• Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl
     • Nezabudli sme ani na ďalších absolventov základných škôl

     •  Nakoľko je pre nás veľmi dôležité rozbehnúť spoluprácu so všetkými základnými školami v našom regióne, aj uplynulý týždeň sme naše kroky smerovali medzi deviatakov ďalších troch základných škôl.

      Tentokrát sme našu pozornosť upriamili na Základná školu v Krížovej Vsi, kde nám prínosné stretnutie sprostredkovala výchovná poradkyňa Mgr. Dagmar Stoklasová.

      Ďalšou navštívenou školou bola Základná škola v Toporci, kde sa nás ochotne ujala výchovná poradkyňa Mgr. Alena Hanakovičová a pani riaditeľka Ing. Nataša Kovalská. Umožnili nám vstúpiť medzi budúcich absolventov a priblížiť im možnosti štúdia u nás.

      Poslednou navštívenou školou bola Základná škola s materskou školou v Holumnici, kde nás medzi deviatakov zaviedla výchovná poradkyňa Mgr. Alena Vavreková. Aj tu nás žiaci zahrnuli množstvom zvedavých otázok ohľadom výhod duálneho vzdelávania a predmetom ich záujmu boli aj možnosti uplatnenia po ukončení štúdia v jednotlivých odboroch.

      Sme veľmi radi, že sme aspoň malou mierou prispeli k neľahkému rozhodovaniu detí o budúcom profesionálnom živote a zároveň zo srdca ďakujeme všetkým základným školám za ústretovú spoluprácu.  

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 14.12.2022 sa bude konať konzultačné rodičovské združenie.

      V prípade potreby konzultácie ohľadom prospechu a dochádzky žiakov môžete kontaktovať učiteľov telefonicky alebo cez edupage. V závažných prípadoch budú učitelia v škole k dispozícii v čase od 8.00 do 14.00 hod.

    • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu
     • Naši žiaci sa úspešne zapojili do FINN kvízu

     • Nadácia NN pripravila pre študentov stredných škôl kvíz z oblasti finančnej gramotnosti. Kvíz obsahoval úlohy z oblasti matematiky a ekonomiky. Výsledky krajského kola súťaže v ktorom sa zúčastnilo 985 žiakov z Prešovského kraja nás potešili. Prihlásení boli aj niektorí naši žiaci II.GŠ a I.GŠ, z ktorých sa 10 stali úspešnými riešiteľmi.

      K úspechu im srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí - 7.12.2022
     • Deň otvorených dverí - 7.12.2022

     • V stredu 7. decembra 2022 naša škola otvorila svoje dvere pre všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť. Ak Vám to včera náhodou nevyšlo a nestihli ste nás navštíviť osobne, prinášame Vám veľkú fotogalériu z toho podujatia.

      Naďalej platí, že pre uchádzačov o štúdium sme k dispozícii kedykoľvek - stačí nás navštíviť a my Vám radi poskytneme všetky informácie, týkajúce sa učebného, alebo študijného odboru o ktorý máte záujem.

    • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou
     • Ozdobili sme živý vianočný stromček pred školou

     • K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček, symbol Vianoc, ktoré si bez neho snáď už nevieme ani predstaviť. Počas týchto predvianočných dní vznikali rukami našich šikovných žiačok krásne polystyrénové snehové vločky. Po náročnej ručnej práci bola radosť dievčat o to väčšia, keď sa chlapcom, našim žiakom, podarilo s odvahou pomôcť majstrovi odbornej výchovy, Patrikovi Scholtzovi, pri ozdobovaní živého vianočného stromčeka. Ako prebiehala príprava vianočných ozdôb a zdobenie stromčeka, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Prajeme všetkým krásny predvianočný čas.

    • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi
     • Vianočná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi

     • V pondelok 19.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutoční zbierka pre rodiny v núdzi. Prispieť môžete nielen potravinami, ale aj finančne.

      Zbierka prebieha pod záštitou školského parlamentu.

      Do zbierky môžete prispieť: trvanlivými potravinami (konzervy, kompóty, instantné polievky, múka, cukor, soľ, cestoviny, ryža, strukoviny, trvanlivé mlieko, sirup, ovsené vločky, lekvár, olej ...), potravinami pre deti (výživa, sladkosti, chipsy...) a tiež kozmetikou.

       

      VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA V NOVOM ROKU 2023.

       

      študenti a zamestnanci SOŠ Garbiarska

       

    • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách
     • Oslovili sme aj rodičov deviatakov na základných školách

     • V mnohých rodinách s deviatakmi už intenzívne rozmýšľajú o strednej škole, na ktorej bude ich dieťa pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie. Zvažujú záujmy a prirodzené sklony dieťaťa, ako aj študijné výsledky v škole. „Naše deti si zaslúžia dobré školy v regióne“ – týmto heslom sa riadime i my, preto sa pri voľbe vhodnej strednej školy snažíme pomôcť rodičom, ale najmä žiakom. Nakoľko sa pre deviatakov nezadržateľne blíži obdobie podávania prihlášok na stredné školy, sústredili sme sa v týchto dňoch opäť na prezentáciu našej školy na dvoch základných školách v regióne.

      Začiatkom týždňa sme navštívili ZŠ vo Vrbove, kde nám umožnila osloviť tunajších deviatakov výchovná poradkyňa Mgr. Jana Mlynarčíková. Žiakov sme informovali o aktuálne ponúkaných študijných a učebných odboroch a zároveň sme im priblížili výhody štúdia v duálnom vzdelávaní. Deviataci sa pýtali predovšetkým na možnosti uplatnenia sa našich absolventov po ukončení štúdia a viacerí prejavili záujem prísť si pozrieť priestory našej strednej odbornej školy počas Dňa otvorených dverí.

      Ďalšou školou, kam smerovali naše kroky, bola ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku, kde nás veľmi srdečne privítala výchovná poradkyňa Ing. Mariola Jankočková. Tu sa nám podarilo osloviť v rámci rodičovského združenia rodičov našich potenciálnych záujemcov o štúdium. Rozšírili sme im obzor o možnostiach štúdia na našej škole, oboznámili sme ich s kooperujúcimi zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania a vyzdvihli sme aj iné dôležité atribúty rozhodujúce pri výbere strednej školy – vzdialenosť, medzinárodný certifikát o vzdelaní IES a doplnkové aktivity našej školy. Rodičia nás na záver našej prezentácie ocenili milým potleskom a prejavili záujem o nami ponúkané propagačné materiály.

      Obidvom základným školám za ochotu a ústretovosť úprimne ďakujeme a veríme, že našu vzájomnú spoluprácu budeme rozvíjať v budúcnosti i naďalej.

    • Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy
     • Ponuka práce: Sekretárka riaditeľa školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru sekretárku riaditeľa školy.

      Viac informácií o tejto pracovnej ponuke sa dočítate tu: Voľné pracovné miesto - sekretárka

      Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie sekretárka školy" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 15.12.2022.

      Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.12.2022 na základe pozvania.
       

    • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale
     • Zúčastnili sme sa Superpohára žiačok a žiakov vo florbale

     • Vo štvrtok 24.11.2022 a v piatok 25.11.2022 prebehlo okresné kolo vo florbale pod názvom "Superpohár žiačok a žiakov vo florbale". Naši chlapci vo štvrtok, aj napriek skvelému výkonu, nepostúpili zo skupiny a tak nehrali o medaily.

      Na druhý deň hrali naše dievčatá, ktoré nás veľmi potešili a umiestnili sa na krásnom 2.mieste.

      Všetkým reprezentantom sa chceme poďakovať za skvelý prístup na tréningoch a za reprezentáciu našej školy.

    • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti
     • Pokračujeme v tradičnej ušľachtilej akcii Kvapka ľudskosti

     • Krv je jedna z najvzácnejších vecí, ktoré môžu ľudia darovať zo seba. Prispieť vlastnou kvapkou krvi mohol vo štvrtok 24.11.2022 každý, kto sa neváha akoukoľvek mierou podieľať na záchrane ľudského života.

      V priestoroch našej školy sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR konal už 13. ročník nádhernej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. Po dvojročnej pandemickej prestávke túto príležitosť využilo viac ako dlhoročných darcov krvi, ale aj mnoho odvážnych mladých darcov. Svoju krv prišli darovať predovšetkým naši študenti, učitelia, ale i ostatní občania mesta Kežmarok a jeho okolia. Jednoducho všetci tí, ktorí majú svoje srdce otvorené i pre druhých.

      Svojou prítomnosťou prišli podujatie osobne podporiť aj zástupcovia Mesta Kežmarok a ďalší hostia, ktorých na pôde našej školy srdečne privítal krátkym príhovorom pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner.

      Táto akcia nie je len o odvahe človeka, ale predovšetkým o ľudskosti a ušľachtilosti. Preto si nesmierne vážime všetkých darcov, ktorým patrí naša veľká úcta a vďaka. Dnes sú to iní, ktorí potrebujú pomôcť, no zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Ďakujeme.

    • Kvapka ľudskosti 2022
     • Kvapka ľudskosti 2022

     • Darovať krv je jedna z najvzácnejších vecí, aké môžeme spraviť pre záchranu ľudského života. Vedieme k tomu aj našich žiakov a po vynútenej dvojročnej pandemickej prestávke opäť oznamujeme všetkým sympatizantom školy a širokej verejnosti, že vo štvrtok 24. novembra 2022 môžete prísť k nám opäť darovať krv na 13. ročník podujatia Kvapka ľudskosti.

      Odbery sa budú vykonávať v čase od 8.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti riaditeľstva školy na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Všetkých srdečne pozývame 

    • Krabičky plné lásky
     • Krabičky plné lásky

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňme krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca! Mali by obsahovať z každého trošku.

      Zbierka prebehne v našej škole v dvoch termínoch:

      • Nepárny týždeň - piatok 25.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)
      • Párny týždeň - streda 30.11.2022 (počas 3. vyučovacej hodiny)

      Akcia prebieha pod záštitou školského parlamentu.

       

      ČO BY MALA OBSAHOVAŤ KRABIČKA?

      Krabičku pre neznámeho seniora pripravujeme z lásky, tak, ako to v tenmoment cítime. Vkladáte do nej kus svojho srdca a každý to, čo si môžedovoliť. Radi by sme však všetkých starkých v zariadeniach potešili rovnako, preto majú naše krabičky šablónu, čo by mali obsahovať. Každá krabička by mala byť naplnená rovnomerne a obsahovať aspoň po jednej ztýchto kategórií.

       

      NIEČO SLADKÉ

      (napr. keksíky, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keks, DIAčokoláda,piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa,krabičkovýdžúsik, maslový keks, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie,detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie)

       

      NIEČO SLANÉ

      (napr. slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky apod.)

       

      NIEČO TEPLÉ

      (napr. káva, čaj, cappuccino, horúca čokoláda, Melta, Caro)

       

      NIEČO MÄKKÉ

      (napr. teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, textilné vreckovky,malý mäkký uteráčik)

       

      NIEČO VOŇAVÉ

      (napr. napríklad sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky,telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzamna pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum)

       

      NIEČO NA ZÁBAVU

      (napr. krížovky, osemsmerovky, sudoku, časopisy (Slovenka, Život, Žena aživot, Napísal život, Zdravie), kniha básní, pekný román, duchovná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, žreb pre šťastie, vlastnoručne napísaný list)

       

      NIEČO ZO SRDCA

      (napr. kresbičky, ručné výrobky, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou, drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku,ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok, lapač snov)

       

    • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“
     • Školiaci kurz kozmetičiek „Laminácia obočia“

     • V stredu 16. novembra 2022 sa naše žiačky študijného odboru kozmetik zúčastnili školenia profesionálneho dizajnu obočia. Školiteľkou kurzu bola technologička kozmetickej firmy Primavera Andorrana, Mgr. Antónia Kišová. Cieľom školiaceho strediska je neustále prinášať novinky a najaktuálnejšie trendy z oblasti kozmetiky, kaderníctva a ďalších príbuzných odborov.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici, si mali žiačky možnosť rozšíriť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z oblasti najnovších techník, laminácie obočia (ktorá je vhodným riešením úpravy asymetrického obočia). Táto metóda napomáha zvýrazniť nielen prírodný vzhľad, ale aj kvalitu chĺpkov. Vďaka laminácií získa obočie udržateľný a svieži vzhľad, zvýrazní jeho prirodzenú krásu. Obočie potom nie je potrebné každodenne upravovať.

      Naše žiačky sa naučili vykonávať technologický postup laminácie obočia, čím získali osvedčenie o absolvovaní tohto kurzu a sú zručné ju priamo aplikovať vo svojom odbore.

    • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl
     • Na pôde našej školy sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných a kariérových poradcov základných škôl

     • Z pohľadu stredných škôl je veľmi dôležité pomáhať žiakom pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní užitočných informácií o ďalších možnostiach štúdia zodpovedajúcich požiadavkám praxe. Pri súčasných trendoch sa už možno o pár rokov nenájde skutočný kvalifikovaný odborník v danom remesle či odbore, a práve to vedie k väčšej zodpovednosti a zainteresovanosti nielen zo strany rodičov a detí, ale i samotných základných a stredných škôl, ako aj zástupcov zamestnávateľov.

      Rozhodli sme sa preto zorganizovať v priestoroch našej školy pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl okresu Kežmarok a blízkeho okolia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 16.11.2022. S veľkou vďakou sme uvítali ochotnú spoluprácu Mgr. Andrey Magyarovej, metodičky pre výchovné poradenstvo z CPPPaP v Kežmarku, ktorá sa na príprave akcie podieľala spolu s nami.

      Na stretnutí sme výchovných poradcov informovali o študijných a učebných odboroch, ktoré naša škola aktuálne ponúka. Oboznámili sme ich s reálnymi podmienkami každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik v rámci duálneho vzdelávania. V úvode sa našim kolegom prihovoril riaditeľ školy Ing. Vojtech Wagner, ktorý vyzdvihol nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce pri podpore záujmov našich detí v oblasti prípravy na budúce povolanie.

      Veľmi si ceníme, že pozvanie na toto prínosné pracovné stretnutie prijal aj náš potenciálny zamestnávateľ odboru stolár, výrobné družstvo Javorina v Spišskej Belej. Firmu zastupovala personálna manažérka Tatiana Drzewiecka, ktorá všetkým zúčastneným predstavila náplň práce, pracovné podmienky, ako aj benefity plynúce pre žiaka v rámci odbornej praxe.

      Hlavným cieľom stretnutia bolo zdôrazniť, že učebné a študijné odbory na našom type školy sú pre budúcnosť celej našej spoločnosti veľmi dôležité. Veríme, že i touto formou umožníme výchovným poradcom lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia u nás. Pritom im budú nápomocné i propagačné materiály obsahujúce aktuálne informácie o škole. Keďže spolupráca škôl v akejkoľvek forme je našou prioritou, plánujeme v blízkej budúcnosti i ďalšie aktivity na zlepšenie informovanosti o vzdelávaní na stredných školách. Jednou z nich je aj pripravovaná Burza stredných škôl s termínom realizácie v januári 2023, o ktorej priniesla prvotnú informáciu na stretnutí Ing. Zlatica Čubanová, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z ÚPSVaR v Kežmarku.

      Záver nášho neformálneho pracovného dňa sa niesol v príjemnej atmosfére zaujímavej diskusie a chutného občerstvenia pre našich hostí, ktorých sme si uctili aj pripraveným darčekom z rúk našich žiakov.

      Sme presvedčení, že kvalita spolupráce medzi základnou a strednou školou tak nepriamo ovplyvňuje aj povahu pracovného trhu, ktorý môže prosperovať len vtedy, keď ho spoluvytvárajú ľudia, ktorých práca napĺňa a baví. Preto z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na našom stretnutí zúčastnili, uvedomujú si zmysel našej spolupráce a prišli nás obohatiť aj o nové nápady a myšlienky.

       

      Ing. Martina Marková
      výchovná poradkyňa

    • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera
     • Naše odbory sme odprezentovali na kežmarskej základnej škole Dr. Daniela Fischera

     • Nakoľko získanie kvalitných a motivovaných žiakov do štúdia je dobrým východiskom pre vzdelávanie a prípravu na povolanie a odborné činnosti, využili sme i tento týždeň možnosť odprezentovať sa medzi deviatakmi na ďalšej základnej škole. Do zoznamu navštívených základných škôl nám v utorok pribudla Základná škola Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde sme sa opäť stretli s veľmi ochotným a otvoreným prístupom zo strany výchovnej a kariérovej poradkyne PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej.

      Nádejných stredoškolákov sme pútavou formou prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie uviedli do sveta duálneho vzdelávania a oboznámili ich s možnosťami štúdia v učebných a študijných odboroch na našej škole.

      Pozitíva absolvovania odbornej praxe priamo u zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje, sme im opäť priblížili cez osobné skúsenosti našich študentov. V konkrétnych odboroch vzdelávania sme im predstavili predovšetkým možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pozornosť žiakov sme upriamili i na jednu z nezanedbateľných predností našej školy, ktorou je po ukončení štúdia získanie medzinárodného dokladu o vzdelaní – certifikátu IES akceptovaného po celom svete.

      Veríme, že si budúci absolventi základnej školy zo stretnutia i tentokrát odniesli cenné informácie o výhodách odborného vzdelávania a zužitkujú ich pri neľahkom rozhodovaní o svojom ďalšom štúdiu. Spomínanej základnej škole zo srdca ďakujeme za prejavený záujem a spoluprácu, v ktorej by sme radi v budúcnosti pokračovali i naďalej.

    • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation
     • Vyskúšali sme si využitie virtuálnej reality na hodinách manažmentu osobných financií - projekt VR Generation

     • Maturanti našich študijných odborov sa dnes (15.11.2022) preniesli do virtuálneho sveta. Prostredníctvom 3D okuliarov a mobilnej aplikácie učitelia manažmentu osobných financií spestrili hodiny žiakom aj touto zábavnou formou.

      Žiaci získavali nové informácie zo sveta financií a upevňovali si ich práve touto zážitkovou aktivitou. Naša škola naďalej spolupracuje s Tatrabankou a.s., ktorá prostredníctvom projektu VR Generation zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl.

      Túto aktivitu plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku, na čo sa už teraz tešia aj žiaci nižších ročníkov.