• Informácie ohľadom preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o vystavenie preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre svoje dieťa, aby priniesli vypísanú žiadosť a poplatok, prípadne aj fotografiu (fotografia teraz nie je podmienkou, nalepí sa dodatočne) osobne do 15.6.2020 na riaditeľstvo školy, Garbiarska 1, Kežmarok2. poschodie - p. Zavacká, resp. Kunáková, denne do 12.00 hod., prípadne po telefonickej dohode na čísle 052  /452 3038, 052 / 452 3353.

     • Oznam pre žiakov, ktorí poberajú sociálne štipendia

     • Sociálne štipendiá za mesiac apríl 2020 sa budú vyplácať v piatok 22. mája 2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. na vrátnici v budove školy.

      Žiak, ktorý si príde po štipendium musí mať rukavice, rúško a vlastné pero na podpis (v prípade ak nebude mať jednu z týchto vecí nebudú mu vyplatené peniaze). Žiaci pristúpia k okienku po jednom ostatní čakajú pred budovou školy. Žiak si prevezme obálku s peniazmi, podpíše prevzatie vlastným perom a ihneď odchádza z budovy.

      Žiadame žiakov aby dodržali stanovené termíny aj opatrenia aby mohli dostať svoje peniaze.

     • Prijímacie konanie na šk rok 2020/2021

     • Stredná odborná škola oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že všetky potrebné dokumenty k prijímaciemu konaniu nájdete v menu Škola -> Prijímacie konanie.