• Prevenčná prednáška na tému závislosti - Mojsej Clinic (5.2.2020)

     • V stredu 5. februára 2020 sa v telocvični našej školy uskutočnila už druhá úspešná prednáška na tému prevencie závislosti. 

      O rizikách spojených s užívaním alkoholu a drog prednášal Braňo Mojsej, spolu s jeho hosťom Jakubom, ktorý si drogovým peklom prešiel, absolvoval liečbu a úspešne abstinuje. Prednáška priniesla žiakom množstvo potrebných informácií, ako aj zodpovedaných otázok.

     • Karneval

     • Žiacká školská rada pozýva študentov našej školy na Karneval, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6.2.2020 v telocvični.

     • Vianočná výzdoba tried v našej škole

     • Aj tento rok nám naši žiaci záver roka spríjemnili vianočnou výzdobou svojich tried a krátkym programom.

      V súťaži o naj vianočnú triedu získala prvenstvo trieda II.GŠ, na stupienky víťazov ešte vystúpili II.AN a III.B spolu s III.C. Sladko-slaná odmena za účasť potešila i I.GŠ, III.GŠ a IV.GŠ.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu

     • Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu.

      Vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 16.12.2019 cez veľkú prestávku. Zapojené triedy si pripravia okrem vianočnej triedy aj krátky vianočný program. Na tri víťazné triedy čakajú sladko - slané odmeny :-). 

     • Vianoce s úsmevom 2019

     • V utorok 10. decembra 2019 sa naša škola už tradične zapojila do verejnej zbierky Vianoce s úsmevom 2019 a ukázala, že aj my máme srdce na správnom mieste. Žiaci vyzbierali v uliciach Kežmarku sumu 373,37 €. 

      Každoročná predvianočná zbierka neslúži len na pomoc rodinám v núdzi v čase Vianoc. Tieto vyzbierané prostriedky umožňujú organizácii Úsmev ako dar pomáhať deťom a rodinám v ohrození. V mnohých domácnostiam bude svietiť elektrina, mnohé deti neostanú hladné, dostane sa im potrebnej zdravotnej a ľudskej starostlivosti.

     • Deň otvorených dverí

     • Milí žiaci a rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 10. decembra 2019 od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch dielní praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici č.1 a v stredisku gastronomických odborov na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Využite jedinečnú možnosť vidieť priestory našej školy a dozvedieť sa aktuálne informácie o odboroch, ktoré ponúkame :)

     • Mikulášska zbierka pre rodinu Jašňákovú

     • Ziacka školská rada organizuje dňa 6.12.219 v priestoroch našej školy Mikulášsku zbierku pre rodinu Jašňákovú z Lendaku.

      Prispieť môžete nielen finančne, ale aj ovocím a sladkosťami. Pre bližšie info kontaktovať p. uč. Glodžákovú, p. uč. Jurskú alebo predsedu žiackej školskej rady Sofiu Harastyovú z II.GŠ.

     • Imatrikulácia prvákov - 28.11.2019

     • Vo štvrtok 28.11.2019 sa uskutočnila imatrikulácia našich prváckych tried - I.A, I.B, I.C, a I.GŠ. Privítanie prvákov sme pripravili a zorganizovali my - žiacka školská rada. Prváci súťažili v šiestich disciplínach. Najprv si vybraní žiaci prváckych tried otestovali svoje vedomosti vo vedomostnej kvíze. Na otázky museli odpovedať do 5. sekúnd. Ak nestihli, prišiel trest v podobe drepov, výskokov a kľukov. V druhej disciplíne napodobňovali prváci zvuky zvierat. V tretej disciplíne museli predviesť tradičný stoličkový tanec. V piatej disciplíne sa zahrali na Popolušku, keď ich úlohou bolo vytriediť v čo najkratšom čase fazuľu, šošovicu a hrach. Šiesta disciplína bola určená pre umelecké duše. Z každej triedy sa zvolili dvaja žiaci. Jeden si ľahol na papier a úlohou druhého bolo s fixou v ústach obkresliť jeho/jej postavu. Vyvrcholením imatrikulácie bolo zloženie "Sľubu prváka" a následné pasovanie za právoplatného prváka každého jedného z nich. Všetkým prvákom boli na pamiatku odovzdané "Osvedčenia o imatrikulácii". Ďakujeme pani riaditeľke a pánovi zástupcovi za podporu, prvákom za ich účasť, triednym učiteľom za doprovod a povzbudzovanie.

      Vaša žiacka školská rada (Sofia, Patrícia, Radovan, Filip K., Filip P., Dávid, Ivana, Zuzana, Laura, Samuel, Dominik a Zuzana Glodžáková).

      Fotografie si môžete pozrieť tu: Imatrikulácia prvákov - 28.11.2019

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja - 12.11.2019

     • V utorok 12. novembra 2019 sme v škole opäť upriamili pozornosť na Prešovský samosprávny kraj. Vo vestibule i na otvorenej hodine bola prezentovaná štruktúra a činnosť PSK, jeho kultúrne i prírodné bohatstvo. Žiaci sa zúčasnili besedy s PhDr. Petrom Petrasom, chatárom z Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách a taktiež navštívili expozíciu múzea na Kežmarskom hrade.

     • 12. ročník Kvapky ľudskosti - 7.11.2019

     • Vo štvrtok 7. novembra SOŠ Garbiarska v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR usporiadala už dvanásty ročník našej tradičnej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. K darcom zo širokého okolia sa pridali študenti, zamestnanci školy aj vzácni hostia - delegácia Prešovského samosprávneho kraja na čele s jeho predsedom Milanom Majerským. Až 97 úžasných ľudí sa rozhodlo pre darovanie krvi potrebnej k záchrane ľudských životov. Všetkým darcom patrí naša vďaka a úcta.

      Fotografie z tohoto podujatia si môžete pozrieť v albume  Kvapka ľudskosti - 7.11.2019.

     • Kvapka ľudskosti 2019

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás srdečne pozývajú darovať krv na 12. ročník akcie Kvapka ľudskosti, ktorá sa bude konať vo štvrtok 7. novembra 2019 od 7.00 do 13.00 hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ na Garbiarskej ulici v Kežmarku (budova riaditeľstva).

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      V utorok 12. novembra 2019 sa v našej škole uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja. Pre žiakov sme pripravili zaujímavý program, v ktorom sa dozvedia mnohé zaujímavosti a fakty o našom kraji. Vyučovanie v tento deň spestria nasledovné aktivity:

      • otvorená hodina občianskej výchovy zameraná na predstavenie kompetencií PSK,
      • prezentácia zaujímavostí PSK,
      • prezentácia PSK vo vestibule školy pre žiakov, prípadne návštevníkov školy,
      • návšteva múzea na hrade v Kežmarku,
      • beseda s PhDr. Petrom Petrasom - chatárom z Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách.
     • Zúčastnili sme sa výstavy "Kam na vysokú 2019" v Poprade

     • Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa naši žiaci zúčastnili v Poprade prvého ročníka výstavy Kam na vysokú 2019. Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne 1050 stredoškolákov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Vysokých Tatier, Kežmarku, Liptovského Mikuláša a ďalších miest.

     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2019 v Bratislave

     • V piatok 4. októbra 2019 žiaci našej školy študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník navštívili veľtrh kozmetiky INTERBEUTY v Bratislave na výstavisku INCHEBA. Exkurzia výrazne obohatila teoretické vedomosti žiakov, nakoľko videli na vlastné oči široké možnosti uplatnenia svojich študijných a učebných odborov.  

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 9. októbra 2019 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.

      Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi do 4.10.2019. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Vystúpenie žiakov našej školy na oslavách 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok - 19.9.2019
     • Vystúpenie žiakov našej školy na oslavách 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok - 19.9.2019

     • Aj naši žiaci sa rozhodli aktívne zapojiť do osláv nášho mesta. Dňa 19. septembra, pri príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok, žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru mechanik SIZ, klientský manažér pošty a kozmetik prezentovali našu školu. Zinscenovali divadelné predstavenie podľa literárnej predlohy historičky, spisovateľky PhDr. Eleonóry Barátovej „Cechové zvyky v Kežmarku“. Žiaci sa úlohy hercov zmocnili ukážkovo. Našim žiakom patrí úprimná pochvala nielen za ich herecké výkony a divadelné predstavenie, ale aj za aktívnu prípravu rekvizít a kostýmov.