• Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy
     • Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru sekretárku riaditeľa školy.

      Viac informácií o tejto pracovnej ponuke sa dočítate tu: Voľné pracovné miesto - sekretárka

      Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie sekretárka školy" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 15.12.2022.

      Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.12.2022 na základe pozvania.
       

    • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale
     • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale

     • Vo štvrtok 24.11.2022 a v piatok 25.11.2022 prebehlo okresné kolo vo florbale pod názvom "Superpohár žiačok a žiakov vo florbale". Naši chlapci vo štvrtok, aj napriek skvelému výkonu, nepostúpili zo skupiny a tak nehrali o medaily.

      Na druhý deň hrali naše dievčatá, ktoré nás veľmi potešili a umiestnili sa na krásnom 2.mieste.

      Všetkým reprezentantom sa chceme poďakovať za skvelý prístup na tréningoch a za reprezentáciu našej školy.

    • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti
     • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti

     • Krv je jedna z najvzácnejších vecí, ktoré môžu ľudia darovať zo seba. Prispieť vlastnou kvapkou krvi mohol vo štvrtok 24.11.2022 každý, kto sa neváha akoukoľvek mierou podieľať na záchrane ľudského života.

      V priestoroch našej školy sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR konal už 13. ročník nádhernej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. Po dvojročnej pandemickej prestávke túto príležitosť využilo viac ako dlhoročných darcov krvi, ale aj mnoho odvážnych mladých darcov. Svoju krv prišli darovať predovšetkým naši študenti, učitelia, ale i ostatní občania mesta Kežmarok a jeho okolia. Jednoducho všetci tí, ktorí majú svoje srdce otvorené i pre druhých.

      Svojou prítomnosťou prišli podujatie osobne podporiť aj zástupcovia Mesta Kežmarok a ďalší hostia, ktorých na pôde našej školy srdečne privítal krátkym príhovorom pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner.

      Táto akcia nie je len o odvahe človeka, ale predovšetkým o ľudskosti a ušľachtilosti. Preto si nesmierne vážime všetkých darcov, ktorým patrí naša veľká úcta a vďaka. Dnes sú to iní, ktorí potrebujú pomôcť, no zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Ďakujeme.

    • Krabičky plné lásky
     • Krabičky plné lásky

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňme krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca! Mali by obsahovať z každého trošku.

      Zbierka prebehne v našej škole v dvoch termínoch:

      • Nepárny týždeň - piatok 25.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)
      • Párny týždeň - streda 30.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)

      Akcia prebieha pod záštitou školského parlamentu.

       

      ČO BY MALA OBSAHOVAŤ KRABIČKA?

      Krabičku pre neznámeho seniora pripravujeme z lásky, tak, ako to v tenmoment cítime. Vkladáte do nej kus svojho srdca a každý to, čo si môžedovoliť. Radi by sme však všetkých starkých v zariadeniach potešili rovnako, preto majú naše krabičky šablónu, čo by mali obsahovať. Každá krabička by mala byť naplnená rovnomerne a obsahovať aspoň po jednej ztýchto kategórií.

       

      NIEČO SLADKÉ

      (napr. keksíky, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keks, DIAčokoláda,piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa,krabičkovýdžúsik, maslový keks, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie,detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie)

       

      NIEČO SLANÉ

      (napr. slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky apod.)

       

      NIEČO TEPLÉ

      (napr. káva, čaj, cappuccino, horúca čokoláda, Melta, Caro)

       

      NIEČO MÄKKÉ

      (napr. teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, textilné vreckovky,malý mäkký uteráčik)

       

      NIEČO VOŇAVÉ

      (napr. napríklad sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky,telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzamna pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum)

       

      NIEČO NA ZÁBAVU

      (napr. krížovky, osemsmerovky, sudoku, časopisy (Slovenka, Život, Žena aživot, Napísal život, Zdravie), kniha básní, pekný román, duchovná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, žreb pre šťastie, vlastnoručne napísaný list)

       

      NIEČO ZO SRDCA

      (napr. kresbičky, ručné výrobky, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou, drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku,ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok, lapač snov)

       

    • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“
     • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“

     • V stredu 16. novembra 2022 sa naše žiačky študijného odboru kozmetik zúčastnili školenia profesionálneho dizajnu obočia. Školiteľkou kurzu bola technologička kozmetickej firmy Primavera Andorrana, Mgr. Antónia Kišová. Cieľom školiaceho strediska je neustále prinášať novinky a najaktuálnejšie trendy z oblasti kozmetiky, kaderníctva a ďalších príbuzných odborov.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici, si mali žiačky možnosť rozšíriť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z oblasti najnovších techník, laminácie obočia (ktorá je vhodným riešením úpravy asymetrického obočia). Táto metóda napomáha zvýrazniť nielen prírodný vzhľad, ale aj kvalitu chĺpkov. Vďaka laminácií získa obočie udržateľný a svieži vzhľad, zvýrazní jeho prirodzenú krásu. Obočie potom nie je potrebné každodenne upravovať.

      Naše žiačky sa naučili vykonávať technologický postup laminácie obočia, čím získali osvedčenie o absolvovaní tohto kurzu a sú zručné ju priamo aplikovať vo svojom odbore.

    • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl
     • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

     • Z pohľadu stredných škôl je veľmi dôležité pomáhať žiakom pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní užitočných informácií o ďalších možnostiach štúdia zodpovedajúcich požiadavkám praxe. Pri súčasných trendoch sa už možno o pár rokov nenájde skutočný kvalifikovaný odborník v danom remesle či odbore, a práve to vedie k väčšej zodpovednosti a zainteresovanosti nielen zo strany rodičov a detí, ale i samotných základných a stredných škôl, ako aj zástupcov zamestnávateľov.

      Rozhodli sme sa preto zorganizovať v priestoroch našej školy pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl okresu Kežmarok a blízkeho okolia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16.11.2022. S veľkou vďakou sme uvítali ochotnú spoluprácu Mgr. Andrey Magyarovej, metodičky pre výchovné poradenstvo z CPPPaP v Kežmarku, ktorá sa na príprave akcie podieľala spolu s nami.

      Na stretnutí sme výchovných poradcov informovali o študijných a učebných odboroch, ktoré naša škola aktuálne ponúka. Oboznámili sme ich s reálnymi podmienkami každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik v rámci duálneho vzdelávania. V úvode sa našim kolegom prihovoril riaditeľ školy Ing. Vojtech Wagner, ktorý vyzdvihol nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce pri podpore záujmov našich detí v oblasti prípravy na budúce povolanie.

      Veľmi si ceníme, že pozvanie na toto prínosné pracovné stretnutie prijal aj náš potenciálny zamestnávateľ odboru stolár, výrobné družstvo Javorina v Spišskej Belej. Firmu zastupovala personálna manažérka Tatiana Drzewiecka, ktorá všetkým zúčastneným predstavila náplň práce, pracovné podmienky, ako aj benefity plynúce pre žiaka v rámci odbornej praxe.

      Hlavným cieľom stretnutia bolo zdôrazniť, že učebné a študijné odbory na našom type školy sú pre budúcnosť celej našej spoločnosti veľmi dôležité. Veríme, že i touto formou umožníme výchovným poradcom lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia u nás. Pritom im budú nápomocné i propagačné materiály obsahujúce aktuálne informácie o škole. Keďže spolupráca škôl v akejkoľvek forme je našou prioritou, plánujeme v blízkej budúcnosti i ďalšie aktivity na zlepšenie informovanosti o vzdelávaní na stredných školách. Jednou z nich je aj pripravovaná Burza stredných škôl s termínom realizácie v januári 2023, o ktorej priniesla prvotnú informáciu na stretnutí Ing. Zlatica Čubanová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR v Kežmarku.

      Záver nášho neformálneho pracovného dňa sa niesol v príjemnej atmosfére zaujímavej diskusie a chutného občerstvenia pre našich hostí, ktorých sme si uctili aj pripraveným darčekom z rúk našich žiakov.

      Sme presvedčení, že kvalita spolupráce medzi základnou a strednou školou tak nepriamo ovplyvňuje aj povahu pracovného trhu, ktorý môže prosperovať len vtedy, keď ho spoluvytvárajú ľudia, ktorých práca napĺňa a baví. Preto z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na našom stretnutí zúčastnili, uvedomujú si zmysel našej spolupráce a prišli nás obohatiť aj o nové nápady a myšlienky.

       

      Ing. Martina Marková
      výchovná poradkyňa

    • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera
     • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera

     • Nakoľko získanie kvalitných a motivovaných žiakov do štúdia je dobrým východiskom pre vzdelávanie a prípravu na povolanie a odborné činnosti, využili sme i tento týždeň možnosť odprezentovať sa medzi deviatakmi na ďalšej základnej škole. Do zoznamu navštívených základných škôl nám v utorok pribudla Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde sme sa opäť stretli s veľmi ochotným a otvoreným prístupom zo strany výchovnej a kariérovej poradkyne PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej.

      Nádejných stredoškolákov sme pútavou formou prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie uviedli do sveta duálneho vzdelávania a oboznámili ich s možnosťami štúdia v učebných a študijných odboroch na našej škole.

      Pozitíva absolvovania odbornej praxe priamo u zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje, sme im opäť priblížili cez osobné skúsenosti našich študentov. V konkrétnych odboroch vzdelávania sme im predstavili predovšetkým možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pozornosť žiakov sme upriamili i na jednu z nezanedbateľných predností našej školy, ktorou je po ukončení štúdia získanie medzinárodného dokladu o vzdelaní – certifikátu IES akceptovaného po celom svete.

      Veríme, že si budúci absolventi základnej školy zo stretnutia i tentokrát odniesli cenné informácie o výhodách odborného vzdelávania a zužitkujú ich pri neľahkom rozhodovaní o svojom ďalšom štúdiu. Spomínanej základnej škole zo srdca ďakujeme za prejavený záujem a spoluprácu, v ktorej by sme radi v budúcnosti pokračovali i naďalej.

    • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation
     • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation

     • Maturanti našich študijných odborov sa dnes (15.11.2022) preniesli do virtuálneho sveta. Prostredníctvom 3D okuliarov a mobilnej aplikácie učitelia manažmentu osobných financií spestrili hodiny žiakom aj touto zábavnou formou.

      Žiaci získavali nové informácie zo sveta financií a upevňovali si ich práve touto zážitkovou aktivitou. Naša škola naďalej spolupracuje s Tatrabankou a.s., ktorá prostredníctvom projektu VR Generation zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl.

      Túto aktivitu plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku, na čo sa už teraz tešia aj žiaci nižších ročníkov.

    • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov
     • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov

     • Viacerí z nás dnes čakali Martina na bielom koni, ale žiaľ, vyzerá to tak, že ostaneme sklamaní. Netypicky teplé počasie bez snehu sme teda využili a už od septembra sme sa pustili do postupnej rekonštrukcie chodníkov v areáli našej školy, ako aj k vybudovaniu bezbariérového vstupu do budovy.

      Financie na zakúpenie potrebného materiálu nám poskytol náš starostlivý zriaďovateľ - Prešovský samosprávny kraj (za čo veľmi pekne ďakujeme). Práce realizujeme vo vlastnej réžii - pod dohľadom majstrov sa na nich podieľajú žiaci z odborov murár a stavebná výroba.

      Veríme, že postupnou obnovou exteriéru školy prispejeme nielen k skrášleniu prostredia pre žiakov, ale vynovený vzhľad školského areálu ocenia aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta Kežmarok.

    • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami
     • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami

     • Keďže v súčasných podmienkach je odborné vzdelávanie a príprava našej mládeže pre trh práce rozhodujúcou doménou, považujeme za nevyhnutné systematicky podporovať žiakov pri prechode na strednú školu. Kvalita kariérového poradenstva na základných školách je jednou z našich priorít. Získať záujemcov o štúdium na niektoré odbory nie je vôbec jednoduché, preto sa neustále snažíme hľadať cestu, ako sa čo najviac priblížiť mysleniu mladých ľudí. Usilujeme sa stále aktívnejšie komunikovať s potencionálnymi uchádzačmi o štúdium u nás najmä formou osobnej prezentácie našej strednej školy na pôde ďalších základných škôl.

      Tentokrát sme využili priestor na intenzívnu prezentáciu našich ponúkaných učebných a študijných programov na základných školách v Spišskej Belej. V pondelok sme zavítali na Základnú školu J. M. Petzvala, kde sa nás veľmi ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Popovičová a sprostredkovala nám príjemné stretnutie so zvedavými deviatakmi. Nakoľko je našou hlavnou snahou predovšetkým uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, spomínanú základnú školu sme navštívili aj s potencionálnym zamestnávateľom Javorina, výrobné družstvo Spišská Belá, s ktorým máme rozbehnutú veľmi efektívnu spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania. Firmu reprezentovali jej zamestnanci – personálna manažérka Tatiana Drzewiecka a manažér výroby Miloš Šeliga, ktorý žiakom ozrejmil, prečo má význam študovať to, čo je v danom regióne potrebné.

      Nevynechali sme ani Základnú školu M. R. Štefánika v Spišskej Belej, kde oceňujeme osobný záujem výchovnej poradkyne Ing. Ľudmily Brinckovej, aby nám umožnila bližšie predstaviť našu školu a priamo prísť medzi deviatakov. Nakoľko i naši druháci už majú bohaté skúsenosti s prácou u zamestnávateľov v rámci duálu, dali sme im možnosť osobne sa odprezentovať medzi budúcimi mladšími spolužiakmi.

      Spoluprácu so základnými školami považujeme naozaj za zmysluplnú, preto si nesmierne vážime ústretový prístup obidvoch základných škôl a úprimne im ďakujeme. Sme presvedčení, že tak spoločne prispejeme k výberu správnej strednej školy, ktorá bude zodpovedať záujmom a schopnostiam našich detí.

    • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl
     • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl

     • Nakoľko aj rozhodnutie o výbere budúceho povolania predstavuje pre študentov mnohokrát beh na dlhé trate, pokračovali sme aj minulý týždeň v „maratóne návštev“ deviatakov na ďalších základných školách v našom okolí. Cieľom bolo opäť pomôcť deťom zorientovať sa v širokej ponuke štúdia.

      Tentokrát bola centrom našej pozornosti ZŠ v Ľubici, kde nám stretnutie s končiacimi žiakmi sprostredkovala výchovná poradkyňa RNDr. Michaela Mačáková. Oboznámili sme ich opäť s možnosťami štúdia na našej škole, ale aj obsahom vzdelávania a uplatnením v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Deviataci so záujmom počúvali informácie o duálnom vzdelávaní, i špecifikách a výhodách práce u zmluvných zamestnávateľov, ktoré im osobne priblížili naši žiaci.

      Naša ďalšia cesta smerovala do ZŠ s MŠ v Stráňach pod Tatrami, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Hutyrová. Tu sme sa zoznámili nielen so žiakmi deviatych, ale i ôsmych ročníkov, ktorým sme porozprávali taktiež o možnostiach štúdia v 2-ročných učebných odboroch.

      Na obidvoch základných školách sme boli milo prekvapení príjemnou a pohostinnou atmosférou, ako aj veľmi ústretovým a ochotným prístupom. Odmenou za našu snahu nám bol otvorený záujem zo strany žiakov o ďalšie dôležité informácie, ktoré sme im sprostredkovali aj cez pripravené propagačné materiály.

      Obidvom kolegyniam na týchto základných školách vyslovujeme úprimnú vďaku a veríme, že naše dobré vzťahy a vzájomná spolupráca sa budú i naďalej v blízkej dobe rozvíjať.

    • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"
     • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"

     • Pri príležitosti blížiaceho sa novembrového výročia Nežnej revolúcie dostali naši žiaci druhého ročníka študijných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia jedinečnú možnosť rozšíriť si svoj kultúrny a historický obzor. Vo štvrtok 27. októbra sme navštívili Kino Iskra v Kežmarku, kde sme si pozreli nádherný dokumentárny film režiséra a scenáristu Slavomíra Zrebného s názvom "Slobodní".

      Tento film je silným príbehom priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi“ a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková manifestácia, na ktorej nenásilne prejavili protest proti režimu tisíce ľudí.

      Dokument je o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Je príbehom priateľstva, ktoré zmenilo Slovensko.

      V rámci tohto podujatia sa žiaci mali možnosť stretnúť s významným historikom Františkom Neupauerom, rodákom zo Slovenskej Vsi, a zároveň aj slovenským konzervatívnym politikom Františkom Mikloškom, ktorí dokumentárny film pútavo uviedli. Pán Mikloško bol organizátorom verejnej Sviečkovej manifestácie, ktorá bola predohrou Nežnej revolúcie v roku 1989.

      Veríme, že sme i týmto spôsobom prispeli k úcte tých, ktorí odhodlane bojovali za našu náboženskú a občiansku slobodu.