• Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • V uplynulých dňoch prebehla v našej škole ďalšia časť maturitnej skúšky, kde študenti predviedli svoje praktické zručnosti.

      Žiaci študujúci v odboroch mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie túto časť maturitnej skúšky vykonávali formou obhajoby vlastného projektu, alebo praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

      Všetci maturanti boli v praktickej časti odbornej zložky MS úspešní, k čomu im srdečne blahoželáme a v ďalších častiach MS im prajeme, aby sa im podarilo obhájiť svoje nadobudnuté vedomosti, a tak úspešne vykročili do života!

    • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023
     • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023

     • Dvanásť žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru klientsky manažér pošty sa zúčastnilo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2023, ktoré organizoval NIVAM. Školské kolá prebiehali v 161 stredných školách a gymnáziách formou online testu, ktorý obsahoval rôzne náročné úlohy z histórie a súčasnosti EÚ.

      Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli Martina Michalisková, Dominika Gelatová a Tamara Polhošová s úspešnosťou nad 70 %.

      Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov!

    • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik
     • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik

     • Žiačky študijného odboru kozmetik vykonali v dňoch 10. a 11. mája 2023 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v priestoroch kozmetického salóna na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.

      Študentky preukázali svoje praktické zručnosti, ktoré počas štvorročného štúdia nadobúdali na odbornom výcviku v kozmetickom salóne a v stredisku praktického vyučovania.

      Všetky naše budúce kozmetičky túto časť maturitnej skúšky úspešne zvládli. Maturantkám srdečne blahoželáme a držíme im palce na ústnych maturitných skúškach!

    • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie
     • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie

     • V utorok 9. mája 2023 sa v priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici konalo školenie s RNDr. Zdenkou Zupkovou, školiteľkou firmy FELYMA, spol. s.r.o. Zvolen.

      Žiačky študijného odboru kozmetik sa v rámci školenia mali možnosť oboznámiť s prístrojovou technikou MEZOTERAPIE, určenou pre profesionálne použitie v kozmetických salónoch, ako aj so zložením jednotlivých prípravkov španielskej značky INNOAESTHETICS.

      Školiteľka podrobne informovala žiačky o účinkoch revitalizačných látok (kyselina hyalurónová, vitamíny a minerály) aplikovaných pomocou mikroinjekcií prístrojom "INJEKTOR MESOTECH". Naše budúce kozmetičky si tak obohatili svoje vedomosti v oblasti kozmetického ošetrenia tváre a dekoltu.

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

     • V piatok 5. mája 2023 sa naši študenti, spolu s pedagógmi, zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov na nádvorí Kežmarského hradu, pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktoré si pripomíname 8. mája.

      Aj v dnešnej dobe je dôležité žiakom pripomínať hrôzy, ktoré priniesla 2. svetová vojna a ktoré prináša každá vojna, aby si uvedomili dôležitosť udržiavania mieru a pokoja vo svete a tiež aby si uvedomili vzácnosť toho, že oni tieto hrôzy vojen zatiaľ nemusia prežívať.

      Preto patrí poďakovanie organizátorom tohto pietneho aktu za to, že aj takýmto spôsobom, môžeme v našich študentoch prehlbovať tieto myšlienky mieru a pokoja a podnietiť ich v tom, aby sa na tieto hrôzy vojny nezabudlo a aby sme im snáď vedeli aj zabrániť.

    • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)
     • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)

     • Cieľom našej školy je pripravovať žiakov na budúce povolanie, a to je možné len vtedy, ak teoretické vzdelávanie prepojíme aj s praxou. K tomu nám pomáhajú aj kvalifikované prezentácie odborníkov z praxe, ktorým bolo aj prezentovanie výrobkov a technológií YTONG.

      V stredu 3.5.2023 Ing. Sič, zástupca spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG), predviedol chlapcom študujúcim v stavebných odboroch murár a mechanik SIZ možnosti použitia systémov YTONG, na murovanie nosných stien a priečok, vytváranie stropov, schodísk, prekladov, dokonca šikmých striech.

      Odborná prezentácia bola veľmi zaujímavá a chlapcom otvorila možnosti orientovať sa vo svete stavebníctva a spoznávať nové a moderné stavebné technológie a materiály.

    • Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok
     • Slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie Dr. Alexandra - Spolok lekárov Kežmarok

     • V stredu 26. apríla 2023 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie trvalej fotogalérie kežmarského velikána európskej rádiológie Dr. Alexandra. Expozícia je umiestnená v priestoroch našej školy, kde zakladateľ plastickej röntgenológie vyučoval 7 rokov zdravovedu.

      Prítomným hosťom sa prihovoril Ing. Vojtech Wagner - riaditeľ školy a MUDr. Peter Marko, MPH - predseda Spolku lekárov MUDr. V. Alexandra. Občerstvenie a catering zabezpečili študenti 1. a 3. ročníka učebného odboru čašník, servírka.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoto vzácneho podujatia. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a kežmarskými lekármi pri ďalších vzdelávacích podujatiach.

    • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne
     • Prednáška Všeobecnej zdravotnej poisťovne

     • V utorok 25.4.2023 navštívila našich maturantov riaditeľka pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. Ing. Lenka Plavčanová, ktorá oboznámila študentov o ich povinnostiach voči poisťovni v prípade ak sa zamestnajú, začnú podnikať, budú pracovať v zahraničí prípadne sa evidujú na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie.

      Zároveň im predstavila aplikácie VšZP prostredníctvom ktorých môžu s danou poisťovňou komunikovať elektronicky.

      Ďakujeme pani riaditeľke za ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie
     • Vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že vo štvrtok 27.4.2023 o 15.30 hod. sa v našej škole bude konať triedne rodičovské združenie.

      Triedne schôdze rodičovského združenia sa uskutočnia v jednotlivých učebniach, podľa priloženého rozpisu.

      Keďže toto rodičovské združenie je v školskom roku 2022/2023 posledné, veríme, že rodičia využijú možnosť v predstihu vykonzutovať prípadné problémy v prospechu a dochádzke, tak, aby žiaci mali ešte dostatok času na prípadné zlepšenie a nápravu.

      Všetci rodičia sú srdečne vítaní!

    • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024
     • Prijímačky na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2023/2024

     • Milí študenti, ak aj Vy končíte v tomto školskom roku štúdium v učebnom odbore (nielen na našej škole) a uvedomujete si potrebu doplnenia vzdelania, ktoré bude zakončené maturitnou skúškou, máme pre Vás dobrú správu: aj v budúcom školskom roku 2023/2024 naša škola ponúka možnosť absolvovať dvojročné nadstavbové štúdium v odbore "6403 L Podnikanie v remeslách a službách".

      Prihlášky žiakov na štúdium je potrebné podať najneskôr do 31.5.2023.

      Termíny prijímacieho konania:

      • 1. kolo - 23. jún 2023 – piatok
      • 2. kolo - 25. august 2023 – piatok - len v prípade voľných miest

      Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní, ako aj prihlášku na toto štúdium, nájdete v priložených dokumentoch:

    • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok
     • Chovateľská prehliadka trofejí v priestoroch SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • V dňoch od 1.4.2023 do 5.4.2023 sa v priestoroch našej školy na Garbiarskej ulici koná Chovateľská prehliadka trofejí a výstava poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2022.

      Otvorenie výstavy spríjemnili naši žiaci gastronomických odborov prípravou chutného pohostenia.

    • Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Pripravili sme pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov

     • V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa dňa 27. marca 2023 stretli pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia z materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Žiaci gastronomických odborov našej školy pripravili pre nich chutné pohostenie.

      Všetkým žiakom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa podieľali na zabezpečení akcie, ďakujeme za vzornú prezentáciu našej školy.

    • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Exkurzia v Spišskej Novej Vsi - 26. ročník regionálnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Študentky, ktoré sa minulý týždeň zúčastnili súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, prišli podporiť a povzbudiť aj ich spolužiačky z učebných odborov kaderník, výroba konfekcie a zo študijného odboru kozmetik. Zároveň si obohatili svoje vedomosti a oboznámili sa s novými trendami v oblasti účesovej tvorby a vizážistiky.

      Veríme, že účasť žiačok na tejto exkurzii bude prínosom v ich ďalšom profesionálnom raste.

    • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!
     • Naša žiačka Miriam Zatkovská (kaderníčka), získala Cenu poroty za kreativitu!

     • V piatok 24. marca 2023 sa v krásnych priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnil 26. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Výsledok fantastického tvorivého účesu našej žiačky Miriam Zatkovskej z III.C bol ocenený v súťažnej kategórii učebného odboru kaderník - Vesmírna extravagancia "Cenou poroty za kreativitu". Modelkou pre súťažiacu bola jej spolužiačka Miriam Torbíková.

      Krásne dekoratívne líčenie prezentovala v súťažnej kategórii študijného odboru kozmetik - Galaktická krása aj naša žiačka Bianka Štefaňáková z II.GŠ, ktorá líčila modelku Lenku Bednarčíkovú.

      Dievčatám ďakujeme za prezentáciu a majsterkám odbornej výchovy, Bc. Vladislave Hovancovej a Bc. Márii Benkovej, za ich prípravu.

    • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!
     • Na súťaži zručností "Mladý stavbár" získali naši chlapci úžasné 2.miesto!

     • Naši žiaci 3. ročníka učebného odboru murár, Ondrej Hudaček a Ľubomír Šoltés, dnes vzorne reprezentovali našu školu na súťaži zručností Mladý stavbár v Spišskej Novej Vsi a získali úžasné 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Na súťaži podľa výkresovej dokumentácie presne a precízne vyhotovili segment z tvárnic YTONG a na pripravené sadrokartónové dosky zhotovili akrylátovú hladenú a ryhovanú omietku.

      Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme majstrovi odbornej výchovy, pánovi Jánovi Kantorovi.

    • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok
     • Zapojili sme sa do Jarného upratovania mesta Kežmarok

     • V piatok 24.3.2023 sa aj naša škola zapojila do Jarného upratovania mesta Kežmarok, ktoré organizoval Mestský úrad Kežmarok. V rámci tejto aktivity naši žiaci a učitelia upratali areál a širšie okolie školy, ktoré bolo po zimných mesiacoch znečistené hlavne popadaným lístím, suchými konármi zo stromov, ako aj drobnými odpadkami.

      Študentom padlo vhod nachvíľu vymeniť knihy a zošity za hrable a lopaty a stráviť časť dnešného jarného dopoludnia na čerstvom vzduchu. Sme radi, že okrem príjemných chvíľ strávených v kolektíve spolužiakov a učiteľov sa nám podarilo viditeľne skrášliť školský areál a zároveň prispieť k čistému a peknému mestu Kežmarok.

    • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík
     • Exkurzia v predajni Farby Laky Bjalončík

     • Vo štvrtok 23.3.2023 sa naši žiaci z učebného odboru stolár v rámci predmetu Výrobné zariadenia zúčastnili exkurzie v predajni Farby Laky Bjalončík.

      Po prebratí tém „Striekacie pištole“, „Striekacie kabíny“, „Stroje na nanášanie náterových látok“ nás asistent predaja oboznámil s vhodnými farbami pre tieto zariadenia. Taktiež nás poinformoval o rôznych značkách farieb, cenových reláciách , získali sme nové vedomosti o kvalite farieb a celkovo sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o náterových materiáloch.