Výsledkové listiny 2. kola prijímacích skúšok

19.06.2018 08:55

V priložených súboroch Vám prinášame výsledkové listiny 2. kola prijímacích skúšok:

VL 2.kolo_manikér_pedikér.pdf (138282)
VL 2.kolo_výroba konfekcie.pdf (148864)
 

Späť