• Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)
     • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)

     • Riaditeľ SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok na základe prihlášky podanej na štúdium na tunajšej škole pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2024 -  1. kolo 1. termín, resp. dňa 6. mája 2024 - 1. kolo 2. termín.

      Žiak sa dostaví do školy o 08.00 hod.

      Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky, ktorý si prevezme pri registrácií. Pod týmto kódom bude uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajoch.

      Žiak si prinesie písacie potreby, počas PS nesmie používať mobilný telefón. Na matematike je možné pri výpočte použiť kalkulačku.           

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 8.00 hodiny.

      Výsledok prijímacej skúšky bude zverejnený  na základe  výsledkovej listiny dňa 17. mája 2024 – 1.kolo pre všetky odbory (2. ročné štúdium, 3. ročné štúdium a 4. ročné štúdium).

      V prijímacom konaní na SOŠ sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie do 22.5.2024  na strednú školu.

      Nezasielajú sa, ak uchádzať bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zák. zástupcoch, alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí sa SOŠ sa vo väčšej miere stane relevantým zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

      Prílohy:

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 17.4.2024 o 15.30 hod. sa v budove školy budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.

      Nakoľko tieto triedne schôdze sú posledné v tomto šk. roku, budú zamerané hlavne na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov, prípadne riešenie iných problémov.

      Rozpis jednotlivých učební, v ktorých budú schôdze prebiehať, bude umiestnený pri vrátnici.

      Všetkých rodičov srdečne pozývame!

    • Upracme svet, upracme Slovensko
     • Upracme svet, upracme Slovensko

     • Aj naša škola sa v pondelok 15.4.2024 pripojila k medzinárodnej iniciatíve "Upracme svet, upracme Slovensko", ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

      Tak ako naši otcovia a mamy, dedkovia a babky, vychádzali do ulíc s metlami, lopatami či hrabľami v rukách, aby spoločne pracovali na jedinom cieli – urobiť svoje okolie čistejším, krajším a útulnejším miestom pre život, tak aj my sme chceli prispieť k tomu, aby sme vyčistili a skrášlili okolie našej školy.

      Do tejto aktivity sa zapojili takmer všetci žiaci našej školy. Ďakujeme, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú!

    • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Vo štvrtok 11. apríla 2024 sa konal v priestoroch koncertnej sály Reduty v Spišskej Novej Vsi 27. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike.

      V súťažnej kategórii "Kreatívny spoločenský účes" sa v silnej konkurencii umiestnila naša Danka Halčinová (prváčka, kaderníčka) na krásnom 3. mieste.

      V kategórii "HIGH FASHION - MÓDNA PREHLIADKA" získala Lea Ilavská (prváčka, kozmetička) pekné 4. miesto.

      Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

      Príspevok TV Reduta o tejto súťaži si môžete pozrieť tu.

    • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto
     • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto

     • Na 2. ročníku súťaže odborných zručností pre žiakov stredných škôl MLADÝ STAVBÁR, ktorá sa konala 11. apríla 2024 v Spišskej Novej Vsi, za našu školu súťažili Erik Pisarčík a Marek Ryš, žiaci 3. ročníka odboru murár. Umiestnili sa na peknom 5. mieste.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 

    • Výstava Tatranské sedmové karty
     • Výstava Tatranské sedmové karty

     • Kežmarská grafička a umelkyňa Katka Cermanová predstavuje v týchto dňoch vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok svoj projekt Tatranské sedmové karty, na ktorých zobrazuje známe osobnosti Vysokých Tatier (od Beaty Lasky až po Laca Kulangu) a tiež flóru a faunu Tatier.

      Máme radosť, že sme mali možnosť vypočuť si výklad od samotnej autorky výstavy.

    • Zúčastnili sme sa prednášky o rómskej genocíde
     • Zúčastnili sme sa prednášky o rómskej genocíde

     • V stredu 27.3.2024 sa aj naši žiaci zúčastnili pútavej prednášky o rómskej genocíde na Slovensku počas obdobia holokaustu, ktorú nám predstavili zamestnanci Múzea holokaustu v Seredi na SOŠ Biela voda v Kežmarku.

      Za účasti pána riaditeľa múzea Petra Korčoka, nám túto tému bližšie a veľmi zaujímavo predstavila PaedDr. Erika Tavaly, PhD., ktorá dokázala študentov naozaj zaujať a takto im predstaviť túto ťažkú a smutnú etapu našich dejín.

      Ďakujeme!

    • Pripravili sme pohostenie na Chovateľskú prehliadku trofejí
     • Pripravili sme pohostenie na Chovateľskú prehliadku trofejí

     • V dňoch 23.3-27.3 2024 bola v priestoroch našej spoločenskej miestnosti sprístupnená verejnosti aj žiakom školy Chovateľská prehliadka trofejí, ktorú organizovala Obvodná poľovnícka komora Kežmarok.

      Pri tejto príležitosti pripravili naši kuchári chutné a oku lahodiace pohostenie.

    • V našej škole sa uskutočnilo 2. kolo Študentských Volieb prezidenta SR
     • V našej škole sa uskutočnilo 2. kolo Študentských Volieb prezidenta SR

     • V utorok 26.3.2024 v našej škole prebehlo 2. kolo simulovaných študentských volieb, v ktorých žiaci volili prezidenta SR.

      Za významný prínos tejto aktivity považujeme, že študenti si mohli vopred vyskúšať, čo ich čaká vo volebnej miestnosti, oboznámili sa s priebehom volieb a naučili sa, ako prebieha samotné hlasovanie.

      Sme radi, že naši žiaci sa zaujímajú o verejné dianie okolo seba a stávajú sa z nich uvedomelí občania, ktorých zaujíma ďalšie smerovanie Slovenska.

    • Svetový deň epilepsie – Fialový deň
     • Svetový deň epilepsie – Fialový deň

     • Dnešný deň, 26. marec 2024, je Svetovým dňom epilepsie. Označuje sa aj ako "fialový deň".

      Ľudia sa obliekajú do fialovej farby alebo si pripínajú fialové stužky. Medzinárodná kampaň sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o tejto chorobe na celom svete. Motívom je heslo “Nič so mnou nezatrasie.“ Ide o slovnú hračku, ktorá vyjadruje, že hoci je v rodinách , ktoré bojujú s epilepsiou kopec "otrasov" a často sa trasie doslova celý svet, spoločne to zvládneme.

      V našej škole sme sa stretli s Bc. Kristínou Michlíkovou zo Záchrannej služby RZP Spišská Belá, ktorá nám vysvetlila, aké má táto choroba príznaky i ako máme postupovať v prípade, že sme svedkami záchvatu. Upozornila aj na mýty v postupe pri poskytnutí prvej pomoci a prakticky nám ukázala, ako ju máme poskytnúť správne.

      Získali sme dôležité informácie a dúfame, že v prípade potreby, budeme vedieť pomôcť.

    • Workshop ZMUDRI - Kritické myslenie a sociálne siete
     • Workshop ZMUDRI - Kritické myslenie a sociálne siete

     • Žiaci druhého ročníka študijných odborov dnes (25.3.2024) predviedli svoje znalosti na workshope kritického myslenia.

      Študenti v rámci workshopu pracovali v tímoch s konkrétnymi príspevkami zo sociálnych sietí a kriticky rozhodovali o tom, čomu na sociálnych sieťach majú a čomu nemajú veriť .

      S tímom ZMUDRI sme súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých atraktívna a blízka.

    • Upracme svet, upracme Slovensko
     • Upracme svet, upracme Slovensko

     • Aj naša škola sa v tomto roku pripojí k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

      O tom, ako bude táto aktivita v našej škole prebiehať, Vás budeme včas informovať.

      Viac informácií o tejto iniciatíve sa dozviete tu.

    • Výrobky našich žiakov s tematikou jari a Veľkej noci
     • Výrobky našich žiakov s tematikou jari a Veľkej noci

     • Šikovné ruky našich žiačok učebného odboru Výroba konfekcie ušili krásne výrobky s tematikou jari a Veľkej noci.

      Spolu s nápaditosťou svojich majsteriek tak vytvorili skvelé dekorácie na privítanie jari, ktoré zároveň vyčaria veľkonočnú atmosféru domova. Aj naši kuchári sa potešili zásterám, ktoré im ušili.

      Drevené vonkajšie sedenie vyrábajú v rámci cvičných prác chlapci zo Stavebnej výroby. Je skvelé vidieť ich prácu!

    • Aj naša škola sa dnes zapojila do zbierky "Hodina deťom"
     • Aj naša škola sa dnes zapojila do zbierky "Hodina deťom"

     • Vo štvrtok 21.3.2024 prebehla celoslovenská zbierka "Hodina deťom." Sme veľmi radi, že medzi dobrovoľníkmi z celého Slovenska boli aj naši žiaci (I. AN), ktorí v uliciach mesta Kežmarok vyzbierali peniaze na pomoc deťom z jednorodičovských rodín.

      Všetkým, ktorí do tejto zbierky prispeli akoukoľvek sumou ĎAKUJEME!

    • Zúčastnili sme sa Európskeho kvízu o peniazoch
     • Zúčastnili sme sa Európskeho kvízu o peniazoch

     • Keďže tento týždeň je v našej škole venovaný aktivite EUROPEAN MONEY WEEK 2024, jednou z akcií, do ktorých sme sa zapojili, bola medzinárodná súťaž EMG - Európsky kvíz o peniazoch, ktorý je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti u žiakov stredných škôl.

      Slovenské národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch sa uskutočnilo online vo štvrtok 21. marca 2024. Naša škola obstála v konkurencii 480 škôl na peknom 63 mieste.

      Študentom z triedy I.GŠ gratulujeme a veríme, že v budúcom šk. roku sa nám v tejto súťaži podarí dosiahnuť ešte výraznejší úspech!

      Máme radosť, že žiakov tieto aktivity zaujali a tiež že ich obohatili o nové poznatky a vedomosti z oblasti fungovania sveta financií.

    • Na okresnom kole vo florbale sme obsadili krásne 3. miesto!
     • Na okresnom kole vo florbale sme obsadili krásne 3. miesto!

     • Vo štvrtok 21.3.2024 sa naši chlapci zúčastnili okresného kola vo florbale. Po dvoch výhrach a dvoch prehrách sa napokon umiestnili na vynikajúcom 3. mieste!

      Turnaj bol veľmi vyrovnaný: rozhodovalo skóre a vzájomne zápasy. Za reprezentáciu našej školy chlapcom ďakujeme a gratulujeme ku krásnemu výsledku!

    • Zapojili sme sa do súťaže VR Generation
     • Zapojili sme sa do súťaže VR Generation

     • Tento týždeň je v našej škole (okrem iného) venovaný aktivite EUROPEAN MONEY WEEK 2024.

      Dnes sme sa so študentmi III.GŠ (študijný odbor Klientsky manažér pošty) a v spolupráci s TATRABANKOU a.s., zapojili do súťaže VR Generation.

      Študenti sa prostredníctvom 3D okuliarov a mobilnej aplikácie nachvíľu preniesli do virtuálneho sveta a takouto zaujímavou formou spoznávali svet finančnej gramotnosti.