• Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok
     • Možnosť venovať 2% z Vašich už zaplatených daní občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej školy,

      ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok.

      Získané finančné prostriedky z minulých rokov boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Z darovaných finančných prostriedkov podporujeme našich žiakov pri rôznych podujatiach a súťažiach.

      O Vašu štedrosť a priazeň sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Chceme Vás touto cestou požiadať o 2% z Vašich už zaplatených daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY SAMI. 

      Nenechajte Vaše 2% štátu, PODPORTE NÁS :-)


      Údaje o prijímateľovi:

      Obchodné meno: TRI MOSTY, občianske združenie
      IČO: 379 43 626

      Vyhlasenie_2p_dan_z_prijmov_FO_2022.pdf

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     •  

      Školský parlament organizuje aj v tomto školskom roku podujatie pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu.

      Obuj si aj Ty v pondelok 21. marca 2022 ponožky rôznej farby, alebo veľkosti. Vyjadríš tak svoju sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     •  

      Na budúci týždeň, teda od pondelka 21.2.2022 do piatka 25.2.2022, nás čakajú jarné prázdniny. Následne sa žiaci vrátia do školy v pondelok 28.2.2022 a podľa doteraz platných pokynov musia mať aj aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Želáme všetkým príjemný oddych, veľa zábavy a zdraviu prospešných aktivít.

     • Valentínska pošta

     •  

      Pri príležitosti dňa sv. Valentína mali žiaci a učitelia našej školy možnosť obdarovať sa navzájom odkazmi, milým slovom alebo vyznaním v podobe textu vo valentínskom srdiečku, ktoré študenti I.GŠ (odbor klientsky manažér pošty) počas podujatia VALENTÍNSKA POŠTA doručili adresátom.

      Všetkým obdarovaným vyčarili úsmev na tvári a spríjemnili deň.

     • Akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Kežmarok

     •  

      V piatok 28.1.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Kežmarok.

      Aj takýmto spôsobom si pripomíname pamätné okamihy dejín, ktoré významne ovplyvnili život nielen v našom meste, ale aj v celom regióne.

    • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022
     • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám všetko najlepšie, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2022.

      Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným na stránke Ministerstva školstva.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:

      • nosiť počas hodín a prestávok v interiéroch školy rúško,
      • nezabudnúť predložiť písomné vyhlásenie_o_bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      • pred nástupom na vyučovanie sa otestovať domácim AG samotestom, ktorý poskytla škola, oznámiť triednemu učiteľovi použitie domáceho AG samotestu,
      • oznámiť triednemu učiteľovi pozitívny výsledok testu žiaka, alebo nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou.

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Beseda o prírodnej kozmetike

     •  

      V piatok 10. decembra 2021 sa žiačky končiacich ročníkov študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník, manikér-pedikér zúčastnili besedy s RNDr. Máriou Slavkovskou, výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici mali žiačky možnosť si rozšíriť vedomosti z oblasti prírodnej kozmetiky, spoznať jednotlivé kozmetické prípravky na rôzne typy pleti s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti.

     • Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady v spolupráci s triedou III.GŠ sme sa s týmto rokom rozlúčili vianočnou zbierkou pre rodiny v núdzi, ktorým sme aj takouto formou chceli spríjemniť vianočný čas.

     • Aj naša škola sa tento rok zapojila do predvianočnej aktivity Krabička lásky ❤

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady prebehla počas týždňa zbierka niečoho sladkého, slaného, teplého, mäkkého či voňavého. Dnes sme z darovaných maličkostí vyrobili 10 krásnych krabičiek lásky, ktoré odovzdáme cez kontaktnú osobu do Domova dôchodcov v Kežmarku.

      Aj týmto spôsobom chceme našim starkým poďakovať za i obetavosť, energiu a lásku a popriať im požehnaný predvianočný čas.

    • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"
     • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"

     •  

      V mesiaci november sa na našej škole uskutoční vzdelávací cyklus "Finančná akadémia", ktorý realizuje nadácia Partners, pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu „Deň finančnej gramotnosti“.

      Na prvej lekcii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2021, sa žiaci oboznámili s problematikou hospodárenia a rodinným rozpočtom. Ďalšími zaujímavými témami budú poistenie, investovanie a dôchodkové piliere. Vzdelávací cyklus absolvujú žiaci maturitných ročníkov (kozmetik, klientsky manažér pošty a mechanik SIZ). Na záver kurzu je pre absolventov vzdelávania pripravený krátky test, v ktorom majú možnosť vyhrať záujímavé ceny od nadácie Partners.

      Aj touto formou chceme zatraktívniť vyučovací proces a ponúknuť žiakom možnosť získať nové informácie a zdokonaliť sa v oblasti financií.

    • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka
     • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko bola v čase jesenných prázdnin prerušená  dochádzka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  pri nástupe do školy 2. novembra 2021 je potrebné predložiť vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Plnoletí žiaci to môžu predložiť v aplikácii EduPage (ÚVOD-Žiadosti/Vyhlásenia), ostatní písomne, tlačivo si môžete stiahnuť tu.

      Prosíme všetkých žiakov, ktorí majú domáci AG samotest, aby sa pred nástupom do školy otestovali a triednemu učiteľovi predložili oznámenie o jeho použití. Ak žiak bude mať pozitívny výsledok AG samotestu, alebo bude v deň nástupu do školy v karanténe, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi najneskôr 2.11.2021 do 8.00 hod.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prezentačný deň cvičných firiem
     • Prezentačný deň cvičných firiem

     •  

      V stredu 20.10.2021 sme sa zúčastnili "online" prezentačného dňa cvičných firiem v rámci projektu "Finačná gramotnosť a výchova k podnikaniu", ktorý organizovala Obchodná akadémia Poprad s triedami I. AN - podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie IV.GŠ - kozmetik, mechanik SIZ, klientsky manažér pošty.

      Študenti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním cvičných firiem na danej škole a obohatiť tak svoje vedomosti v podnikateľskej oblasti.

    • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ
     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov triedy II.GŠ v dňoch od piatku 22. októbra 2021 do stredy 27. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 19. a 20. októbra 2021 (utorok, streda) na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa.

      Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia


     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 o 15.30 hod. v triedach v budove školy. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 12.10.2021 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri vstupe do budovy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník).

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť_tu, alebo si ho prevziať a vypísať pri vstupe do budovy školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"
     • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému:  2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne.

      Zúčastnili sa jej žiaci 2.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty. 

    • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"
     • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému: Cestujeme v čase do roku 1989

      Zúčastnili sa jej žiaci 4.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty.   

    • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej
     • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej

     •  

      Časopis predstavuje informácie o slovenských a zahraničných univerzitách. V jednotlivých číslach sa dočítate napríklad o ich zameraní, uplatnení po ich vyštudovaní, možnostiach ubytovania, cenách a termínoch prihlášok alebo študentskom živote.

      Okrem toho je obsah časopisu doplnený aj o zaujímavé články z rôznych sfér života.

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami   

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít
      • postup ako správne vybrať VŠ
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí  
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať  

      Na podstránke časopisu Kam po strednej je umiestnená online verzia časopisu, kde si študenti môžu prelistovať celé aktuálne číslo na mobile, či desktope (odkaz tu). 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40,- € bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti.

      Pre viac informácií kliknite tu.

     • Dôležitý oznam pre žiačky triedy I.GŠ a všetkých žiakov triedy II.C

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy od piatku 1. októbra 2021 do piatku 8. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy, prítomných dňa 30. septembra 2021 na vyučovaní, platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) nájdete v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok