• Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov

     • V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa dňa 27. marca 2023 stretli pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia z materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Žiaci gastronomických odborov našej školy pripravili pre nich chutné pohostenie.

      Všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa podieľali na zabezpečení akcie, ďakujeme za vzornú prezentáciu našej školy.

    • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Študentky, ktoré sa minulý týždeň zúčastnili súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, prišli podporiť a povzbudiť aj ich spolužiačky z učebných odborov kaderník, výroba konfekcie a zo študijného odboru kozmetik. Zároveň si obohatili svoje vedomosti a oboznámili sa s novými trendami v oblasti účesovej tvorby a vizážistiky.

      Veríme, že účasť žiačok na tejto exkurzii bude prínosom v ich ďalšom profesionálnom raste.

    • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!
     • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!

     • V piatok 24. marca 2023 sa v krásnych priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 26. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Výsledok fantastického tvorivého účesu našej žiačky Miriam Zatkovskej z III.C bol ocenený v súťažnej kategórii učebného odboru kaderník - Vesmírna extravagancia "Cenou poroty za kreativitu". Modelkou pre súťažiacu bola jej spolužiačka Miriam Torbíková.

      Krásne dekoratívne líčenie prezentovala v súťažnej kategórii študijného odboru kozmetik - Galaktická krása aj naša žiačka Bianka Štefaňáková z II.GŠ, ktorá líčila modelku Lenku Bednarčíkovú.

      Dievčatám ďakujeme za prezentáciu a majsterkám odbornej výchovy, Bc. Vladislave Hovancovej a Bc. Márii Benkovej, za ich prípravu.

    • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!
     • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!

     • Naši žiaci 3. ročníka učebného odboru murár, Ondrej Hudaček a Ľubomír Šoltés, dnes vzorne reprezentovali našu školu na súťaži zručností Mladý stavbár v Spišskej Novej Vsi a získali úžasné 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Na súťaži podľa výkresovej dokumentácie presne a precízne vyhotovili segment z tvárnic YTONG a na pripravené sadrokartónové dosky zhotovili akrylátovú hladenú a ryhovanú omietku.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme majstrovi odbornej výchovy, pánovi Jánovi Kantorovi.

    • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok
     • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok

     • V piatok 24.3.2023 sa aj naša škola zapojila do Jarného upratovania mesta Kežmarok, ktoré organizoval Mestský úrad Kežmarok. V rámci tejto aktivity naši žiaci a učitelia upratali areál a širšie okolie školy, ktoré bolo po zimných mesiacoch znečistené hlavne popadaným lístím, suchými konármi zo stromov, ako aj drobnými odpadkami.

      Študentom padlo vhod nachvíľu vymeniť knihy a zošity za hrable a lopaty a stráviť časť dnešného jarného dopoludnia na čerstvom vzduchu. Sme radi, že okrem príjemných chvíľ strávených v kolektíve spolužiakov a učiteľov sa nám podarilo viditeľne skrášliť školský areál a zároveň prispieť k čistému a peknému mestu Kežmarok.

    • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík
     • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík

     • Vo štvrtok 23.3.2023 sa naši žiaci z učebného odboru stolár v rámci predmetu Výrobné zariadenia zúčastnili exkurzie v predajni Farby Laky Bjalončík.

      Po prebratí tém „Striekacie pištole“, „Striekacie kabíny“, „Stroje na nanášanie náterových látok“ nás asistent predaja oboznámil s vhodnými farbami pre tieto zariadenia. Taktiež nás poinformoval o rôznych značkách farieb, cenových reláciách , získali sme nové vedomosti o kvalite farieb a celkovo sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o náterových materiáloch.

    • Zbierka Hodina deťom 2023
     • Zbierka Hodina deťom 2023

     • Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom a pomohli tak mnohým deťom, rodinám a mladým ľuďom v ťažkých životných situáciách.

      Veľká vďaka patrí všetkým darcom za finančnú podporu!

    • Ponožková výzva 2023
     • Ponožková výzva 2023

     • V utorok 21.3.2023 naši žiaci a učitelia symbolicky vyjadrili podporu ľuďom postihnutým Downovym syndrómom.

      Zároveň sa na danú tému viac diskutovalo a všetci sme si uvedomili, akým darom je žiť život bez takýchto vážnych obmedzení. Aj naše vnímanie týchto ľudí by malo smerovať k ich pochopeniu a snahe pomôcť im pri začleňovaní sa do spoločnosti.

      Jeden deň v popletených ponožkách nás aspoň trošku prebral a pomohol nám otvoriť oči aj srdce..

    • Možnosť doplniť si vzdelanie u nás sme ponúkli aj potencionálnym uchádzačom o zamestnanie
     • Možnosť doplniť si vzdelanie u nás sme ponúkli aj potencionálnym uchádzačom o zamestnanie

     • Uplynulý týždeň vo štvrtok 16.3.2023 a v piatok 17.3.2023 sme sa zúčastnili podporovanej aktivity organizovanej ÚPSVaR v Kežmarku, ktorá bola zameraná na uchádzačov o zamestnanie s neukončeným alebo ukončeným základným vzdelaním. Keďže v súčasnosti veľké percento práve perspektívnych mladých ľudí z dôvodu nedostatku voľných pracovných miest nepracuje, našim hlavným cieľom bolo dostať do ich povedomia možnosť preklenúť toto náročné obdobie nezamestnanosti denným štúdiom na strednej škole.

      Odprezentovali sme im predovšetkým našu širokú ponuku 2 a 3-ročných učebných odborov v duálnom vzdelávaní so zaručeným uplatnením na trhu práce. Úprimne nás potešilo, že mnohí prejavili záujem o štúdium a uvedomili si, že vzdelanie má svoju hodnotu a je nenahraditeľnou vstupnou bránou do pracovného života.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ing. Zlatici Čubanovej, riaditeľke odboru služieb zamestnanosti na ÚPSVaR, ktorá nás v tejto záležitosti oslovila a veríme, že i týmto spôsobom pomôžeme mnohým nájsť si po doplnení vzdelania vhodnú prácu so stabilným finančným príjmom.

    • Prednáška "Čo sa deje s našou planétou?"
     • Prednáška "Čo sa deje s našou planétou?"

     • V utorok 21. marca 2023 si nezisková organizácia SEEDS pre našich žiakov prvého ročníka pripravila interaktívnu prezentáciu s environmentalistkou Sandrou Hajdúchovou na tému: Čo sa deje s našou planétou?

      Žiaci diskutovali o fungovaní našej Zeme, o výzvach a krízach, ktorým dnes čelíme a o desivých následkoch nášho pôsobenia na tejto planéte. Čomu sa už nevyhneme? Čo ešte vieme zvrátiť? Hľadali spoločne odpovede aj na tieto otázky.

      Organizácii SEEDS ďakujeme za pútavú prednášku a tešíme sa opäť na ďalšie zaujímavé témy, ktoré pravidelne pripravuje pre našich žiakov.

       

    • Zúčastnili sme sa Burzy stredných škôl v Spišskej Belej
     • Zúčastnili sme sa Burzy stredných škôl v Spišskej Belej

     • Vo štvrtok 16.3.2023 sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl vo Face Clube v Spišskej Belej. Toto podujatie organizovalo Vzdelávacie centrum Pôjd, Spišská Belá a za pozvanie veľmi pekne ďakujeme Ing. Marekovi Syčovi, PhD.

      Zaujímavosťou tejto burzy bol spôsob, akým bola realizovaná. Žiaci, ktorí na burzu prišli, boli rozdelení do menších skupín a tieto skupinky po určitom časovom intervale postupne vystriedali všetky stanovištia prezentujúcich stredných škôl. Hlavný dôraz pri tomto podujatí sa kládol hlavne na neformálne a kamarátske rozhovory našich žiakov s potenciálnymi záujemcami o štúdium. Informácie o našej škole (a o odboroch, ktoré ponúkame) ukážkovo odprezentovali naši študenti Veronika Svitanová a Lukáš Kolodzej (za čo im taktiež veľmi pekne ďakujeme).

      Cieľovou skupinou tejto Burzy boli terajší ôsmaci, ktorých v budúcom školskom roku čaká zásadné rozhodnutie – výber strednej školy a teda aj ich povolania. Veríme, že poskytnuté informácie budú pre nich prínosom a v prípade záujmu ich kedykoľvek radi detailnejšie poinformujeme o študijnom, alebo učebnom odbore, ktorý ich zaujal.

    • Príspevok na notebook pre terajších prvákov
     • Príspevok na notebook pre terajších prvákov

     • Milí prváci, určite ste už v médiách zachytili správu o možnosti získania príspevku 350 € na notebook z Plánu obnovy.

      Informácie o príspevku môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia získať z oficiálnej webstránky www.digitalnyziak.sk, prípadne prostredníctvom call centra. Nárok na príspevok majú súčasní študenti prvých ročníkov stredných škôl, príspevok by mali dostať ešte počas tohto školského roka.

    • V utorok 21.3. sa aj v našej škole uskutoční zbierka Hodina deťom
     • V utorok 21.3. sa aj v našej škole uskutoční zbierka Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

      Do tejto zbierky sa môžete zapojiť aj Vy a to tak, že v deň konania zbierky môžete prispieť do pokladničky v našej škole buď priamo alebo ak ste rodič, môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá dobrovoľníckemu tímu do pokladničky. Pomôžete tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

    • Svetový deň Downovho syndrómu - Ponožková výzva
     • Svetový deň Downovho syndrómu - Ponožková výzva

     • V utorok 21.3.2023 si pripomenieme Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Cieľom ponožkovej výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie sú samozrejmosťou.

      Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

      Do tejto výzvy sa na podnet školského parlamentu zapája aj naša škola. Obuj si v tento deň ponožky rôznej farby, alebo veľkosti a vyjadri tak solidaritu s ľudmi s Downovým syndrómom.

    • Zúčastnili sme sa konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame)
     • Zúčastnili sme sa konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame)

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa naši žiaci Viktória Badžová, Patrícia Pištová a Adrián Polhoš, spolu s našimi pedagógmi - pani zástupkyňou riaditeľa Ing. Slavomírou Huťovou a Mgr. Karolom Žembovičom, zúčastnili konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame), ktorú zorganizovala vo svojich priestoroch Súkromná spojená stredná škola Biela voda v Kežmarku.

      Témou konferencie bol predovšetkým rómsky holokaust, ktorú hneď v úvode sprístupnil študentom pútavou prednáškou, o prenasledovaní Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny, riaditeľ Múzea holokaustu a kandidát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2022, PhDr. Martin Korčok PhD.

      Okrem iných vystúpila na konferencii aj europoslankyňa Miriam Lexmann a našich študentov zaujalo aj dramatické pásmo, práve s témou rómskeho holokaustu, ktoré si pripravili študenti.

      Veríme, že aj takýmto spôsobom, sme obohatili našich žiakov o nové vedomosti a prispeli k tomu, aby si naši žiaci uvedomovali dôležitosť úcty k druhým ľuďom, ochrany ľudskej dôstojnosti a práv každého človeka.

    • Dokumentárny film Občianskeho združenia Tri životy
     • Dokumentárny film Občianskeho združenia Tri životy

     • Počas uplynulého týždňa sa žiaci našej školy mali možnosť oboznámiť prostredníctvom dokumentárneho filmu občianskeho združenia TRI ŽIVOTY so životom ľudí v rozvojových krajinách.

      Film zachytáva jeden deň v živote troch detí z krajín Lesotho, Kambodža a Slovensko. Študenti si tak mohli porovnať život v týchto rozvojových krajinách so životom na Slovensku, oboznámiť sa s dobrovoľníctvom a pomocou ľuďom v rozvojových krajinách.

    • Prezentácia našich odborov v ďalšej podtatranskej základnej škole
     • Prezentácia našich odborov v ďalšej podtatranskej základnej škole

     • Uplynulá slnečná streda už ako obvykle bola opäť venovaná žiakom základnej školy – potencionálnym záujemcom o štúdium u nás.

      Tentokrát sme sa vybrali nielen za deviatakmi, ale i žiakmi ôsmeho ročníka na ZŠ s MŠ v podtatranskej obci Rakúsy. Medzi deťmi sme strávili veľmi príjemné dopoludnie, počas ktorého nás zahrnuli množstvom otázok o možnostiach štúdia u nás v rôznych odboroch perspektívnych z hľadiska trhu práce. Aj tu ešte mnohí do poslednej chvíle zvažujú, ktorá profesia im v budúcnosti zabezpečí istotu zamestnania, ako aj trvalý finančný príjem.

      Snáď sme našou návštevou v spolupráci s výchovným poradcom Mgr. Miroslavom Suchým na spomínanej základnej škole i my aspoň malou mierou prispeli k ich správnemu rozhodnutiu pri výbere strednej školy. Za ochotu a ústretovosť úprimne ďakujeme.