• Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok
     • Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok

     • V stredu 26. apríla 2023 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie kežmarského velikána európskej rádiológie Dr. Alexandra. Expozícia je umiestnená v priestoroch našej školy, kde zakladateľ plastickej röntgenológie vyučoval 7 rokov zdravovedu.

      Prítomným hosťom sa prihovoril Ing. Vojtech Wagner - riaditeľ školy a MUDr. Peter Marko, MPH - predseda Spolku lekárov MUDr. V. Alexandra. Občerstvenie a catering zabezpečili študenti 1. a 3. ročníka učebného odboru čašník, servírka.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoto vzácneho podujatia. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a kežmarskými lekármi pri ďalších vzdelávacích podujatiach.

    • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne
     • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne

     • V utorok 25.4.2023 navštívila našich maturantov riaditeľka pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. Ing. Lenka Plavčanová, ktorá oboznámila študentov o ich povinnostiach voči poisťovni v prípade ak sa zamestnajú, začnú podnikať, budú pracovať v zahraničí prípadne sa evidujú na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie.

      Zároveň im predstavila aplikácie VšZP prostredníctvom ktorých môžu s danou poisťovňou komunikovať elektronicky.

      Ďakujeme pani riaditeľke za ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie
     • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa v našej škole bude konať triedne rodičovské združenie.

      Triedne schôdze rodičovského združenia sa uskutočnia v jednotlivých učebniach, podľa priloženého rozpisu.

      Keďže toto rodičovské združenie je v školskom roku 2022/2023 posledné, veríme, že rodičia využijú možnosť v predstihu vykonzutovať prípadné problémy v prospechu a dochádzke, tak, aby žiaci mali ešte dostatok času na prípadné zlepšenie a nápravu.

      Všetci rodičia sú srdečne vítaní!

    • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024
     • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024

     • Milí študenti, ak aj Vy končíte v tomto školskom roku štúdium v učebnom odbore (nielen na našej škole) a uvedomujete si potrebu doplnenia vzdelania, ktoré bude zakončené maturitnou skúškou, máme pre Vás dobrú správu: aj v budúcom školskom roku 2023/2024 naša škola ponúka možnosť absolvovať dvojročné nadstavbové štúdium v odbore "6403 L Podnikanie v remeslách a službách".

      Prihlášky žiakov na štúdium je potrebné podať najneskôr do 31.5.2023.

      Termíny prijímacieho konania:

      • 1. kolo - 23. jún 2023 – piatok
      • 2. kolo - 25. august 2023 – piatok - len v prípade voľných miest

      Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní, ako aj prihlášku na toto štúdium, nájdete v priložených dokumentoch:

    • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok
     • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • V dňoch od 1.4.2023 do 5.4.2023 sa v priestoroch našej školy na Garbiarskej ulici koná Chovateľská prehliadka trofejí a výstava poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2022.

      Otvorenie výstavy spríjemnili naši žiaci gastronomických odborov prípravou chutného pohostenia.