• Na Mikuláša v Tatrách
     • Na Mikuláša v Tatrách

     • So žiakmi prvého a tretieho ročníka odborov kuchár, čašník a hostinský sme sa zúčastnili exkurzie v gastro prevádzkach vo Vysokých Tatrách.

      Navštívili sme kaviareň Mondieu, kde nás pani majiteľka privítala šálkou horúcej čokolády a porozprávala nám o sieti kaviarní Mondeiu. Dozvedeli sme sa ako sa pripravuje horúca čokoláda a mali sme možnosť "nakuknúť" aj do kuchyne. Posedeli sme si pri výbornej káve a ochutnali ich vynikajúce raňajky.

      Ďalšia prevádzka, ktorú sme navštívili, bola Koliba Kamzík, ktorá patrí do siete gastro prevádzok spoločnosti Aplend s.r.o. V salóniku nám ponúkli teplý čaj na zahriatie. Pani manažérka nám porozprávala o koncepte spoločnosti a sprevádzala nás celou exkurziou. Dievčatá - čašníčky si vyskúšali prípravu kávy a osviežujúcich teplých nápojov. Videli sme aj prácu kuchárov. V kuchyni sa nám veľmi páčilo, mohli sme si vyskúšať prípravu "Bačovej panvičky" a bryndzových halušiek. Halušky boli výborné!!!  Je to typická slovenská reštaurácia, preto aj jedálny lístok obsahuje aj tieto tradičné slovenské jedlá. Prevádzka má aj  vlastnú výrobňu domácich pirohov a ďalších produktov. Výroba pirohov vôbec nie je jednoduchá, všetko sa robí ručne, čo sme si aj osobne vyskúšali. Koliba poskytuje aj ubytovanie, ich apartmány sú  moderne zariadené.

      A záver exkurzie? Ochutnávka rôznych druhov pirôh (mäsových, bryndzových, sladkých - slivkových), ktoré boli ozaj výborné!

      VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME Koliba KamzíkMondieu za všetko, čo sme mohli vidieť, vyskúšať si a ochutnať.

    • Naši prváci diskutovali na dôležitú tému
     • Naši prváci diskutovali na dôležitú tému

     • V utorok 5.12.2023 k nám do školy zavítala sociálna pedagogička Mgr. Andrea Magyarová z Centra poradenstva a prevencie v Kežmarku, aby s našimi prvákmi otvorila debatu na  veľmi aktuálnu tému s názvom: „Adaptácia na strednú školu“. Keďže prvé mesiace v novom prostredí s novými spolužiakmi, pedagógmi i kamarátmi bývajú nielen plné očakávaní, ale i náročnejších momentov, je potrebné si vypočuť každého, kto je súčasťou našej veľkej „školskej rodiny“.

      Želáme si, aby sa naši študenti u nás dobre cítili, nezažívali žiaden strach ani stres, dôverovali nám a vedeli, že sme tu stále pre nich!

    • Aj naša škola vie, koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok
     • Aj naša škola vie, koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

     • Opäť sme potešili seniorov darčekmi. Krabičky sme naplnili maličkosťami a kúskom našej lásky a úcty.

      Srdečne ďakujeme rodičom, žiakom a kolegom, ktorí nám pomohli a spolu sme prispeli k spríjemneniu vianočnej atmosféry v domovoch pre seniorov.

    • Zúčastnili sme sa Burzy informácií stredných škôl v Kežmarku
     • Zúčastnili sme sa Burzy informácií stredných škôl v Kežmarku

     • V stredu 29.11.2023 sa naša škola zúčastnila Burzy informácií stredných škôl v Kežmarku, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Kežmarok. Za pozvanie veľmi pekne ďakujeme!

      Na tomto podujatí sme odprezentovali aktuálnu ponuku našich študijných a učebných odborov na šk. rok 2023/2024. Na tohtoročnej burze sa zúčastnili aj naši partneri duálneho vzdelávania - firmy Mubea Automotive Slovakia, s.r.o. Kežmarok a Javorina, v.d. Spišská Belá. Žiaci tak mali možnosť dozvedieť sa informácie nielen o štúdiu na našej škole, ale taktiež konzultovať možnosti praxe (nielen) v týchto firmách. V rámci našej prezentácie sme predviedli aj ukážky prác našich študentov z jednotlivých odborov.

      V prípade záujmu radi privítame žiakov a ich rodičov kedykoľvek priamo v našej škole, kde radi zodpovieme na všetky Vaše zvedavé otázky, prípadne vysvetlíme, ukážeme...  Ak Vás niektorý z našich odborov zaujal, kontaktujte nás a určite sa Vám budeme ochotne venovať.

    • Zorganizovali sme prezentáciu o „IES certifikáte“
     • Zorganizovali sme prezentáciu o „IES certifikáte“

     • Naša škola už dlhoročne vlastní medzinárodnú certifikáciu IES, ktorá je najviac užitočná práve pre študentov. Vďaka certifikácii majú úspešní absolventi našej školy príležitosť získať uznávaný dokument – IES a ICI certifikát, ktorý dokladuje úroveň školy a spolu s maturitným vysvedčením a výučným listom tvorí ucelenú informáciu pre budúceho zamestnávateľa. Je výborne uplatniteľný na domácom aj zahraničnom trhu a je celosvetovo akceptovaný. Možnosti jeho získania prišli našim študentom osobne odprezentovať vo štvrtok 23.11.2023 zástupcovia tejto nezávislej organizácie IES so sídlom v Českej republike – Zuzana Zlámalová a Milan Seifert. Prezentácie sa zúčastnili žiaci končiacich tried – III.B, IV.GŠ, I.AN a II.AN, pre ktorých sú tieto informácie najaktuálnejšie. Dozvedeli sa, akým spôsobom si môžu podať žiadosť o certifikát, do akých svetových jazykov je možné ho preložiť, aká je výška poplatkov i možnosti sporenia na jeho získanie.

      Investícia do vzdelania je tou najlepšou investíciou a vždy sa zúročí. Vlastníctvo IES certifikátu jednoznačne zvyšuje šancu mladých na získanie zamestnania, pretože jeho držiteľ má na pracovnom trhu konkurenčnú výhodu. Veríme, že naši študenti si tento benefit plne uvedomujú a využijú ho!

      Našim hosťom srdečne ďakujeme, že nás osobne poctili svojou návštevou a veríme, že v doterajšej spolupráci budeme pokračovať i naďalej!

    • Ďalší ročník ušľachtilej akcie „Kvapka ľudskosti“
     • Ďalší ročník ušľachtilej akcie „Kvapka ľudskosti“

     • Dnes sa opäť v priestoroch našej školy konal v spolupráci s pracoviskom Národnej transfúznej služby v Poprade už 14. ročník humanitárnej akcie „Kvapka ľudskosti“. Príležitosť darovať krv a nezištne pomôcť pri záchrane ľudského života využilo 63 odhodlaných darcov krvi, medzi ktorých patrili už tradične i študenti, učitelia, ale aj ostatní občania Kežmarku a okolia. Svojou kvapkou krvi dnes prispeli aj 9 žiaci a 7 pedagógovia z našej školy.  Atmosféra bola príjemná a nechýbal ani úsmev na tvári či už darcov, ako aj zdravotníckeho personálu.

      Táto ušľachtilá akcia nie je len o odvahe človeka, ale predovšetkým o ľudskosti. Dnes je to niekto iný, kto potrebuje našu pomoc, zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Všetkým zúčastneným vyjadrujeme veľkú úctu a vďaku! Zároveň pozývame dlhoročných darcov i prvodarcov na jubilejný 15. ročník, ktorý sa uskutoční 21.11.2024.

      Tešíme sa, že máte svoje srdce otvorené i pre druhých!

    • Krabičky plné lásky
     • Krabičky plné lásky

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich! Naplňme krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca! Mali by obsahovať z každého trošku.

      Zbierka prebehne v našej škole v nasledujúcich termínoch:

      • NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
       piatok 24.11.2023 (počas veľkej prestávky vo vestibule školy)
      • PÁRNY TÝŽDEŇ:
       utorok 28.11.2023 (počas veľkej prestávky vo vestibule školy)

      Akcia prebieha pod záštitou Školského parlamentu.

    • Nástrčné systémy RWC - John Guest
     • Nástrčné systémy RWC - John Guest

     • Chlapci z 2. a 4. ročníka študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa v stredu 22. novembra 2023 zúčastnili odbornej prednášky firmy John Guest. Táto spoločnosť je členom skupiny RWC, je to celosvetový výrobca nástrčných plastových spojok, ventilov, rúrok a hadíc pre sanitárne a vykurovacie systémy a pre aplikáciu v rôznych priemyselných odvetviach.

      Pán Ing. Kavuľa predviedol chlapcom možnosti využitia nástrčných systémov, poukázal na výhody ich použitia, úspornosť času pri montáži rozvodov. Nástrčné spojky a prvky John Guest zaisťujú trvalé, bezpečné a tesné spojenie medzi trubkou a spojovacím prvkom. Na dokonalé spojenie sa nepoškodená, zarovnaná hadica jednoducho nastrčí až na doraz do spojky.

      Jedinečný patentovaný uzamykací systém John Guest drží hadicu na svojom mieste, bez deformácie alebo obmedzenia prietoku. O-krúžok zabezpečí úplnú tesnosť spojenia.

      Sme radi, že naši žiaci majú možnosť spoznať moderné technológie a materiály, a tak byť lepšie pripravení na trh práce.

    • Kvapka ľudskosti 2023
     • Kvapka ľudskosti 2023

     • Milí priatelia, aj v tomto školskom roku organizuje naša škola, v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, tradičné humanitárne podujatie Kvapka ľudskosti.

      V poradí už 14. ročník odberu krvi sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2023 v čase od 8.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Darovanie krvi je ušľachtilý čin, ktorým môže takmer každý človek prispieť k záchrane ťažko chorého či raneného pacienta. Darovaním krvi môžeme zachrániť životy tým, ktorí to potrebujú.

      Budeme radi, ak na Kvapku ľudskosti pozvete aj svojich známych, rodinu a priateľov.

      Všetci ste srdečne vítaní!

    • Opäť u nás v škole prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže
     • Opäť u nás v škole prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže

     • V utorok 21.11.2023 už po druhýkrát prišiel medzi nás ppor. Richard Krupka z Mestskej polície v Kežmarku, aby aj ostatným žiakom prvých ročníkov sprostredkoval prínosnú prednášku o nepriaznivom vplyve rôznych sociálnopatologických javov na fyzický a duševný vývin mladých. Tentokrát sa besedy zúčastnili študenti I.A a I.B triedy, ktorí tiež so záujmom diskutovali s príslušníkom polície najmä o trestnoprávnej zodpovednosti za svoje činy a z toho plynúcich dôsledkov.

      Nakoľko mnohí z nich majú i priame osobné skúsenosti s danou problematikou, rozhodli sme sa pokračovať v sérii ďalších prednášok ešte v tomto školskom roku. Za spoluprácu patrí našej polícii veľká vďaka.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

     • V živote človeka je mnoho vážnych i radostných udalostí, ktoré zanechávajú hlboký dojem po celý život. Medzi takéto udalosti patrí aj slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

      Slávnostný akt odovzdávania maturitných stužiek študentkám a študentom IV.GŠ a II.AN triedy sa uskutočnil dňa 20. novembra 2023 za účasti riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera, zástupkýň riaditeľa Ing. Slavomíry Huťovej, Ing. Marty Maštenikovej a triednych učiteliek Mgr. Jarmily Husákovej, Mgr. Márii Gallikovej.

      Riaditeľ školy a triedne učiteľky v príhovoroch popriali žiakom veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach, ale i v ďalšom živote.

      Nech im teda zelené stužky prinesú úspešné ukončenie štúdia, aby tak mohli využiť teoretické poznatky a praktické zručnosti získané na našej škole.

    • Navštívili sme ďalšie základné školy
     • Navštívili sme ďalšie základné školy

     • V uplynulom týždni naše kroky znova viedli medzi deviatakov, ktorým sme chceli byť opäť aspoň trochu nápomocní pri rozhodovaní o ich budúcom povolaní. Tentokrát sme sa sústredili na Základnú spojenú školu v Lendaku a ZŠ vo Vrbove.

      Na oboch školách nás milo privítali nadšení žiaci, ktorí sa zaujímali o naše odbory, zamestnávateľov i výhody štúdia v duálnom vzdelávaní, ako aj ďalšie aktivity našej školy.

      Vedeniu spomínaných základných škôl, ako aj výchovnej poradkyni Mgr. Márii Hudáčekovej a asistentke učiteľa Mgr. Barbore Maguthovej ďakujeme za prejavenú ústretovosť a ochotu. A Vám, milí naši deviataci, držíme palce, aby ste úspešne zvládli posledný rok štúdia a správne sa rozhodli, kam ďalej!

    • Školský turnaj vo futsale
     • Školský turnaj vo futsale

     • V rámci osláv Medzinárodného dňa študentstva sme v našej škole usporiadali školské kolo vo futsale.

      Víťazom turnaja sa stalo družstvo Mandariniek (1.AU). Gratulujeme!

    • Prednáška s príslušníkom Mestskej polície na aktuálne témy
     • Prednáška s príslušníkom Mestskej polície na aktuálne témy

     • V utorok 14.11.2023 prijal pozvanie do našej školy príslušník Mestskej polície v Kežmarku ppor. Richard Krupka, aby žiakom prvých ročníkov v zaujímavej a názornej prednáške  priblížil problematiku rôznych sociálnopatologických javov, s ktorými sa mnohokrát stretávajú v školskom či mimoškolskom prostredí. 

      Aktuálne témy ako sú šikana, kyberšikana, fyzické ataky i drogová závislosť detí a mládeže v súčasnosti zaznamenávajú enormný nárast, preto je aj prioritou školy venovať týmto javom nevyhnutnú pozornosť, riešiť vzniknuté problémy a naučiť mládež prijímať trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy.

      Zúčastnení študenti I.C a I.GŠ triedy rozpútali s prednášajúcim živú diskusiu, zahrnuli ho množstvom zvedavých otázok, čím zdôraznili, že im tieto závažné témy vôbec nie sú cudzie a majú s nimi i vlastné osobné skúsenosti.

      Za ochotu a ústretovosť našej polícii úprimne ďakujeme a veríme, že naša vzájomná spolupráca zameraná najmä na väčšiu informovanosť študentov v oblasti prevencie drogovej závislosti a jej dopadov na zdravie a život človeka bude pokračovať i v blízkej budúcnosti.

       

    • Chemická show v našej škole
     • Chemická show v našej škole

     • V pondelok 13.11.2023 sme sa spolu so žiakmi odborov kozmetik a kaderník zúčastnili chemickej show, ktorú nám v telocvični našej školy predviedol zamestnanec spoločnosti Škola hrou, s.r.o.

      Zábavnou formou žiakom odprezentoval niekoľko efektných chemických pokusov, spolu s vysvetlením ich podstaty. Žiaci si aj sami mohli vyskúšať niektoré z nich, ako napríklad horenie peny, alebo výrobu mydla.

      Podujatie žiakom predstavilo chémiu zábavnou a zaujímavou formou.

      Veríme, že aj takouto netradičnou a pútavou formou sa nám podarí podnietiť väčší záujem študentov o chémiu a prírodné vedy.

    • Jesenné upratovanie areálu školy
     • Jesenné upratovanie areálu školy

     • V rámci jesenného upratovania naši žiaci z tried III.A (odbor stolár), II.B (odbor kuchár a predavač) vyčistili átrium školy. Naplnili veľký bag ihličím, lístím a pozbierali odpadky. Okolie vstupu do školy vyčistili od lístia žiaci z triedy I.B (odbor kuchár).

      Aj takouto formou naši študenti prispeli k skrášleniu okolia školy, za čo im ďakujeme.

    • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY v Bratislave
     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY v Bratislave

     • Všeobecný prehľad o najnovších trendoch v oblasti starostlivosti o pleť, telo, vlasy i nechty si žiačky študijného odboru kozmetik obohatili počas odbornej exkurzie dňa 10.11.2023. Naše budúce kozmetičky sa opäť zúčastnili Medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY Expo v Bratislave. Tento rok bola výstava venovaná téme ESOTERIKA a BIOSTYL.

      Sprievodný program bol obohatený o kadernícke a vizážistické súťaže a témy určené pre odborníkov, majiteľov salónov, žiakov stredných odborných škôl študijných a učebných odborov, ktoré sú zamerané na starostlivosť o ľudské telo a vizáž celej osobnosti.

      Počas veľtrhu sa naše žiačky mali možnosť oboznámiť s novými módnymi trendmi v oblasti vizáže, obohatiť svoje teoretické vedomosti, a taktiež porovnať kvalitu svojej práce s prácou svojich konkurentov.

    • Navštívili sme Divadlo Jonáša Záborského v Prešove: Peter a Lucia - Mladí proti vojne
     • Navštívili sme Divadlo Jonáša Záborského v Prešove: Peter a Lucia - Mladí proti vojne

     • Pri príležitosti 105. výročia ukončenia 1. svetovej vojny si naši žiaci pozreli v DJZ Prešov hru na motívy novely Romaina Rollanda Peter a Lucia.

      Príbeh lásky sa odohráva v roku 1918 v Paríži a je naplnený dialógmi hlavných hrdinov, zamysleniami nad zmyslom života a ľudskou existenciou, ale aj cynizmom bojujúcich strán a ich túžbou po moci. Je založený na silných emóciách, podmanivej hudbe, poézii Jacquesa Préverta aj autentických záberoch prvej svetovej vojny – ničivého konfliktu v dejinách ľudstva. 

      Dramaturgicky a režijne je spracovaný tak, aby okamžite chytil za srdce diváka bez rozdielu veku. V kontexte desivých vojnových konfliktov prináša memento všetkým ľuďom, vládam, politikom, spoločenstvám i národom: „Nechceme vojnu! Zastavte ju!“. Je zrkadlom doby, ktorú žijeme, vojny, ktorá aj v 21. storočí môže ohroziť vyspelý svet, ak nenájdeme cestu k ľudskosti, citu, mieru, láske a pochopeniu.