• Pozvánka na triednu schôdzu rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v stredu 5. júna 2019 o 15.30 v budove školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť

     • Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2019/2020

     • V priloženom PDF súbore Vám prinášame prehľad o voľných – nenaplnených miestach na našej škole v jednotlivých odboroch a vyhlasujeme 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2019/2020. 

      Prihlášky do 2. kola môže zákonný zástupca žiaka podávať na adresu našej školy najneskôr do 6. júna 2019. 

      - Vyhlasenie_2_kola_prijimacieho_konania_na_sk_rok_2019_2020.pdf

     • Kritéria k prijímaciemu konaniu na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020

     • V priloženom PDF súbore zverejňujeme kritéria k prijímaciemu konaniu na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020:

      - Kriteria_2019_2020_nadstavba.pdf

     • Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019

     • V pondelok 6. mája 2019 sme na našej škole absolvovali simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019. Aj touto formou sa naši žiaci majú naučiť, že demokratická výsada voliť im dá možnosť spolupodieľať sa na budúcnosti našej krajiny. Výsledky volieb môžu byť zverejnené až v piatok - tak ako i na ostatných zúčastnených slovenských stredných školách - Nezabudnite si teda potom pozrieť, či by u našich študentov uspel aj Váš favorit ;)