• Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti
     • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti

     • Krv je jedna z najvzácnejších vecí, ktoré môžu ľudia darovať zo seba. Prispieť vlastnou kvapkou krvi mohol vo štvrtok 24.11.2022 každý, kto sa neváha akoukoľvek mierou podieľať na záchrane ľudského života.

      V priestoroch našej školy sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR konal už 13. ročník nádhernej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. Po dvojročnej pandemickej prestávke túto príležitosť využilo viac ako dlhoročných darcov krvi, ale aj mnoho odvážnych mladých darcov. Svoju krv prišli darovať predovšetkým naši študenti, učitelia, ale i ostatní občania mesta Kežmarok a jeho okolia. Jednoducho všetci tí, ktorí majú svoje srdce otvorené i pre druhých.

      Svojou prítomnosťou prišli podujatie osobne podporiť aj zástupcovia Mesta Kežmarok a ďalší hostia, ktorých na pôde našej školy srdečne privítal krátkym príhovorom pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner.

      Táto akcia nie je len o odvahe človeka, ale predovšetkým o ľudskosti a ušľachtilosti. Preto si nesmierne vážime všetkých darcov, ktorým patrí naša veľká úcta a vďaka. Dnes sú to iní, ktorí potrebujú pomôcť, no zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Ďakujeme.

    • Kvapka ľudskosti 2022
     • Kvapka ľudskosti 2022

     • Darovať krv je jedna z najvzácnejších vecí, aké môžeme spraviť pre záchranu ľudského života. Vedieme k tomu aj našich žiakov a po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke opäť oznamujeme všetkým sympatizantom školy a širokej verejnosti, že vo štvrtok 24. novembra 2022 môžete prísť k nám opäť darovať krv na 13. ročník podujatia Kvapka ľudskosti.

      Odbery sa budú vykonávať v čase od 8.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti riaditeľstva školy na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Všetkých srdečne pozývame 

    • Krabičky plné lásky
     • Krabičky plné lásky

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňme krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca! Mali by obsahovať z každého trošku.

      Zbierka prebehne v našej škole v dvoch termínoch:

      • Nepárny týždeň - piatok 25.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)
      • Párny týždeň - streda 30.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)

      Akcia prebieha pod záštitou školského parlamentu.

       

      ČO BY MALA OBSAHOVAŤ KRABIČKA?

      Krabičku pre neznámeho seniora pripravujeme z lásky, tak, ako to v tenmoment cítime. Vkladáte do nej kus svojho srdca a každý to, čo si môžedovoliť. Radi by sme však všetkých starkých v zariadeniach potešili rovnako, preto majú naše krabičky šablónu, čo by mali obsahovať. Každá krabička by mala byť naplnená rovnomerne a obsahovať aspoň po jednej ztýchto kategórií.

       

      NIEČO SLADKÉ

      (napr. keksíky, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keks, DIAčokoláda,piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa,krabičkovýdžúsik, maslový keks, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie,detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie)

       

      NIEČO SLANÉ

      (napr. slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky apod.)

       

      NIEČO TEPLÉ

      (napr. káva, čaj, cappuccino, horúca čokoláda, Melta, Caro)

       

      NIEČO MÄKKÉ

      (napr. teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, textilné vreckovky,malý mäkký uteráčik)

       

      NIEČO VOŇAVÉ

      (napr. napríklad sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky,telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzamna pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum)

       

      NIEČO NA ZÁBAVU

      (napr. krížovky, osemsmerovky, sudoku, časopisy (Slovenka, Život, Žena aživot, Napísal život, Zdravie), kniha básní, pekný román, duchovná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, žreb pre šťastie, vlastnoručne napísaný list)

       

      NIEČO ZO SRDCA

      (napr. kresbičky, ručné výrobky, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou, drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku,ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok, lapač snov)

       

    • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“
     • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“

     • V stredu 16. novembra 2022 sa naše žiačky študijného odboru kozmetik zúčastnili školenia profesionálneho dizajnu obočia. Školiteľkou kurzu bola technologička kozmetickej firmy Primavera Andorrana, Mgr. Antónia Kišová. Cieľom školiaceho strediska je neustále prinášať novinky a najaktuálnejšie trendy z oblasti kozmetiky, kaderníctva a ďalších príbuzných odborov.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici, si mali žiačky možnosť rozšíriť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z oblasti najnovších techník, laminácie obočia (ktorá je vhodným riešením úpravy asymetrického obočia). Táto metóda napomáha zvýrazniť nielen prírodný vzhľad, ale aj kvalitu chĺpkov. Vďaka laminácií získa obočie udržateľný a svieži vzhľad, zvýrazní jeho prirodzenú krásu. Obočie potom nie je potrebné každodenne upravovať.

      Naše žiačky sa naučili vykonávať technologický postup laminácie obočia, čím získali osvedčenie o absolvovaní tohto kurzu a sú zručné ju priamo aplikovať vo svojom odbore.

    • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl
     • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

     • Z pohľadu stredných škôl je veľmi dôležité pomáhať žiakom pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní užitočných informácií o ďalších možnostiach štúdia zodpovedajúcich požiadavkám praxe. Pri súčasných trendoch sa už možno o pár rokov nenájde skutočný kvalifikovaný odborník v danom remesle či odbore, a práve to vedie k väčšej zodpovednosti a zainteresovanosti nielen zo strany rodičov a detí, ale i samotných základných a stredných škôl, ako aj zástupcov zamestnávateľov.

      Rozhodli sme sa preto zorganizovať v priestoroch našej školy pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl okresu Kežmarok a blízkeho okolia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16.11.2022. S veľkou vďakou sme uvítali ochotnú spoluprácu Mgr. Andrey Magyarovej, metodičky pre výchovné poradenstvo z CPPPaP v Kežmarku, ktorá sa na príprave akcie podieľala spolu s nami.

      Na stretnutí sme výchovných poradcov informovali o študijných a učebných odboroch, ktoré naša škola aktuálne ponúka. Oboznámili sme ich s reálnymi podmienkami každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik v rámci duálneho vzdelávania. V úvode sa našim kolegom prihovoril riaditeľ školy Ing. Vojtech Wagner, ktorý vyzdvihol nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce pri podpore záujmov našich detí v oblasti prípravy na budúce povolanie.

      Veľmi si ceníme, že pozvanie na toto prínosné pracovné stretnutie prijal aj náš potenciálny zamestnávateľ odboru stolár, výrobné družstvo Javorina v Spišskej Belej. Firmu zastupovala personálna manažérka Tatiana Drzewiecka, ktorá všetkým zúčastneným predstavila náplň práce, pracovné podmienky, ako aj benefity plynúce pre žiaka v rámci odbornej praxe.

      Hlavným cieľom stretnutia bolo zdôrazniť, že učebné a študijné odbory na našom type školy sú pre budúcnosť celej našej spoločnosti veľmi dôležité. Veríme, že i touto formou umožníme výchovným poradcom lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia u nás. Pritom im budú nápomocné i propagačné materiály obsahujúce aktuálne informácie o škole. Keďže spolupráca škôl v akejkoľvek forme je našou prioritou, plánujeme v blízkej budúcnosti i ďalšie aktivity na zlepšenie informovanosti o vzdelávaní na stredných školách. Jednou z nich je aj pripravovaná Burza stredných škôl s termínom realizácie v januári 2023, o ktorej priniesla prvotnú informáciu na stretnutí Ing. Zlatica Čubanová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR v Kežmarku.

      Záver nášho neformálneho pracovného dňa sa niesol v príjemnej atmosfére zaujímavej diskusie a chutného občerstvenia pre našich hostí, ktorých sme si uctili aj pripraveným darčekom z rúk našich žiakov.

      Sme presvedčení, že kvalita spolupráce medzi základnou a strednou školou tak nepriamo ovplyvňuje aj povahu pracovného trhu, ktorý môže prosperovať len vtedy, keď ho spoluvytvárajú ľudia, ktorých práca napĺňa a baví. Preto z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na našom stretnutí zúčastnili, uvedomujú si zmysel našej spolupráce a prišli nás obohatiť aj o nové nápady a myšlienky.

       

      Ing. Martina Marková
      výchovná poradkyňa

    • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera
     • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera

     • Nakoľko získanie kvalitných a motivovaných žiakov do štúdia je dobrým východiskom pre vzdelávanie a prípravu na povolanie a odborné činnosti, využili sme i tento týždeň možnosť odprezentovať sa medzi deviatakmi na ďalšej základnej škole. Do zoznamu navštívených základných škôl nám v utorok pribudla Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde sme sa opäť stretli s veľmi ochotným a otvoreným prístupom zo strany výchovnej a kariérovej poradkyne PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej.

      Nádejných stredoškolákov sme pútavou formou prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie uviedli do sveta duálneho vzdelávania a oboznámili ich s možnosťami štúdia v učebných a študijných odboroch na našej škole.

      Pozitíva absolvovania odbornej praxe priamo u zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje, sme im opäť priblížili cez osobné skúsenosti našich študentov. V konkrétnych odboroch vzdelávania sme im predstavili predovšetkým možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pozornosť žiakov sme upriamili i na jednu z nezanedbateľných predností našej školy, ktorou je po ukončení štúdia získanie medzinárodného dokladu o vzdelaní – certifikátu IES akceptovaného po celom svete.

      Veríme, že si budúci absolventi základnej školy zo stretnutia i tentokrát odniesli cenné informácie o výhodách odborného vzdelávania a zužitkujú ich pri neľahkom rozhodovaní o svojom ďalšom štúdiu. Spomínanej základnej škole zo srdca ďakujeme za prejavený záujem a spoluprácu, v ktorej by sme radi v budúcnosti pokračovali i naďalej.

    • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation
     • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation

     • Maturanti našich študijných odborov sa dnes (15.11.2022) preniesli do virtuálneho sveta. Prostredníctvom 3D okuliarov a mobilnej aplikácie učitelia manažmentu osobných financií spestrili hodiny žiakom aj touto zábavnou formou.

      Žiaci získavali nové informácie zo sveta financií a upevňovali si ich práve touto zážitkovou aktivitou. Naša škola naďalej spolupracuje s Tatrabankou a.s., ktorá prostredníctvom projektu VR Generation zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl.

      Túto aktivitu plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku, na čo sa už teraz tešia aj žiaci nižších ročníkov.

    • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov
     • Pokračujeme v prácach na rekonštrukcii chodníkov

     • Viacerí z nás dnes čakali Martina na bielom koni, ale žiaľ, vyzerá to tak, že ostaneme sklamaní. Netypicky teplé počasie bez snehu sme teda využili a už od septembra sme sa pustili do postupnej rekonštrukcie chodníkov v areáli našej školy, ako aj k vybudovaniu bezbariérového vstupu do budovy.

      Financie na zakúpenie potrebného materiálu nám poskytol náš starostlivý zriaďovateľ - Prešovský samosprávny kraj (za čo veľmi pekne ďakujeme). Práce realizujeme vo vlastnej réžii - pod dohľadom majstrov sa na nich podieľajú žiaci z odborov murár a stavebná výroba.

      Veríme, že postupnou obnovou exteriéru školy prispejeme nielen k skrášleniu prostredia pre žiakov, ale vynovený vzhľad školského areálu ocenia aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta Kežmarok.

    • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami
     • Rozvíjame i naďalej intenzívnu spoluprácu so základnými školami

     • Keďže v súčasných podmienkach je odborné vzdelávanie a príprava našej mládeže pre trh práce rozhodujúcou doménou, považujeme za nevyhnutné systematicky podporovať žiakov pri prechode na strednú školu. Kvalita kariérového poradenstva na základných školách je jednou z našich priorít. Získať záujemcov o štúdium na niektoré odbory nie je vôbec jednoduché, preto sa neustále snažíme hľadať cestu, ako sa čo najviac priblížiť mysleniu mladých ľudí. Usilujeme sa stále aktívnejšie komunikovať s potencionálnymi uchádzačmi o štúdium u nás najmä formou osobnej prezentácie našej strednej školy na pôde ďalších základných škôl.

      Tentokrát sme využili priestor na intenzívnu prezentáciu našich ponúkaných učebných a študijných programov na základných školách v Spišskej Belej. V pondelok sme zavítali na Základnú školu J. M. Petzvala, kde sa nás veľmi ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Popovičová a sprostredkovala nám príjemné stretnutie so zvedavými deviatakmi. Nakoľko je našou hlavnou snahou predovšetkým uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, spomínanú základnú školu sme navštívili aj s potencionálnym zamestnávateľom Javorina, výrobné družstvo Spišská Belá, s ktorým máme rozbehnutú veľmi efektívnu spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania. Firmu reprezentovali jej zamestnanci – personálna manažérka Tatiana Drzewiecka a manažér výroby Miloš Šeliga, ktorý žiakom ozrejmil, prečo má význam študovať to, čo je v danom regióne potrebné.

      Nevynechali sme ani Základnú školu M. R. Štefánika v Spišskej Belej, kde oceňujeme osobný záujem výchovnej poradkyne Ing. Ľudmily Brinckovej, aby nám umožnila bližšie predstaviť našu školu a priamo prísť medzi deviatakov. Nakoľko i naši druháci už majú bohaté skúsenosti s prácou u zamestnávateľov v rámci duálu, dali sme im možnosť osobne sa odprezentovať medzi budúcimi mladšími spolužiakmi.

      Spoluprácu so základnými školami považujeme naozaj za zmysluplnú, preto si nesmierne vážime ústretový prístup obidvoch základných škôl a úprimne im ďakujeme. Sme presvedčení, že tak spoločne prispejeme k výberu správnej strednej školy, ktorá bude zodpovedať záujmom a schopnostiam našich detí.

    • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl
     • Oslovili sme ďalších budúcich absolventov základných škôl

     • Nakoľko aj rozhodnutie o výbere budúceho povolania predstavuje pre študentov mnohokrát beh na dlhé trate, pokračovali sme aj minulý týždeň v „maratóne návštev“ deviatakov na ďalších základných školách v našom okolí. Cieľom bolo opäť pomôcť deťom zorientovať sa v širokej ponuke štúdia.

      Tentokrát bola centrom našej pozornosti ZŠ v Ľubici, kde nám stretnutie s končiacimi žiakmi sprostredkovala výchovná poradkyňa RNDr. Michaela Mačáková. Oboznámili sme ich opäť s možnosťami štúdia na našej škole, ale aj obsahom vzdelávania a uplatnením v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Deviataci so záujmom počúvali informácie o duálnom vzdelávaní, i špecifikách a výhodách práce u zmluvných zamestnávateľov, ktoré im osobne priblížili naši žiaci.

      Naša ďalšia cesta smerovala do ZŠ s MŠ v Stráňach pod Tatrami, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Hutyrová. Tu sme sa zoznámili nielen so žiakmi deviatych, ale i ôsmych ročníkov, ktorým sme porozprávali taktiež o možnostiach štúdia v 2-ročných učebných odboroch.

      Na obidvoch základných školách sme boli milo prekvapení príjemnou a pohostinnou atmosférou, ako aj veľmi ústretovým a ochotným prístupom. Odmenou za našu snahu nám bol otvorený záujem zo strany žiakov o ďalšie dôležité informácie, ktoré sme im sprostredkovali aj cez pripravené propagačné materiály.

      Obidvom kolegyniam na týchto základných školách vyslovujeme úprimnú vďaku a veríme, že naše dobré vzťahy a vzájomná spolupráca sa budú i naďalej v blízkej dobe rozvíjať.

    • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"
     • Zúčastnili sme sa kultúrneho podujatia – premietania filmu "Slobodní"

     • Pri príležitosti blížiaceho sa novembrového výročia Nežnej revolúcie dostali naši žiaci druhého ročníka študijných odborov a prvého ročníka nadstavbového štúdia jedinečnú možnosť rozšíriť si svoj kultúrny a historický obzor. Vo štvrtok 27. októbra sme navštívili Kino Iskra v Kežmarku, kde sme si pozreli nádherný dokumentárny film režiséra a scenáristu Slavomíra Zrebného s názvom "Slobodní".

      Tento film je silným príbehom priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi“ a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola Sviečková manifestácia, na ktorej nenásilne prejavili protest proti režimu tisíce ľudí.

      Dokument je o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Je príbehom priateľstva, ktoré zmenilo Slovensko.

      V rámci tohto podujatia sa žiaci mali možnosť stretnúť s významným historikom Františkom Neupauerom, rodákom zo Slovenskej Vsi, a zároveň aj slovenským konzervatívnym politikom Františkom Mikloškom, ktorí dokumentárny film pútavo uviedli. Pán Mikloško bol organizátorom verejnej Sviečkovej manifestácie, ktorá bola predohrou Nežnej revolúcie v roku 1989.

      Veríme, že sme i týmto spôsobom prispeli k úcte tých, ktorí odhodlane bojovali za našu náboženskú a občiansku slobodu.

    • Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove
     • Návšteva divadelného predstavenia Jesus Christ Superstar v Prešove

     • V stredu 26.10.2022 navštívili zamestnanci našej školy divadelné predstavenie Jesus Christ Superstar v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v réžii Michala Náhlíka.

      Rocková opera zachytávala posledný týždeň života Ježiša Krista. Hudba znela v komplexnom celku. Vypočuli sme si rock, gospel, folk i funk. Pútavá scéna, špeciálne efekty a výnimočné tanečné a herecké výkony zaujali divákov.

      Každý si prišiel na svoje a odchádzali sme s pekným umeleckým zážitkom. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia, ktoré upevnia kolegiálne vzťahy.

    • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“
     • Prednášky „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“

     • V stredu 26.10.2022 sa v našej škole uskutočnili dve interaktívne prezentácie, ktoré zabezpečovala n.o. SEEDS z Bratislavy. Diskutovanými témami boli „Slovensko, ako ho nepoznáme“ a „Riziká sociálnych sietí“. Týchto prezentácií sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia a študijných odborov.

      Prednášky žiakov zaujali, nakoľko boli spojné s aktívnym zapojením sa žiakov do diskusie k preberaným témam.

      Téma „Slovensko, ako ho nepoznáme“ obsahovala interaktívny miniprieskum verejnej mienky, krásne fotografie cestovateľa a dokumentaristu Pavla Barabáša, a navyše sa žiaci zapojili do súťaže, ako dobre poznajú svoju krajinu.

      Problematika „Riziká sociálnych sietí“ bola zameraná na mimoriadne aktuálnu tému - čo dobré nám prinášajú sociálne siete a v čom nám naopak škodia.

      S neziskovou organizáciou SEEDS spolupracuje naša škola už 3. rok a v priebehu tohoto školského roka ich veľmi radi privítame aj s ďalšími zaujímavými témami. Za včerajšie interaktívne prezentácie im aj touto formou ďakujeme :)

    • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave
     • Naše kozmetičky na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave

     • Tak a máme to za sebou! V piatok 21.10.2022 naše žiačky - kozmetičky súťažili na Majstrovstvách Slovenska v maľovaní na tvár - Facepainting 2022 v Bratislave. Tohtoročnou témou súťaže boli Benátky.

      Súťažiaca Oľha Šhkarupilo z I.GŠ maľovala na tvár spolužiačky Poliny Klymčhuk a modelkou pre súťažiacu Dominiku Lukáčovú zo IV.GŠ bola Viktória Budzáková. 

      Pozrite si fotografie, ktoré dokumentujú prípravu, nápaditosť a precíznosť prác našich žiačok. Sme na Vás hrdí! Predviedli ste svoje umenie, reprezentovali seba a našu školu. Ďakujeme. 

      Žiačky na súťaž pripravila majsterka odbornej výchovy Bc. Viera Adámková, krásne účesy upravila naša žiačka Gabriela Porubovičová a majsterka odbornej výchovy Bc. Eva Cehuľová. Organizátorom súťaže Majstrovstvá Slovenska Facepeinting 2022 bola Asociácia Bodypainterov Slovenska v spolupráci so ŠIOV a tieto majstrovstvá boli súčasťou výstavy Interbeauty Incheba 2022.

    • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave
     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2022 v Bratislave

     • Krása, zdravie a starostlivosť – Medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY je zárukou najnovších trendov v oblasti starostlivosti o pleť, telo, vlasy a nechty. Ani naša škola si nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa tejto výstavy. V piatok 20. októbra 2022 navštívili naše žiačky veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY 2022 na výstavisku INCHEBA Expo v Bratislave. 

      Sprievodný program, obohatený o súťaže kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, bol určený pre odborníkov a žiakov stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky Olha Shkarupilo (I.GŠ) a Dominika Lukáčová (IV.GŠ). Dievčatám ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu našej školy, ako aj žiačkam z tried I.AN (podnikanie v remeslách a službách), III.GŠ (kozmetik) a III.C (kaderník), ktoré prišli svoje spolužiačky podporiť.

      Počas veľtrhu sa naše žiačky mali možnosť oboznámiť s novými módnymi trendmi v oblasti vizáže, obohatiť svoje teoretické vedomosti, a taktiež porovnať kvalitu svojej práce s prácou svojich konkurentov. Nečakaným, a zároveň milým prekvapením, bolo pre nás aj stretnutie a krátky rozhovor s bývalým Ministrom školstva, Mgr. Branislavom Gröhlingom.

      Veríme, že žiačky účasť na veľtrhu v mnohom inšpirovala a motivovala zapojiť sa do súťaže aj v budúcom školskom roku.

    • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne
     • Navštívili sme ďalšie základné školy v našom regióne

     • Uplynulý týždeň bol opäť bohatý na prínosné stretnutia so žiakmi deviatych ročníkov základných škôl, ktorým sme sa pokúsili pútavým spôsobom rozšíriť obzor o možnostiach štúdia na našej škole.

      Už po druhýkrát sme znova prijali pozvanie na Základnú školu s materskou školou vo Veľkej Lomnici, ktorá disponuje veľkým počtom žiakov, a teda aj potenciálnych záujemcov o štúdium u nás. Výchovná poradkyňa Mgr. Ľuboslava Šulejová nás opäť ochotne privítala a umožnila nám osobne osloviť deti pri výbere ich budúceho povolania.

      Naše ďalšie kroky smerovali do Základnej školy s materskou školou v Slovenskej Vsi, kde nás milo privítal výchovný poradca Mgr. Ivo Imrich a sprostredkoval nám príjemné stretnutie s aktuálnymi deviatakmi. Úprimne nás potešil záujem detí o štúdium v učebných a študijných odboroch práve na našej škole, čo sa prejavilo v ich živej diskusii.

      Na záver sme navštívili Základnú školu – Grundschule v Kežmarku, kde sa nás ujal výchovný poradca Mgr. Jakub Jendrejčák a umožnil nám odprezentovať naše odbory nielen medzi deviatakmi, ale i ôsmakmi. Nápomocní pri prezentáciách nám boli i naši žiaci druhých a tretích ročníkov študijných odborov, ktorí budúcich stredoškolákov oboznámili s náplňou práce i samotným prístupom zamestnávateľov k žiakom na odbornom výcviku v rámci duálneho vzdelávania. Podobne aj tu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou.

      Všetkým našim kolegom na spomínaných základných školách ešte raz úprimne ďakujeme za ústretovosť a veríme, že ich absolventov budeme môcť v septembri privítať práve na pôde našej strednej školy. Zároveň sa tešíme, že v našej spolupráci budeme i naďalej pokračovať a uľahčíme tak spoločne rozhodovanie o budúcnosti nielen deťom, ale aj rodičom.

    • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku
     • Návšteva Výstavnej siene v Kežmarku

     • Vo štvrtok 20.10.2022 naši žiaci v rámci predmetu Estetická výchova navštívili kežmarskú výstavnú sieň.

      V novembri sa tešíme na výstavu kežmarských výtvarníkov.