• Zúčastnili sme sa na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.
     • Zúčastnili sme sa na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.

     •  

      Dňa 23.6.2022 sa študentka I. GŠ triedy, odbor Klientsky manažér pošty Veronika Svitanová spolu s koordinátorkou duálneho vzdelávania na našej škole Ing. Monikou Sokáčovou zúčastnili na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.

      Slávnostne stretnutie sa uskutočnilo na ústredí Slovenskej pošty v Banskej Bystrici a zúčastnili sa ho najlepší študenti 4 škôl - z Trenčína, Banskej Bystrice, Žiliny a Kežmarku. Toto stretnutie zorganizoval Ing. Juraj Donoval, PhD., riaditeľ ľudských zdrojov v spolupráci s Mgr. Angelou Lazorovou a Mgr. Zuzanou Koštialikovou, ktoré sú zodpovedné za organizáciu duálneho vzdelávania v SlSp.

      Stretnutie sa nieslo v príjemnej neformálnej atmosfére, spoločne sme prediskutovali systém vyučovania na jednotlivých školách a hľadali možnosti, ako tento odbor ešte viac zatraktívniť pre budúcich študentov. Zároveň nám bola predstavená vízia podpory pre stredné aj vysoké školy.

      V závere stretnutia prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov a cien navrhnutým študentkám. 


      Ing. Monika Sokáčová
      koordinátor duálneho vzdelávania SOŠ Garbiarska Kežmarok

     • Festival študentského remesla 2022 – prípravy na Historický sprievod mestom

     •  

      Pod názvom "Historický sprievod mestom" sa uskutočnil sprievod študentov stredných a základných škôl, ktorý bol súčasťou už 8. ročníka Festivalu študentského remesla v Kežmarku.

      Žiačky našej školy, II.GŠ (odbor kozmetik) a žiačky I.A, II.C (odbor kaderník), sa svedomito a tvorivo zhostili tejto úlohy a pripravili do sprievodu skvelé rekvizity. Ako prebiehala príprava rekvizít si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    • Naši študenti si opäť rozšírili svoje povedomie o nebezpečenstve šírenia sociálno-patologických javov
     • Naši študenti si opäť rozšírili svoje povedomie o nebezpečenstve šírenia sociálno-patologických javov

     •  

      Vo štvrtok 26.5.2022 sa v spolupráci s občianskym združením BEZ DROG konala v priestoroch našej školy prednáška s protidrogovou tematikou pod názvom „Pravda o drogách“. Zúčastnili sa jej študenti prvých a druhých ročníkov rôznych študijných a učebných odborov, u ktorých je nevyhnutná práve prevencia a dostatočná informovanosť v súvislosti s týmto obzvlášť závažným problémom modernej doby.

      Predseda združenia pán Peter Remper so žiakmi živo diskutoval o veľmi dôležitých a zaujímavých témach, ako sú fyzická závislosť na drogách, ako vplývajú drogy na myslenie, osobnosť a tvorivosť človeka i aká je skutočná pravda o alkohole a marihuane.

      Zároveň sa ich vtipným a nenásilným spôsobom snažil vtiahnuť do diskusie o tom, čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom i rodine, kde mali možnosť priamo žiaci hovoriť mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych a nelegálnych drog.

      Cieľom prednášky bolo, aby sa pravda o škodlivosti všetkých drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú „falošné“ informácie od ich priateľov alebo drogových dílerov a že drogy v tejto napätej dobe pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov. V jej závere mali študenti možnosť anonymne vyjadriť svoj názor k otázke: „Čo si si uvedomil?“

      Prednáška mala priaznivú odozvu, našej mládeži sa veľmi páčila, za čo občianskemu združeniu úprimne ďakujeme a veríme, že budeme pokračovať i v ďalšej spolupráci na túto aktuálnu tému.