• Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove
     • Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove

     • V stredu 26.10.2022 navštívili zamestnanci našej školy divadelné predstavenie Jesus Christ Superstar v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v réžii Michala Náhlíka.

      Rocková opera zachytávala posledný týždeň života Ježiša Krista. Hudba znela v komplexnom celku. Vypočuli sme si rock, gospel, folk i funk. Pútavá scéna, špeciálne efekty a výnimočné tanečné a herecké výkony zaujali divákov.

      Každý si prišiel na svoje a odchádzali sme s pekným umeleckým zážitkom. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré upevnia kolegiálne vzťahy.

    • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“
     • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“

     • V stredu 26.10.2022 sa v našej škole uskutočnili dve interaktívne prezentácie, ktoré zabezpečovala n.o. SEEDS z Bratislavy. Diskutovanými témami boli „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“. Týchto prezentácií sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia a študijných odborov.

      Prednášky žiakov zaujali, nakoľko boli spojné s aktívnym zapojením sa žiakov do diskusie k preberaným témam.

      Téma „Slovensko, ako ho nepoznáme“ obsahovala interaktívny miniprieskum verejnej mienky, krásne fotografie cestovateľa a dokumentaristu Pavla Barabáša, a navyše sa žiaci zapojili do súťaže, ako dobre poznajú svoju krajinu.

      Problematika „Riziká sociálnych sietí“ bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému - čo dobré nám prinášajú sociálne siete a v čom nám naopak škodia.

      S neziskovou organizáciou SEEDS spolupracuje naša škola už 3. rok a v priebehu tohoto školského roka ich veľmi radi privítame aj s ďalšími zaujímavými témami. Za včerajšie interaktívne prezentácie im aj touto formou ďakujeme :)

    • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave
     • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave

     • Tak a máme to za sebou! V piatok 21.10.2022 naše žiačky - kozmetičky súťažili na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave. Tohtoročnou témou súťaže boli Benátky.

      Súťažiaca Oľha Šhkarupilo z I.GŠ maľovala na tvár spolužiačky Poliny Klymčhuk a modelkou pre súťažiacu Dominiku Lukáčovú zo IV.GŠ bola Viktória Budzáková. 

      Pozrite si fotografie, ktoré dokumentujú prípravu, nápaditosť a precíznosť prác našich žiačok. Sme na Vás hrdí! Predviedli ste svoje umenie, reprezentovali seba a našu školu. Ďakujeme. 

      Žiačky na súťaž pripravila majsterka odbornej výchovy Bc. Viera Adámková, krásne účesy upravila naša žiačka Gabriela Porubovičová a majsterka odbornej výchovy Bc. Eva Cehuľová. Organizátorom súťaže Majstrovstvá Slovenska Facepeinting 2022 bola Asociácia Bodypainterov Slovenska v spolupráci so ŠIOV a tieto majstrovstvá boli súčasťou výstavy Interbeauty Incheba 2022.

    • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave
     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave

     • Krása, zdravie a starostlivosť – Medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY je zárukou najnovších trendov v oblasti starostlivosti o pleť, telo, vlasy a nechty. Ani naša škola si nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa tejto výstavy. V piatok 20. októbra 2022 navštívili naše žiačky veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY 2022 na výstavisku INCHEBA Expo v Bratislave. 

      Sprievodný program, obohatený o súťaže kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, bol určený pre odborníkov a žiakov stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky Olha Shkarupilo (I.GŠ) a Dominika Lukáčová (IV.GŠ). Dievčatám ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu našej školy, ako aj žiačkam z tried I.AN (podnikanie v remeslách a službách), III.GŠ (kozmetik) a III.C (kaderník), ktoré prišli svoje spolužiačky podporiť.

      Počas veľtrhu sa naše žiačky mali možnosť oboznámiť s novými módnymi trendmi v oblasti vizáže, obohatiť svoje teoretické vedomosti, a taktiež porovnať kvalitu svojej práce s prácou svojich konkurentov. Nečakaným, a zároveň milým prekvapením, bolo pre nás aj stretnutie a krátky rozhovor s bývalým Ministrom školstva, Mgr. Branislavom Gröhlingom.

      Veríme, že žiačky účasť na veľtrhu v mnohom inšpirovala a motivovala zapojiť sa do súťaže aj v budúcom školskom roku.

    • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne
     • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne

     • Uplynulý týždeň bol opäť bohatý na prínosné stretnutia so žiakmi deviatych ročníkov základných škôl, ktorým sme sa pokúsili pútavým spôsobom rozšíriť obzor o možnostiach štúdia na našej škole.

      Už po druhýkrát sme znova prijali pozvanie na Základnú školu s materskou školou vo Veľkej Lomnici, ktorá disponuje veľkým počtom žiakov, a teda aj potenciálnych záujemcov o štúdium u nás. Výchovná poradkyňa Mgr. Ľuboslava Šulejová nás opäť ochotne privítala a umožnila nám osobne osloviť deti pri výbere ich budúceho povolania.

      Naše ďalšie kroky smerovali do Základnej školy s materskou školou v Slovenskej Vsi, kde nás milo privítal výchovný poradca Mgr. Ivo Imrich a sprostredkoval nám príjemné stretnutie s aktuálnymi deviatakmi. Úprimne nás potešil záujem detí o štúdium v učebných a študijných odboroch práve na našej škole, čo sa prejavilo v ich živej diskusii.

      Na záver sme navštívili Základnú školu – Grundschule v Kežmarku, kde sa nás ujal výchovný poradca Mgr. Jakub Jendrejčák a umožnil nám odprezentovať naše odbory nielen medzi deviatakmi, ale i ôsmakmi. Nápomocní pri prezentáciách nám boli i naši žiaci druhých a tretích ročníkov študijných odborov, ktorí budúcich stredoškolákov oboznámili s náplňou práce i samotným prístupom zamestnávateľov k žiakom na odbornom výcviku v rámci duálneho vzdelávania. Podobne aj tu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou.

      Všetkým našim kolegom na spomínaných základných školách ešte raz úprimne ďakujeme za ústretovosť a veríme, že ich absolventov budeme môcť v septembri privítať práve na pôde našej strednej školy. Zároveň sa tešíme, že v našej spolupráci budeme i naďalej pokračovať a uľahčíme tak spoločne rozhodovanie o budúcnosti nielen deťom, ale aj rodičom.

    • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku
     • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku

     • Vo štvrtok 20.10.2022 naši žiaci v rámci predmetu Estetická výchova navštívili kežmarskú výstavnú sieň.

      V novembri sa tešíme na výstavu kežmarských výtvarníkov.

    • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)
     • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)

     • V stredu 19.10.2022 sa v našej škole uskutočnila prezentácia spoločnosti IES (International Education Society), ktorá pomáha absolventom sa uplatniť na trhu práce, jednak doma na Slovensku, ale hlavne v zahraničí.

      Študentom bol predstavený medzinárodný certifikát, ktorý táto spoločnosť vydáva a je celosvetovo akceptovaný. Naša škola je jednou z mála škôl v našom regióne, ktorá je touto spoločnosťou certifikovaná, čím výrazne zvyšuje šance našich absolventov nájsť si kvalitné zamestnanie kdekoľvek na svete.

      Výsledkom procesu certifikácie vzdelávacej inštitúcie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň školy. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento doklad môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil štúdium na našej škole.

      Naši študenti môžu získať certifikáty IES a IEI, sú vydávané v slovenskom a anglickom jazyku a na požiadanie v mnohých iných jazykoch.

    • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone
     • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone

     • Dievčatá a chlapci z našej školy sa dnes (19.10.2022) zúčastnili okresného kola v bedmintone. Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste a chlapci na 3. mieste. 

      Za reprezentáciu školy im ďakujeme a chlapcom gratulujeme k dosiahnutému výsledku. 

    • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty
     • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty

     • Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner spolu s Ing. Monikou Sokáčovou - školskou kariérnou poradkyňou navštívili 10 pobočiek Slovenskej pošty, kde sa opätovne od septembra rozbehla výučba odborného výcviku odboru Klientský manažér pošty.

      Veríme, že v školskom prostredí získané teoretické vedomosti žiaci postupne upevnia na strediskách Slovenskej pošty aj o praktické skúsenosti. Našich študentov môžete stretnúť na pobočkách Slovenskej pošty od Popradu, cez Kežmarok, až po Starú Ľubovňu.

    • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl
     • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl

     •  

      Uplynulú stredu 5.10.2022 sme opätovne využili možnosť dostať do povedomia deviatakov základných škôl aktuálne možnosti štúdia na našej škole v budúcom školskom roku. Navštívili sme Základnú školu Sv. Kríža v Kežmarku, kde sme v rámci rodičovského združenia oslovili rodičov našich nádejných prvákov a priblížili im naše jednotlivé učebné a študijné odbory s možnosťou ďalšieho uplatnenia na trhu práce. Ich pozornosť sme upriamili najmä na duálne vzdelávanie v jednotlivých odboroch a oboznámili sme ich s aktuálnymi zamestnávateľmi, s ktorými máme rozbehnutú veľmi dobrú spoluprácu.

      Ďalšou školou, kde sme mali možnosť odprezentovať naše učebné i študijné odbory nielen medzi deviatakmi, ale aj ôsmakmi, bola Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lomnici. Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ďalšieho vzdelávania i spôsobe absolvovania odborného výcviku v rámci duálu, kde sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a záujmom.

      Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ sv. Kríža Ing. Monike Krajčiovej a taktiež výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Mgr. Ľuboslave Šulejovej za ústretovosť a ochotný prístup pri sprostredkovaní týchto prínosných stretnutí. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme rodičom správne nasmerovať svojich budúcich stredoškolákov pri výbere povolania a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA
     • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA

     •  

      Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším. V stredu, 5. októbra 2022, preukázali naši žiaci svoje gastronomické zručnosti pri príprave pohostenia pre seniorov a jubilantov mesta Kežmarok v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

      Ďakujeme našim majstrom odbornej výchovy Bc. Zuzane Blaščákovej, Bc. Zdenke Blaščákovej, Ing. Dávidovi Sabolovi a Libuši Rennerovej za raut, ktorým úspešne reprezentovali našu školu. Veľká vďaka patrí samozrejme aj našim šikovným žiakov, ktorí ochotne pripravovali pohostenie na toto podujatie a ukážkovo obsluhovali hostí.