• Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“
     • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“

     • V stredu 26.10.2022 sa v našej škole uskutočnili dve interaktívne prezentácie, ktoré zabezpečovala n.o. SEEDS z Bratislavy. Diskutovanými témami boli „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“. Týchto prezentácií sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia a študijných odborov.

      Prednášky žiakov zaujali, nakoľko boli spojné s aktívnym zapojením sa žiakov do diskusie k preberaným témam.

      Téma „Slovensko, ako ho nepoznáme“ obsahovala interaktívny miniprieskum verejnej mienky, krásne fotografie cestovateľa a dokumentaristu Pavla Barabáša, a navyše sa žiaci zapojili do súťaže, ako dobre poznajú svoju krajinu.

      Problematika „Riziká sociálnych sietí“ bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému - čo dobré nám prinášajú sociálne siete a v čom nám naopak škodia.

      S neziskovou organizáciou SEEDS spolupracuje naša škola už 3. rok a v priebehu tohoto školského roka ich veľmi radi privítame aj s ďalšími zaujímavými témami. Za včerajšie interaktívne prezentácie im aj touto formou ďakujeme :)

    • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave
     • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave

     • Tak a máme to za sebou! V piatok 21.10.2022 naše žiačky - kozmetičky súťažili na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave. Tohtoročnou témou súťaže boli Benátky.

      Súťažiaca Oľha Šhkarupilo z I.GŠ maľovala na tvár spolužiačky Poliny Klymčhuk a modelkou pre súťažiacu Dominiku Lukáčovú zo IV.GŠ bola Viktória Budzáková. 

      Pozrite si fotografie, ktoré dokumentujú prípravu, nápaditosť a precíznosť prác našich žiačok. Sme na Vás hrdí! Predviedli ste svoje umenie, reprezentovali seba a našu školu. Ďakujeme. 

      Žiačky na súťaž pripravila majsterka odbornej výchovy Bc. Viera Adámková, krásne účesy upravila naša žiačka Gabriela Porubovičová a majsterka odbornej výchovy Bc. Eva Cehuľová. Organizátorom súťaže Majstrovstvá Slovenska Facepeinting 2022 bola Asociácia Bodypainterov Slovenska v spolupráci so ŠIOV a tieto majstrovstvá boli súčasťou výstavy Interbeauty Incheba 2022.

    • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave
     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave

     • Krása, zdravie a starostlivosť – Medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY je zárukou najnovších trendov v oblasti starostlivosti o pleť, telo, vlasy a nechty. Ani naša škola si nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa tejto výstavy. V piatok 20. októbra 2022 navštívili naše žiačky veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY 2022 na výstavisku INCHEBA Expo v Bratislave. 

      Sprievodný program, obohatený o súťaže kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, bol určený pre odborníkov a žiakov stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky Olha Shkarupilo (I.GŠ) a Dominika Lukáčová (IV.GŠ). Dievčatám ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu našej školy, ako aj žiačkam z tried I.AN (podnikanie v remeslách a službách), III.GŠ (kozmetik) a III.C (kaderník), ktoré prišli svoje spolužiačky podporiť.

      Počas veľtrhu sa naše žiačky mali možnosť oboznámiť s novými módnymi trendmi v oblasti vizáže, obohatiť svoje teoretické vedomosti, a taktiež porovnať kvalitu svojej práce s prácou svojich konkurentov. Nečakaným, a zároveň milým prekvapením, bolo pre nás aj stretnutie a krátky rozhovor s bývalým Ministrom školstva, Mgr. Branislavom Gröhlingom.

      Veríme, že žiačky účasť na veľtrhu v mnohom inšpirovala a motivovala zapojiť sa do súťaže aj v budúcom školskom roku.

    • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne
     • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne

     • Uplynulý týždeň bol opäť bohatý na prínosné stretnutia so žiakmi deviatych ročníkov základných škôl, ktorým sme sa pokúsili pútavým spôsobom rozšíriť obzor o možnostiach štúdia na našej škole.

      Už po druhýkrát sme znova prijali pozvanie na Základnú školu s materskou školou vo Veľkej Lomnici, ktorá disponuje veľkým počtom žiakov, a teda aj potenciálnych záujemcov o štúdium u nás. Výchovná poradkyňa Mgr. Ľuboslava Šulejová nás opäť ochotne privítala a umožnila nám osobne osloviť deti pri výbere ich budúceho povolania.

      Naše ďalšie kroky smerovali do Základnej školy s materskou školou v Slovenskej Vsi, kde nás milo privítal výchovný poradca Mgr. Ivo Imrich a sprostredkoval nám príjemné stretnutie s aktuálnymi deviatakmi. Úprimne nás potešil záujem detí o štúdium v učebných a študijných odboroch práve na našej škole, čo sa prejavilo v ich živej diskusii.

      Na záver sme navštívili Základnú školu – Grundschule v Kežmarku, kde sa nás ujal výchovný poradca Mgr. Jakub Jendrejčák a umožnil nám odprezentovať naše odbory nielen medzi deviatakmi, ale i ôsmakmi. Nápomocní pri prezentáciách nám boli i naši žiaci druhých a tretích ročníkov študijných odborov, ktorí budúcich stredoškolákov oboznámili s náplňou práce i samotným prístupom zamestnávateľov k žiakom na odbornom výcviku v rámci duálneho vzdelávania. Podobne aj tu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou.

      Všetkým našim kolegom na spomínaných základných školách ešte raz úprimne ďakujeme za ústretovosť a veríme, že ich absolventov budeme môcť v septembri privítať práve na pôde našej strednej školy. Zároveň sa tešíme, že v našej spolupráci budeme i naďalej pokračovať a uľahčíme tak spoločne rozhodovanie o budúcnosti nielen deťom, ale aj rodičom.

    • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku
     • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku

     • Vo štvrtok 20.10.2022 naši žiaci v rámci predmetu Estetická výchova navštívili kežmarskú výstavnú sieň.

      V novembri sa tešíme na výstavu kežmarských výtvarníkov.

    • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)
     • Prezentácia spoločnosti IES (International Education Society)

     • V stredu 19.10.2022 sa v našej škole uskutočnila prezentácia spoločnosti IES (International Education Society), ktorá pomáha absolventom sa uplatniť na trhu práce, jednak doma na Slovensku, ale hlavne v zahraničí.

      Študentom bol predstavený medzinárodný certifikát, ktorý táto spoločnosť vydáva a je celosvetovo akceptovaný. Naša škola je jednou z mála škôl v našom regióne, ktorá je touto spoločnosťou certifikovaná, čím výrazne zvyšuje šance našich absolventov nájsť si kvalitné zamestnanie kdekoľvek na svete.

      Výsledkom procesu certifikácie vzdelávacej inštitúcie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň školy. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento doklad môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil štúdium na našej škole.

      Naši študenti môžu získať certifikáty IES a IEI, sú vydávané v slovenskom a anglickom jazyku a na požiadanie v mnohých iných jazykoch.

    • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone
     • Zúčastnili sme sa okresného kola v bedmintone

     • Dievčatá a chlapci z našej školy sa dnes (19.10.2022) zúčastnili okresného kola v bedmintone. Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste a chlapci na 3. mieste. 

      Za reprezentáciu školy im ďakujeme a chlapcom gratulujeme k dosiahnutému výsledku. 

    • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty
     • Návšteva pobočiek Slovenskej pošty

     • Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner spolu s Ing. Monikou Sokáčovou - školskou kariérnou poradkyňou navštívili 10 pobočiek Slovenskej pošty, kde sa opätovne od septembra rozbehla výučba odborného výcviku odboru Klientský manažér pošty.

      Veríme, že v školskom prostredí získané teoretické vedomosti žiaci postupne upevnia na strediskách Slovenskej pošty aj o praktické skúsenosti. Našich študentov môžete stretnúť na pobočkách Slovenskej pošty od Popradu, cez Kežmarok, až po Starú Ľubovňu.

    • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl
     • Pokračujeme v aktívnej prezentácii našich odborov medzi žiakmi základných škôl

     •  

      Uplynulú stredu 5.10.2022 sme opätovne využili možnosť dostať do povedomia deviatakov základných škôl aktuálne možnosti štúdia na našej škole v budúcom školskom roku. Navštívili sme Základnú školu Sv. Kríža v Kežmarku, kde sme v rámci rodičovského združenia oslovili rodičov našich nádejných prvákov a priblížili im naše jednotlivé učebné a študijné odbory s možnosťou ďalšieho uplatnenia na trhu práce. Ich pozornosť sme upriamili najmä na duálne vzdelávanie v jednotlivých odboroch a oboznámili sme ich s aktuálnymi zamestnávateľmi, s ktorými máme rozbehnutú veľmi dobrú spoluprácu.

      Ďalšou školou, kde sme mali možnosť odprezentovať naše učebné i študijné odbory nielen medzi deviatakmi, ale aj ôsmakmi, bola Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lomnici. Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ďalšieho vzdelávania i spôsobe absolvovania odborného výcviku v rámci duálu, kde sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou a záujmom.

      Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ sv. Kríža Ing. Monike Krajčiovej a taktiež výchovnej poradkyni ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Mgr. Ľuboslave Šulejovej za ústretovosť a ochotný prístup pri sprostredkovaní týchto prínosných stretnutí. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme rodičom správne nasmerovať svojich budúcich stredoškolákov pri výbere povolania a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA
     • Pripravovali sme raut pri príležitosti prijatia seniorov primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA

     •  

      Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším. V stredu, 5. októbra 2022, preukázali naši žiaci svoje gastronomické zručnosti pri príprave pohostenia pre seniorov a jubilantov mesta Kežmarok v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.

      Ďakujeme našim majstrom odbornej výchovy Bc. Zuzane Blaščákovej, Bc. Zdenke Blaščákovej, Ing. Dávidovi Sabolovi a Libuši Rennerovej za raut, ktorým úspešne reprezentovali našu školu. Veľká vďaka patrí samozrejme aj našim šikovným žiakov, ktorí ochotne pripravovali pohostenie na toto podujatie a ukážkovo obsluhovali hostí.

    • Zúčastnili sme sa prezentácie stredných škôl v Spojenej škole v Lendaku
     • Zúčastnili sme sa prezentácie stredných škôl v Spojenej škole v Lendaku

     •  

      V stredu 28.9.2022 sa v rámci rodičovského združenia v Spojenej škole v Lendaku konala prezentácia stredných škôl, na ktorej bola zastúpená aj naša škola. Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Slavomíra Huťová a výchovná poradkyňa Ing. Martina Marková predstavili rodičom žiakov 9. ročníkov aktuálne možnosti štúdia na našej škole a odprezentovali jednotlivé študiné a učebné odbory.

      Aj touto formou chceme poďakovať výchovnej poradkyni Spojenej školy v Lendaku Mgr. Márii Hudáčekovej za možnosť odprezentovať našu školu a jednotlivé odbory. Veríme, že poskytnuté informácie pomôžu budúcim prvákom a ich rodičom správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a radi prijmeme pozvanie aj do iných základných škôl v našom regióne. 

       

    • 57. ročník Literárneho Kežmarku
     • 57. ročník Literárneho Kežmarku

     •  

      Pri príležitosti 57. ročníka Literárneho Kežmarku, ktorý sa konal vo štvrtok 29. septembra 2022, pripravili naši žiaci gastronomických odborov v budove Evanjelického lýcea pohostenie pre účastníkov podujatia formou rautu.

      Občerstvenie pripravili pod dohľadom majstrov odbornej výchovy Ing. Sabola, Ing. Bizubovej a Libuše Rennerovej.

    • 29. september - Svetový deň srdca
     • 29. september - Svetový deň srdca

     •  

      Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 29. september ako „Svetový deň srdca“. Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000.

      Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo–cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení.

      Témou tohtoročnej kampane je „Použite srdce na spojenie", zameriava sa na naliehavú potrebu nájsť rôzne a inovatívne spôsoby ako spojiť ľudí so zdravím srdcom, najmä v oblastiach a komunitách s nižšími zdrojmi.

      Jednoduché a užitočné rady, ako sa preventívne vyhnúť srdcovo-cievnym ochoreniam si môžete prečítať tu: 

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     •  

      Vážení rodičia,
      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2022 (streda) o 15.30 v triedach v budove školy, následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru do 19.9.2022 do 12.00 hod. na sekretariáte riaditeľstva školy. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 21.9.2022 o 16.00 v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby, pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Poslanie a funkciu Rady školy definuje zákon č. 596/2003 Z.z.:
      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní verejnú kontrolu, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.


      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

     • Zúčastnili sme sa jubilejného 10. Poľovníckeho dňa v Kežmarku


     • V nedeľu 11.9.2022 sa v Kežmarku konal v poradí už 10. Poľovnícky deň. Podobne, ako po minulé roky, ani tentokrát na ňom nechýbal stánok našej školy s ponukou chutných jedál a nápojov.

      Veľká vďaka všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí prezentovali našu školu.

     • Príprava rautu na Festivale hudby, spevu a tanca seniorov

     •  

      V sobotu 10. septembra 2022 sa naši žiaci zúčastnili prípravy rautu na Festivale hudby, spevu a tanca seniorov v priestoroch MsKS v Kežmarku.

      Žiakov koordinovali majstri odbornej výchovy Bc. Zuzana Blaščáková a Ing. Dávid Sabol.

    • Hlasujeme za K Park v Kežmarku!
     • Hlasujeme za K Park v Kežmarku!

     •  

      Mesto Kežmarok sa zapojilo do súťaže Kaufland Park. Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sa rozhodla Spoločnosť Kaufland dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

      Hlasovanie verejnosti prebieha na stránke www.kauflandpark.sk.

      Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musí prihlásiť. Na registráciu použije e-mailovú adresu. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas mestu/mestskej časti, ktorú si návštevník zvolil. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

      Keďže park ponúka možnosti na  zmysluplné využitie voľného času, je určite tým správnym miestom na relax, stretnutia s priateľmi, športovanie či iné aktivity. 

      Z uvedeného dôvodu sa aj naša škola rozhodla spropagovať túto súťaž a vyzvať našich žiakov a všetkých sympatizantov školy, aby hlasovali za tento projekt, ktorý určite poteší všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta Kežmarok. Navyše sa môžete zapojiť do súťaže o 30 elektrických kolobežiek!

    • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2022/2023
     • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2022/2023

     •  

      Vážení pedagógovia a milí študenti,

      Dnes, 5. septembra sa otvoria brány škôl a opäť vstúpime do nového školského roka, ktorý bude takým, akým mu dovolíme byť. Úspešným, pokiaľ vynaložíme potrebné úsilie, priateľským, pokiaľ budeme okolo seba rozsievať lásku a ponúkať pomocnú ruku, nezabudnuteľným, pokiaľ si v sebe uchováme významné a jedinečné okamihy, alebo strateným a bezvýznamným, pokiaľ si nevšimneme príležitosti a skvelých ľudí, ktorí okolo nás prejdú.

      Srdečne Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2022/2023. Zvlášť vítam našich nových prvákov, ktorí sú tu po prvýkrát. Vitajte v našej škole a prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý v nej strávite.

      Veľmi rýchlo ubehli dva mesiace letných prázdnin. Pevne verím, že ste prežili mnoho pekných zážitkov a načerpali ste nové sily na úspešné štúdium. Čaká Vás mnoho nových úloh, skúseností a vedomosti ale popri tom sú v škole dôležité aj dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

      Prvý deň nového školského roka je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Tento deň je Vašim ďalším pomyselným krokom na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh sa začína Vami, žiakmi prvého ročníka a končí žiakmi posledného ročníka našej školy.  Naši noví prváci vstupujú do novej etapy svojho života zo žiakov základnej školy sa stávajú  študenti - stredoškoláci. Určite to je pre vás veľká zmena, ste plný očakávaní, možno aj obáv z toho ako to bude, či to zvládnete. Chcem Vás povzbudiť a zbaviť akéhokoľvek nepokoja a strachu z nového začiatku. Naša škola, v ktorej  prežijete značnú časť dňa sa totiž snaží byť aj miestom v ktorom sa budete dobre cítiť, kde môžete rozvíjať svoje schopnosti a za výsledky budete aj ocenení.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však žiakom končiacich ročníkov, ktorých čaká záverečná alebo maturitná skúška chcem popriať najmä veľa síl a energie pri príprave na úspešné ukončenie štúdia na našej škole. Čakajú Vás dôležité skúšky a je len na Vás koľko času budete venovať na ich úspešne zvládnutie a koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

      Pod vedením pedagógov sa v škole učíte spoznávať náš svet a vzťahy v ňom, prenikať do neviditeľného, poznať to, čo ste doteraz nepoznali, učíte sa pohybovať v spoločnosti, byť úspešnými v živote aj v práci, na ktorú sa pripravujete, osvojujete si nové zručnosti, stretávate prvé lásky, priateľov, zažívate prvé sklamania, ale aj prvé väčšie úspechy. Práve v škole dospievate a meníte sa. Je to práve škola, kde si vyberáte svoju ďalšiu cestu a svoje povolanie.

      Srdečne vítam aj nové posily v našom pedagogickom zbore a prajem im aby sa u nás dobre cítili a boli úspešní vo svojej práci s Vami novými študentami. Je to pani učiteľka pre gastronomické odbory Mgr. Andrea Bachleda, učiteľ pre strojárske odbory Ing. Peter Mašteník a majsterka OV pre odbor predavač a gastronomické odbory  Bc. Zuzana Blaščáková. Zmeny sú aj vo vedení školy. Zástupkyňou pre teoretické vyučovanie je Ing. Slavomíra Huťová a zástupkyňou pre praktické vyučovanie je Ing. Marta Mašteníková, výchovnou poradkyňou je Ing. Martina Marková a karierový poradca a koordinátor duálneho vzdelávania je Ing. Monika Sokáčová.

      Predošlé školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem Vás všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa k sebe navzájom k ohľaduplnosti medzi sebou a k dodržiavaniu nevyhnutných protipandemických opatrení. Verím, že to všetko vydržíme a úspešne zvládneme.

      Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok. Vám milí žiaci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a Vám kolegovia, úspešných a múdrych žiakov aby ste im mohli rozdávať len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

      „Najdlhšia cesta, ktorú musí človek prejsť, je v ňom samom.“ Želám vám všetkým, aby ste na tejto ceste boli veľmi pozornými žiakmi, aby ste čo najmenej opakovali svoje chyby a každý  problém, s ktorým sa v živote stretnete, nech je pre vás lekciou a výzvou, ktorá vás posunie ďalej, k splneniu vášho sna.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy