• Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl
     • Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl

     •  Nakoľko je pre nás veľmi dôležité rozbehnúť spoluprácu so všetkými základnými školami v našom regióne, aj uplynulý týždeň sme naše kroky smerovali medzi deviatakov ďalších troch základných škôl.

      Tentokrát sme našu pozornosť upriamili na Základná školu v Krížovej Vsi, kde nám prínosné stretnutie sprostredkovala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Stoklasová.

      Ďalšou navštívenou školou bola Základná škola v Toporci, kde sa nás ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Alena Hanakovičová a pani riaditeľka Ing. Nataša Kovalská. Umožnili nám vstúpiť medzi budúcich absolventov a priblížiť im možnosti štúdia u nás.

      Poslednou navštívenou školou bola Základná škola s materskou školou v Holumnici, kde nás medzi deviatakov zaviedla výchovná poradkyňa Mgr. Alena Vavreková. Aj tu nás žiaci zahrnuli množstvom zvedavých otázok ohľadom výhod duálneho vzdelávania a predmetom ich záujmu boli aj možnosti uplatnenia po ukončení štúdia v jednotlivých odboroch.

      Sme veľmi radi, že sme aspoň malou mierou prispeli k neľahkému rozhodovaniu detí o budúcom profesionálnom živote a zároveň zo srdca ďakujeme všetkým základným školám za ústretovú spoluprácu.  

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 14.12.2022 sa bude konať konzultačné rodičovské združenie.

      V prípade potreby konzultácie ohľadom prospechu a dochádzky žiakov môžete kontaktovať učiteľov telefonicky alebo cez edupage. V závažných prípadoch budú učitelia v škole k dispozícii v čase od 8.00 do 14.00 hod.

    • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu
     • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu

     • Nadácia NN pripravila pre študentov stredných škôl kvíz z oblasti finančnej gramotnosti. Kvíz obsahoval úlohy z oblasti matematiky a ekonomiky. Výsledky krajského kola súťaže v ktorom sa zúčastnilo 985 žiakov z Prešovského kraja nás potešili. Prihlásení boli aj niektorí naši žiaci II.GŠ a I.GŠ, z ktorých sa 10 stali úspešnými riešiteľmi.

      K úspechu im srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí - 7.12.2022
     • Deň otvorených dverí - 7.12.2022

     • V stredu 7. decembra 2022 naša škola otvorila svoje dvere pre všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť. Ak Vám to včera náhodou nevyšlo a nestihli ste nás navštíviť osobne, prinášame Vám veľkú fotogalériu z toho podujatia.

      Naďalej platí, že pre uchádzačov o štúdium sme k dispozícii kedykoľvek - stačí nás navštíviť a my Vám radi poskytneme všetky informácie, týkajúce sa učebného, alebo študijného odboru o ktorý máte záujem.

    • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou
     • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou

     • K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček, symbol Vianoc, ktoré si bez neho snáď už nevieme ani predstaviť. Počas týchto predvianočných dní vznikali rukami našich šikovných žiačok krásne polystyrénové snehové vločky. Po náročnej ručnej práci bola radosť dievčat o to väčšia, keď sa chlapcom, našim žiakom, podarilo s odvahou pomôcť majstrovi odbornej výchovy, Patrikovi Scholtzovi, pri ozdobovaní živého vianočného stromčeka. Ako prebiehala príprava vianočných ozdôb a zdobenie stromčeka, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Prajeme všetkým krásny predvianočný čas.

    • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi
     • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi

     • V pondelok 19.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutoční zbierka pre rodiny v núdzi. Prispieť môžete nielen potravinami, ale aj finančne.

      Zbierka prebieha pod záštitou školského parlamentu.

      Do zbierky môžete prispieť: trvanlivými potravinami (konzervy, kompóty, instantné polievky, múka, cukor, soľ, cestoviny, ryža, strukoviny, trvanlivé mlieko, sirup, ovsené vločky, lekvár, olej ...), potravinami pre deti (výživa, sladkosti, chipsy...) a tiež kozmetikou.

       

      VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA V NOVOM ROKU 2023.

       

      študenti a zamestnanci SOŠ Garbiarska

       

    • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách
     • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách

     • V mnohých rodinách s deviatakmi už intenzívne rozmýšľajú o strednej škole, na ktorej bude ich dieťa pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie. Zvažujú záujmy a prirodzené sklony dieťaťa, ako aj študijné výsledky v škole. „Naše deti si zaslúžia dobré školy v regióne“ – týmto heslom sa riadime i my, preto sa pri voľbe vhodnej strednej školy snažíme pomôcť rodičom, ale najmä žiakom. Nakoľko sa pre deviatakov nezadržateľne blíži obdobie podávania prihlášok na stredné školy, sústredili sme sa v týchto dňoch opäť na prezentáciu našej školy na dvoch základných školách v regióne.

      Začiatkom týždňa sme navštívili ZŠ vo Vrbove, kde nám umožnila osloviť tunajších deviatakov výchovná poradkyňa Mgr. Jana Mlynarčíková. Žiakov sme informovali o aktuálne ponúkaných študijných a učebných odboroch a zároveň sme im priblížili výhody štúdia v duálnom vzdelávaní. Deviataci sa pýtali predovšetkým na možnosti uplatnenia sa našich absolventov po ukončení štúdia a viacerí prejavili záujem prísť si pozrieť priestory našej strednej odbornej školy počas Dňa otvorených dverí.

      Ďalšou školou, kam smerovali naše kroky, bola ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Ing. Mariola Jankočková. Tu sa nám podarilo osloviť v rámci rodičovského združenia rodičov našich potenciálnych záujemcov o štúdium. Rozšírili sme im obzor o možnostiach štúdia na našej škole, oboznámili sme ich s kooperujúcimi zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania a vyzdvihli sme aj iné dôležité atribúty rozhodujúce pri výbere strednej školy – vzdialenosť, medzinárodný certifikát o vzdelaní IES a doplnkové aktivity našej školy. Rodičia nás na záver našej prezentácie ocenili milým potleskom a prejavili záujem o nami ponúkané propagačné materiály.

      Obidvom základným školám za ochotu a ústretovosť úprimne ďakujeme a veríme, že našu vzájomnú spoluprácu budeme rozvíjať v budúcnosti i naďalej.