• Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie
     • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie

     • V utorok 9. mája 2023 sa v priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici konalo školenie s RNDr. Zdenkou Zupkovou, školiteľkou firmy FELYMA, spol. s.r.o. Zvolen.

      Žiačky študijného odboru kozmetik sa v rámci školenia mali možnosť oboznámiť s prístrojovou technikou MEZOTERAPIE, určenou pre profesionálne použitie v kozmetických salónoch, ako aj so zložením jednotlivých prípravkov španielskej značky INNOAESTHETICS.

      Školiteľka podrobne informovala žiačky o účinkoch revitalizačných látok (kyselina hyalurónová, vitamíny a minerály) aplikovaných pomocou mikroinjekcií prístrojom "INJEKTOR MESOTECH". Naše budúce kozmetičky si tak obohatili svoje vedomosti v oblasti kozmetického ošetrenia tváre a dekoltu.

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

     • V piatok 5. mája 2023 sa naši študenti, spolu s pedagógmi, zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov na nádvorí Kežmarského hradu, pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktoré si pripomíname 8. mája.

      Aj v dnešnej dobe je dôležité žiakom pripomínať hrôzy, ktoré priniesla 2. svetová vojna a ktoré prináša každá vojna, aby si uvedomili dôležitosť udržiavania mieru a pokoja vo svete a tiež aby si uvedomili vzácnosť toho, že oni tieto hrôzy vojen zatiaľ nemusia prežívať.

      Preto patrí poďakovanie organizátorom tohto pietneho aktu za to, že aj takýmto spôsobom, môžeme v našich študentoch prehlbovať tieto myšlienky mieru a pokoja a podnietiť ich v tom, aby sa na tieto hrôzy vojny nezabudlo a aby sme im snáď vedeli aj zabrániť.

    • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)
     • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)

     • Cieľom našej školy je pripravovať žiakov na budúce povolanie, a to je možné len vtedy, ak teoretické vzdelávanie prepojíme aj s praxou. K tomu nám pomáhajú aj kvalifikované prezentácie odborníkov z praxe, ktorým bolo aj prezentovanie výrobkov a technológií YTONG.

      V stredu 3.5.2023 Ing. Sič, zástupca spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG), predviedol chlapcom študujúcim v stavebných odboroch murár a mechanik SIZ možnosti použitia systémov YTONG, na murovanie nosných stien a priečok, vytváranie stropov, schodísk, prekladov, dokonca šikmých striech.

      Odborná prezentácia bola veľmi zaujímavá a chlapcom otvorila možnosti orientovať sa vo svete stavebníctva a spoznávať nové a moderné stavebné technológie a materiály.

    • Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok
     • Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok

     • V stredu 26. apríla 2023 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie kežmarského velikána európskej rádiológie Dr. Alexandra. Expozícia je umiestnená v priestoroch našej školy, kde zakladateľ plastickej röntgenológie vyučoval 7 rokov zdravovedu.

      Prítomným hosťom sa prihovoril Ing. Vojtech Wagner - riaditeľ školy a MUDr. Peter Marko, MPH - predseda Spolku lekárov MUDr. V. Alexandra. Občerstvenie a catering zabezpečili študenti 1. a 3. ročníka učebného odboru čašník, servírka.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoto vzácneho podujatia. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a kežmarskými lekármi pri ďalších vzdelávacích podujatiach.

    • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne
     • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne

     • V utorok 25.4.2023 navštívila našich maturantov riaditeľka pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. Ing. Lenka Plavčanová, ktorá oboznámila študentov o ich povinnostiach voči poisťovni v prípade ak sa zamestnajú, začnú podnikať, budú pracovať v zahraničí prípadne sa evidujú na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie.

      Zároveň im predstavila aplikácie VšZP prostredníctvom ktorých môžu s danou poisťovňou komunikovať elektronicky.

      Ďakujeme pani riaditeľke za ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie
     • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa v našej škole bude konať triedne rodičovské združenie.

      Triedne schôdze rodičovského združenia sa uskutočnia v jednotlivých učebniach, podľa priloženého rozpisu.

      Keďže toto rodičovské združenie je v školskom roku 2022/2023 posledné, veríme, že rodičia využijú možnosť v predstihu vykonzutovať prípadné problémy v prospechu a dochádzke, tak, aby žiaci mali ešte dostatok času na prípadné zlepšenie a nápravu.

      Všetci rodičia sú srdečne vítaní!

    • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024
     • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024

     • Milí študenti, ak aj Vy končíte v tomto školskom roku štúdium v učebnom odbore (nielen na našej škole) a uvedomujete si potrebu doplnenia vzdelania, ktoré bude zakončené maturitnou skúškou, máme pre Vás dobrú správu: aj v budúcom školskom roku 2023/2024 naša škola ponúka možnosť absolvovať dvojročné nadstavbové štúdium v odbore "6403 L Podnikanie v remeslách a službách".

      Prihlášky žiakov na štúdium je potrebné podať najneskôr do 31.5.2023.

      Termíny prijímacieho konania:

      • 1. kolo - 23. jún 2023 – piatok
      • 2. kolo - 25. august 2023 – piatok - len v prípade voľných miest

      Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní, ako aj prihlášku na toto štúdium, nájdete v priložených dokumentoch:

    • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok
     • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • V dňoch od 1.4.2023 do 5.4.2023 sa v priestoroch našej školy na Garbiarskej ulici koná Chovateľská prehliadka trofejí a výstava poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2022.

      Otvorenie výstavy spríjemnili naši žiaci gastronomických odborov prípravou chutného pohostenia.

    • Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov

     • V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa dňa 27. marca 2023 stretli pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia z materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Žiaci gastronomických odborov našej školy pripravili pre nich chutné pohostenie.

      Všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa podieľali na zabezpečení akcie, ďakujeme za vzornú prezentáciu našej školy.

    • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Študentky, ktoré sa minulý týždeň zúčastnili súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, prišli podporiť a povzbudiť aj ich spolužiačky z učebných odborov kaderník, výroba konfekcie a zo študijného odboru kozmetik. Zároveň si obohatili svoje vedomosti a oboznámili sa s novými trendami v oblasti účesovej tvorby a vizážistiky.

      Veríme, že účasť žiačok na tejto exkurzii bude prínosom v ich ďalšom profesionálnom raste.

    • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!
     • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!

     • V piatok 24. marca 2023 sa v krásnych priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 26. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Výsledok fantastického tvorivého účesu našej žiačky Miriam Zatkovskej z III.C bol ocenený v súťažnej kategórii učebného odboru kaderník - Vesmírna extravagancia "Cenou poroty za kreativitu". Modelkou pre súťažiacu bola jej spolužiačka Miriam Torbíková.

      Krásne dekoratívne líčenie prezentovala v súťažnej kategórii študijného odboru kozmetik - Galaktická krása aj naša žiačka Bianka Štefaňáková z II.GŠ, ktorá líčila modelku Lenku Bednarčíkovú.

      Dievčatám ďakujeme za prezentáciu a majsterkám odbornej výchovy, Bc. Vladislave Hovancovej a Bc. Márii Benkovej, za ich prípravu.

    • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!
     • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!

     • Naši žiaci 3. ročníka učebného odboru murár, Ondrej Hudaček a Ľubomír Šoltés, dnes vzorne reprezentovali našu školu na súťaži zručností Mladý stavbár v Spišskej Novej Vsi a získali úžasné 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Na súťaži podľa výkresovej dokumentácie presne a precízne vyhotovili segment z tvárnic YTONG a na pripravené sadrokartónové dosky zhotovili akrylátovú hladenú a ryhovanú omietku.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme majstrovi odbornej výchovy, pánovi Jánovi Kantorovi.

    • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok
     • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok

     • V piatok 24.3.2023 sa aj naša škola zapojila do Jarného upratovania mesta Kežmarok, ktoré organizoval Mestský úrad Kežmarok. V rámci tejto aktivity naši žiaci a učitelia upratali areál a širšie okolie školy, ktoré bolo po zimných mesiacoch znečistené hlavne popadaným lístím, suchými konármi zo stromov, ako aj drobnými odpadkami.

      Študentom padlo vhod nachvíľu vymeniť knihy a zošity za hrable a lopaty a stráviť časť dnešného jarného dopoludnia na čerstvom vzduchu. Sme radi, že okrem príjemných chvíľ strávených v kolektíve spolužiakov a učiteľov sa nám podarilo viditeľne skrášliť školský areál a zároveň prispieť k čistému a peknému mestu Kežmarok.

    • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík
     • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík

     • Vo štvrtok 23.3.2023 sa naši žiaci z učebného odboru stolár v rámci predmetu Výrobné zariadenia zúčastnili exkurzie v predajni Farby Laky Bjalončík.

      Po prebratí tém „Striekacie pištole“, „Striekacie kabíny“, „Stroje na nanášanie náterových látok“ nás asistent predaja oboznámil s vhodnými farbami pre tieto zariadenia. Taktiež nás poinformoval o rôznych značkách farieb, cenových reláciách , získali sme nové vedomosti o kvalite farieb a celkovo sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o náterových materiáloch.

    • Zbierka Hodina deťom 2023
     • Zbierka Hodina deťom 2023

     • Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom a pomohli tak mnohým deťom, rodinám a mladým ľuďom v ťažkých životných situáciách.

      Veľká vďaka patrí všetkým darcom za finančnú podporu!

    • Ponožková výzva 2023
     • Ponožková výzva 2023

     • V utorok 21.3.2023 naši žiaci a učitelia symbolicky vyjadrili podporu ľuďom postihnutým Downovym syndrómom.

      Zároveň sa na danú tému viac diskutovalo a všetci sme si uvedomili, akým darom je žiť život bez takýchto vážnych obmedzení. Aj naše vnímanie týchto ľudí by malo smerovať k ich pochopeniu a snahe pomôcť im pri začleňovaní sa do spoločnosti.

      Jeden deň v popletených ponožkách nás aspoň trošku prebral a pomohol nám otvoriť oči aj srdce..

    • Možnosť doplniť si vzdelanie u nás sme ponúkli aj potencionálnym uchádzačom o zamestnanie
     • Možnosť doplniť si vzdelanie u nás sme ponúkli aj potencionálnym uchádzačom o zamestnanie

     • Uplynulý týždeň vo štvrtok 16.3.2023 a v piatok 17.3.2023 sme sa zúčastnili podporovanej aktivity organizovanej ÚPSVaR v Kežmarku, ktorá bola zameraná na uchádzačov o zamestnanie s neukončeným alebo ukončeným základným vzdelaním. Keďže v súčasnosti veľké percento práve perspektívnych mladých ľudí z dôvodu nedostatku voľných pracovných miest nepracuje, našim hlavným cieľom bolo dostať do ich povedomia možnosť preklenúť toto náročné obdobie nezamestnanosti denným štúdiom na strednej škole.

      Odprezentovali sme im predovšetkým našu širokú ponuku 2 a 3-ročných učebných odborov v duálnom vzdelávaní so zaručeným uplatnením na trhu práce. Úprimne nás potešilo, že mnohí prejavili záujem o štúdium a uvedomili si, že vzdelanie má svoju hodnotu a je nenahraditeľnou vstupnou bránou do pracovného života.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ing. Zlatici Čubanovej, riaditeľke odboru služieb zamestnanosti na ÚPSVaR, ktorá nás v tejto záležitosti oslovila a veríme, že i týmto spôsobom pomôžeme mnohým nájsť si po doplnení vzdelania vhodnú prácu so stabilným finančným príjmom.

    • Prednáška "Čo sa deje s našou planétou?"
     • Prednáška "Čo sa deje s našou planétou?"

     • V utorok 21. marca 2023 si nezisková organizácia SEEDS pre našich žiakov prvého ročníka pripravila interaktívnu prezentáciu s environmentalistkou Sandrou Hajdúchovou na tému: Čo sa deje s našou planétou?

      Žiaci diskutovali o fungovaní našej Zeme, o výzvach a krízach, ktorým dnes čelíme a o desivých následkoch nášho pôsobenia na tejto planéte. Čomu sa už nevyhneme? Čo ešte vieme zvrátiť? Hľadali spoločne odpovede aj na tieto otázky.

      Organizácii SEEDS ďakujeme za pútavú prednášku a tešíme sa opäť na ďalšie zaujímavé témy, ktoré pravidelne pripravuje pre našich žiakov.

       

    • Zúčastnili sme sa Burzy stredných škôl v Spišskej Belej
     • Zúčastnili sme sa Burzy stredných škôl v Spišskej Belej

     • Vo štvrtok 16.3.2023 sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl vo Face Clube v Spišskej Belej. Toto podujatie organizovalo Vzdelávacie centrum Pôjd, Spišská Belá a za pozvanie veľmi pekne ďakujeme Ing. Marekovi Syčovi, PhD.

      Zaujímavosťou tejto burzy bol spôsob, akým bola realizovaná. Žiaci, ktorí na burzu prišli, boli rozdelení do menších skupín a tieto skupinky po určitom časovom intervale postupne vystriedali všetky stanovištia prezentujúcich stredných škôl. Hlavný dôraz pri tomto podujatí sa kládol hlavne na neformálne a kamarátske rozhovory našich žiakov s potenciálnymi záujemcami o štúdium. Informácie o našej škole (a o odboroch, ktoré ponúkame) ukážkovo odprezentovali naši študenti Veronika Svitanová a Lukáš Kolodzej (za čo im taktiež veľmi pekne ďakujeme).

      Cieľovou skupinou tejto Burzy boli terajší ôsmaci, ktorých v budúcom školskom roku čaká zásadné rozhodnutie – výber strednej školy a teda aj ich povolania. Veríme, že poskytnuté informácie budú pre nich prínosom a v prípade záujmu ich kedykoľvek radi detailnejšie poinformujeme o študijnom, alebo učebnom odbore, ktorý ich zaujal.