší. Je tu medzi Vami mnoho takých, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Sú tu žiaci s výborným prospechom, ale zároveň aj žiaci, ktorí ako sa hovorí ukončujú štúdium s odretými ušami. Chýbajú tu ale aj niektorí Vaši spolužiaci ktorí to predčasne vzdali a nemôžu si vychutnať dnešný slávnostný deň. My učitelia sme ale hrdí na Vás všetkých a tešíme sa spolu s Vami a veríme vo Váš úspech.Život ukáže ako budete ďalej kráčať.

      Pred Vami je život. Pamätajte si, že život nie je len vymoženosť, život je povinnosť a na svete neexistuje nič cenné, čo môžete dosiahnuť bez práce, námahy a svojho úsilia.

      Stojíte na prahu dospelosti a pred sebou máte prvú veľkú skúšku – maturitu.Preto Vám všetkým želáme šťastnú ruku pri ťahaní maturitných zadaní a do ďalších rokov Vám prajeme, aby sa vám splnili všetky Vaše sny, túžby a ciele. Želáme Vám aby ste boli v živote spokojní a našli v ňom svoje uplatnenie.

      Dúfame, že naša - Vaša škola zostane pre Vás miestom, kam sa každý rád vráti a nájde tu radu, priateľov a pomoc. Budeme sa tešiť keď pôjdete okolo našej školy a prídete nás navštíviť.

      Veľa šťastia.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy 

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     •  

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 1. júna 2022 (streda) o 15.30 hod. v budove školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.                                

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl
     • Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl

     •  

      V stredu 11.5.2022 sa v našej telocvični konal Jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl, ktorý organizovala naša škola pod záštitou pána riaditeľa Ing. Vojtecha Wagnera.

      Na turnaji sa zúčastnili školy školy: Hotelová akadémia Otta Brucknera, SOŠ agropotravinárska a technická, Spojená škola Biela voda a naša SOŠ Garbiarska. Aj keď celé priateľské stretnutie sa nieslo v duchu "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa", predsa len chcel každý tak trochu vyhrať.To sa nakoniec podarilo tímu SOŠ agropotravinárskej a technickej a všetci im ešte raz gratulujeme.

      Veríme, že tento jarný turnaj sa stane tradíciou (prisľúbil to náš pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner) a tešíme sa na ďalšie  športové stretnutie.

    • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov, pri príležitosti 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov, pri príležitosti 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

     •  

      Udalosti dnešných dní sú dôkazom, že potreba pripomínať mladej generácii 2. svetovú vojnu je ešte naliehavejšia ako v minulých rokoch. S našimi študentami sme sa preto na nádvorí mestského hradu v Kežmarku zúčastnili 6. mája 2022 pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti už 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

      Organizátormi akcie boli Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Kežmarok spoločne s Okresným úradom Kežmarok, MsÚ Kežmarok a ZV SR Klub Kežmarok.

    • Naši študenti úspešne absolvovali praktické maturitné skúšky
     • Naši študenti úspešne absolvovali praktické maturitné skúšky

     •  

      V týždni od 25. - 29. apríla 2022 sa v našej škole konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo štvorročných študijných odboroch: kozmetik, klientsky manažér pošty, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a dvojročných nadstavbových odboroch: podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie.

      Študenti vykonali túto časť maturitných skúšok úspešne, čím preukázali svoje praktické zručnosti, ktoré nadobudli na odbornom výcviku vo firmách, na strediskách pošty a stredisku odbornej prípravy. Maturanti prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy a formou obhajoby vlastného projektu.

      Študentom srdečne blahoželáme a zároveň im držíme palce na ústnych maturitných skúškach. 

    • Poďakovanie firme FeriD Trade
     • Poďakovanie firme FeriD Trade

     •  

      Pri zvyšovaní kvality vzdelávania žiakov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení naša škola dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou FeriD Trade v Kežmarku. Touto cestou ďakujeme firme za poskytnuté učebné pomôcky ako aj za spoluprácu a podporu tohto študijného odboru. Taktiež ďakujeme žiakovi Tomášovi Majerčákovi zo 4.GŠ za zhotovenie tejto pomôcky.

       

      vedenie školy