• Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania šk. rok 2024/2025
     • Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania šk. rok 2024/2025

     • Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov na základe rozhodnutia gremiálnej rady a Pedagogickej rady vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2024/2025 na voľné – nenaplnené miesta pre žiakov v nasledujúcich odboroch:

      • 3178 F výroba konfekcie - 9 miest
      • 3686 F stavebná výroba - 3 miesta
      • 3355 H stolár, stolárka - 7 miest
      • 6488 H pracovník v gastronómií, pracovníčka v gastronómii - 1 miesto
      • 6445 H kuchár, kuchárka - 2 miesta
      • 3795 K klientsky manažér pošty - 2 miesta

      Termín uskutočnenia: 18. jún 2024

      Prihlášky do 2. kola môže zákonný zástupca žiaka podávať na adresu našej školy najneskôr do 7. júna 2024.

    • Láska kvitne v každom veku
     • Láska kvitne v každom veku

     • Zapojili sme sa do dobrovoľníckej akcie - Láska kvitne v každom veku, ktorej cieľom je pripomenúť seniorom v zariadeniach, ako nám na nich záleží.

      Žiaci I.B, I.GŠ, II.GŠ a I.AN vyrobili pozdravy s motívom kvetov. Vďaka kolektívu školy sme mohli zakúpiť živé kvety a sladkosti, ktorými sme seniorov v DSS ŽIVOT SPIŠSKÉ HANUŠOVCE obdarovali. Pripojili sme i poďakovanie pani riaditeľke a zamestnancom DSS Život.

      Odmenou nám bol úsmev a milé slová vďaky.

    • Festival študentského remesla - Sprievod mestom
     • Festival študentského remesla - Sprievod mestom

     • Festival študentského remesla sme ako každý rok začali krásnym sprievodom mestom v historických kostýmoch s rekvizitami, ktoré symbolizujú učebné a študijné odbory ponúkané na našej škole.

      Ďakujeme pani učiteľke Jarmile Husákovej a dievčatám z odboru kozmetik a kaderník za prípravu a výrobu rekvizít, zabezpečenie kostýmov a organizáciu sprievodu.

    • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla 2024 - Fotogaléria z jednotlivých súťažných kategórií:
     • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla 2024 - Fotogaléria z jednotlivých súťažných kategórií:

      • Murárska súťaž: Dymník (komín), Ľubomír Šoltés, Dalibor Holub, 2. miesto
      • Stolárska súťaž: Tácňa na kráľovskom dvore, Adam Mačičák, Dávid Korec, 3. miesto
      • Súťaž v odevnej tvorbe: Móda – s láskou k remeslu, s rešpektom ku histórii, Petra Kovalčíková, 3. miesto
      • Kadernícka súťaž: Návrat ku kráse - Vlasy ako koruna krásy, Daniela Halčinová, 3. miesto
      • Vizážistická súťaž: Alabaster, Slavomíra Šalátová

      Srdečne blahoželáme!

    • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla
     • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla

     • S veľkou radosťou sa chceme pochváliť úžasným úspechom! Dnes zažiarila naša škola na Festivale študentského remesla! Získali sme prestížne ocenenie „Zlaté ruky“ Festivalu študentského remesla 2024. Kľúčom k úspechu sú naši talentovaní žiaci , ktorí získali tri tretie a jedno druhé miesto, ale aj ostatní súťažiaci, lebo všetci, ako jeden tím školy, prispeli k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov v súťažných kategóriách za školu. Ich zručnosti nás napĺňajú hrdosťou.

      Obrovskú vďaku chceme vyjadriť našim majstrom odbornej výchovy a celému tímu praktického vyučovania, ktorí sa svojim zanietením a profesionálnym prístupom podieľali na tomto fantastickom výsledku. Gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa na ďalšie výzvy a úspechy!

      S krásnymi zážitkami z dnešného dňa sa s Vami podelíme aj v nasledujúcich príspevkoch.

    • Aktívna práca žiakov gastronomických odborov na odbornom výcviku
     • Aktívna práca žiakov gastronomických odborov na odbornom výcviku

     • Naši šikovní žiaci gastronomických odborov sa včera opäť ukázali v plnej sile! Ich práca pri kompletnom zabezpečení oslavy životného jubilea bola skvelá. Krásne slávnostné stolovanie, chutné jedlá a pochvala od hostí hovoria za všetko! Sme na nich hrdí.

      Ďakujeme im za aktívnu prácu a tiež majstrom odbornej výchovy, že im pomáhajú rozvíjať sa.

    • Exkurzia na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.
     • Exkurzia na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.

     • Žiaci 3. ročníka odboru Klientský manažér pošty sa v pondelok 3.6.2024 zúčastnili exkurzie v Košiciach na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.

      Priamo na prevádzke boli žiaci aktívne zapojení do triedenia listových a balíkových zásielok a sami si mohli overiť svoje 2-ročné praktické skúsenosti z odborného výcviku na pobočkách Slovenskej pošty a prepojiť ich s teoretickými poznatkami.

      Ďakujeme vedúcej HSS Košice pani Renáte Vrtikovej za prípravu a sprevádzanie počas našej našej exkurzie. Veríme, že sa do Košíc zase vrátime s ďalšími žiakmi.

    • Sme úspešní v projekte siedmeho ročníka SadOVO
     • Sme úspešní v projekte siedmeho ročníka SadOVO

     • Študenti a priatelia našej školy: Máme pre Vás skvelú správu! Zo šiestich vybraných škôl na Slovensku sme jedinou strednou školou, ktorá sa s aktívnou podporou nášho pána riaditeľa úspešne zapojila do projektu SadOVO.

      Tento projekt nám prináša možnosť vytvoriť si vlastný ovocný sad priamo na našom školskom pozemku a tiež množstvo aktivít, súvisiacich so starými odrodami ovocných stromov a kríkov.

      Tešíme sa na spoločné chvíle pri aktivitách, sadení stromov a starostlivosti o náš nový sad. Nech nás tento projekt nielen obohatí o chutné plody, ale aj stmelí ako školskú komunitu. Spolu vytvoríme "zelený a chutný" edukačný priestor pre nás všetkých!

    • Spolupráca s profesionálmi v oblasti kozmetiky a vizáže
     • Spolupráca s profesionálmi v oblasti kozmetiky a vizáže

     • Súčasťou praktického vyučovania našich kozmetičiek sú aj novinky a najaktuálnejšie trendy z oblasti kozmetiky a vizáže. Naše žiačky prvého a tretieho ročníka absolvovali dňa 28. mája kurz Advanced Evolution Gel, zameraný na modeláciu nových nechtov na šablóny.

      Dievčatá sa naučili pracovať s novými materiálmi Advanced Gel Evolution na úpravu nechtov, zlepšili svoje zručnosti a získali certifikát o absolvovaní kurzu.

      Kurz viedla školiteľka profesionálnej firmy PRIMAVERA ANDORRANA SK.

    • Exkurzia v Nestville Park Hniezdne
     • Exkurzia v Nestville Park Hniezdne

     • Vo štvrtok 30.5.2024 sa žiaci II.B zúčastnili exkurzie v Nestville Park Hniezdne.

      Počas prehliadky expozície Nestville Distiller s odborným výkladom sa oboznámili s históriou tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva severného Spiša. Videli jednu z najmodernejších rafinérii na výrobu liehu v Európe. Posedeli si pri šálke horúcej čokolády a zákusku v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate a proces výroby čokoládových produktov mohli pozorovať cez okno.

      Získané poznatky z exkurzie zužitkujú v štúdiu vo svojom odbore.

    • Naši žiaci opäť bodovali v súťaži Mladý digitálny Európan
     • Naši žiaci opäť bodovali v súťaži Mladý digitálny Európan

     • V stredu 15. mája 2024 sa naši žiaci odboru Klientsky manažér pošty zúčastnili vedomostnej súťaže "Mladý digitálny Európan", ktorú už po šiesty rok organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, v spolupráci s NIVAM.

      Žiaci si overili svoje vedomosti z histórie EÚ, poznatky o jej spoločných cieľoch a hodnotách, ako aj o prínosoch členstva SR v EÚ.

      V celoslovenskom meradle najvyšší počet bodov a 86,7 % úspešnosť dosiahla Martina Michalisková a 80,0 % úspešnosťou sa môžu pochváliť Dominika Gelatová, Simona Polčáková a Adrián Polhoš.

      Našim žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov!

    • Rozlúčka maturantov so školou
     • Rozlúčka maturantov so školou

     • V piatok 17.5.2024 sa naši maturanti rozlúčili s učiteľmi, spolužiakmi a celou školou, ktorú navštevovali štyri roky.

      Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner v slávnostnom príhovore poprial študentom veľa šťastia pri maturitnej skúške a mnoho úspechov v ďalšom živote. Za študentov sa prihovorila Lenka Kušmireková, ktorá poďakovala vedeniu školy, triednym učiteľkám a ostatným učiteľom za ich prístup a obetavú prácu počas celej doby štúdia.

      Maturantom prajeme šťastnú ruku pri výbere maturitnej témy a keďže už od pondelka ich čaká akademický týždeň, želáme im, aby si dnešný rozlúčkový deň užili a od pondelka sa mohli naplno venovať učeniu a opakovaniu maturitných otázok.

      Milí maturanti, budete nám v škole chýbať Držíme Vám palce pri maturite!

    • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole
     • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole

     • V stredu 15.5.2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnili simulované „Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024".

      Do tejto aktivity sme zapojili študentov našej školy vo veku od 15 rokov, ktorí si mohli vyskúšať hlasovať za preferovanú politickú stranu a jej kandidátov do europarlamentu. Celý priebeh volieb zabezpečili členovia školskej študentskej rady, ktorí pripravili príjemnú atmosféru vo volebnej miestnosti.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na študentských voľbách, využili svoje volebné právo, a tým preukázali, že sú zodpovednými občanmi.

    • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny

     • V utorok 7. mája sme si pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne. Toto spomienkové podujatie sa uskutočnilo v areáli historického cintorína a na nádvorí hradu v Kežmarku.

      Aktu kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu sa zúčastnili aj naši žiaci z tried I.GŠ, II.GŠ a I.AN.

      Aj takouto formou sme vzdali poctu a vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom živote.

    • Peter a Lucia - Mladí proti vojne
     • Peter a Lucia - Mladí proti vojne

     • Žiaci I.GŠ a III.GŠ sa vo štvrtok 2.5.2024 zúčastnili na divadelnom predstavení Peter a Lucia – Mladí proti vojne v Dome kultúry v Poprade. Podujatie bolo venované 105. výročiu úmrtia generála M. R. Štefánika (4. máj 1919).

      Pozreli sme si hru na motívy diela Romaina Rollanda o láske dvoch mladých ľudí počas prvej svetovej vojny v roku 1918, ktorí našli smrť v ruinách zbombardovaného Kostola sv. Gervaisa v Paríži. Študenti z 8 stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja, ktorí naštudovali hru pod vedením svojich pedagógov, spracovali dej tak, aby upozornili na potrebu mieru, ľudskosti a pochopenia.

      Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom projekte, ďakujeme za nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

    • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz
     • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz

     • V stredu 17. apríla 2024 sa žiaci prvého a druhého ročníka študijných odborov zúčastnili krajského kola súťaže FINN kvíz, zameranej na finančnú gramotnosť. Mali možnosť si tak zmerať sily so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl v Prešovskom kraji.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci II.GŠ Simon Šterbák a Oliver Kriššák.

      Chapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!

    • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)
     • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)

     • Riaditeľ SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok na základe prihlášky podanej na štúdium na tunajšej škole pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2024 -  1. kolo 1. termín, resp. dňa 6. mája 2024 - 1. kolo 2. termín.

      Žiak sa dostaví do školy o 08.00 hod.

      Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky, ktorý si prevezme pri registrácií. Pod týmto kódom bude uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajoch.

      Žiak si prinesie písacie potreby, počas PS nesmie používať mobilný telefón. Na matematike je možné pri výpočte použiť kalkulačku.           

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 8.00 hodiny.

      Výsledok prijímacej skúšky bude zverejnený  na základe  výsledkovej listiny dňa 17. mája 2024 – 1.kolo pre všetky odbory (2. ročné štúdium, 3. ročné štúdium a 4. ročné štúdium).

      V prijímacom konaní na SOŠ sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie do 22.5.2024  na strednú školu.

      Nezasielajú sa, ak uchádzať bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zák. zástupcoch, alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí sa SOŠ sa vo väčšej miere stane relevantým zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

      Prílohy: