• Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy
     • Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy

     • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok pozýva žiakov ZŠ, ich rodičov, výchovných poradcov, a širokú verejnosť na burzu informácií, ktorá bude zameraná na prezentáciu študijných odborov vybraných stredných odborných škôl.

      Burza informácií sa uskutoční v utorok 31. januára 2023 od 8.30 do 13.00 hod. na Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Súčasťou podujatia bude aj prezentácia našich študijných a učebných odborov a zároveň si budete môcť pozrieť priestory teoretického vyučovania našej školy.

      Tešíme sa na Vás!

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok

     • V piatok 27.1.2023 sa naši žiaci z tried I.B, I.GŠ a III.B zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov, ktorý sa konal pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho mesta Kežmarok. Akt sa konal na nádvorí mestského hradu v Kežmarku, a následne v parku pri tanku T-34/85.

      Považujeme za potrebné si túto udalosť pripomínať, a zároveň vzdať úctu a vyjadriť našu vďaku osloboditeľom, ktorí v ťažkých časoch, na sklonku 2. svetovej vojny, neváhali položiť svoje životy za náš národ, za naše mesto a za našu slobodu. Ďakujeme.

    • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami
     • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami

     • Vzhľadom k tomu, že termín odovzdávania prihlášok deviatakov na ďalšie štúdium sa neúprosne blíži, chceme byť aj naďalej nápomocní pri výbere tej správnej strednej školy.

      V novom roku naša prvá cesta viedla na Spojenú školu v Lendaku, kde nám príjemné stretnutie so žiakmi 4 končiacich tried sprostredkovala výchovná poradkyňa Mg. Mária Hudáčeková. Záujem žiakov o nami ponúkané učebné i študijné odbory nás úprimne potešil, čo sa ukázalo v ich živej diskusii týkajúcej sa predovšetkým duálneho vzdelávania. Otázky boli smerované najmä na systém štúdia a výhody duálnej praxe pre študenta.

      Sme radi, že sme mohli deviatakov osloviť ešte pred nástupom na lyžiarsky výcvik, za čo patrí spomínanej základnej škole naša srdečná vďaka. Študentom prajeme krásne zážitky na snehu a zároveň veríme, že mnohí z nich budú od septembra navštevovať práve brány našej školy.