• Príspevok na notebook pre terajších prvákov
     • Príspevok na notebook pre terajších prvákov

     • Milí prváci, určite ste už v médiách zachytili správu o možnosti získania príspevku 350 € na notebook z Plánu obnovy.

      Informácie o príspevku môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia získať z oficiálnej webstránky www.digitalnyziak.sk, prípadne prostredníctvom call centra. Nárok na príspevok majú súčasní študenti prvých ročníkov stredných škôl, príspevok by mali dostať ešte počas tohto školského roka.

    • V utorok 21.3. sa aj v našej škole uskutoční zbierka Hodina deťom
     • V utorok 21.3. sa aj v našej škole uskutoční zbierka Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

      Do tejto zbierky sa môžete zapojiť aj Vy a to tak, že v deň konania zbierky môžete prispieť do pokladničky v našej škole buď priamo alebo ak ste rodič, môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá dobrovoľníckemu tímu do pokladničky. Pomôžete tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

    • Svetový deň Downovho syndrómu - Ponožková výzva
     • Svetový deň Downovho syndrómu - Ponožková výzva

     • V utorok 21.3.2023 si pripomenieme Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Cieľom ponožkovej výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie sú samozrejmosťou.

      Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

      Do tejto výzvy sa na podnet školského parlamentu zapája aj naša škola. Obuj si v tento deň ponožky rôznej farby, alebo veľkosti a vyjadri tak solidaritu s ľudmi s Downovým syndrómom.

    • Zúčastnili sme sa konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame)
     • Zúčastnili sme sa konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame)

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa naši žiaci Viktória Badžová, Patrícia Pištová a Adrián Polhoš, spolu s našimi pedagógmi - pani zástupkyňou riaditeľa Ing. Slavomírou Huťovou a Mgr. Karolom Žembovičom, zúčastnili konferencie "Amen Leperas" (My nezabúdame), ktorú zorganizovala vo svojich priestoroch Súkromná spojená stredná škola Biela voda v Kežmarku.

      Témou konferencie bol predovšetkým rómsky holokaust, ktorú hneď v úvode sprístupnil študentom pútavou prednáškou, o prenasledovaní Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny, riaditeľ Múzea holokaustu a kandidát ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2022, PhDr. Martin Korčok PhD.

      Okrem iných vystúpila na konferencii aj europoslankyňa Miriam Lexmann a našich študentov zaujalo aj dramatické pásmo, práve s témou rómskeho holokaustu, ktoré si pripravili študenti.

      Veríme, že aj takýmto spôsobom, sme obohatili našich žiakov o nové vedomosti a prispeli k tomu, aby si naši žiaci uvedomovali dôležitosť úcty k druhým ľuďom, ochrany ľudskej dôstojnosti a práv každého človeka.

    • Dokumentárny film Občianskeho združenia Tri životy
     • Dokumentárny film Občianskeho združenia Tri životy

     • Počas uplynulého týždňa sa žiaci našej školy mali možnosť oboznámiť prostredníctvom dokumentárneho filmu občianskeho združenia TRI ŽIVOTY so životom ľudí v rozvojových krajinách.

      Film zachytáva jeden deň v živote troch detí z krajín Lesotho, Kambodža a Slovensko. Študenti si tak mohli porovnať život v týchto rozvojových krajinách so životom na Slovensku, oboznámiť sa s dobrovoľníctvom a pomocou ľuďom v rozvojových krajinách.

    • Prezentácia našich odborov v ďalšej podtatranskej základnej škole
     • Prezentácia našich odborov v ďalšej podtatranskej základnej škole

     • Uplynulá slnečná streda už ako obvykle bola opäť venovaná žiakom základnej školy – potencionálnym záujemcom o štúdium u nás.

      Tentokrát sme sa vybrali nielen za deviatakmi, ale i žiakmi ôsmeho ročníka na ZŠ s MŠ v podtatranskej obci Rakúsy. Medzi deťmi sme strávili veľmi príjemné dopoludnie, počas ktorého nás zahrnuli množstvom otázok o možnostiach štúdia u nás v rôznych odboroch perspektívnych z hľadiska trhu práce. Aj tu ešte mnohí do poslednej chvíle zvažujú, ktorá profesia im v budúcnosti zabezpečí istotu zamestnania, ako aj trvalý finančný príjem.

      Snáď sme našou návštevou v spolupráci s výchovným poradcom Mgr. Miroslavom Suchým na spomínanej základnej škole i my aspoň malou mierou prispeli k ich správnemu rozhodnutiu pri výbere strednej školy. Za ochotu a ústretovosť úprimne ďakujeme.

    • Zrekonštruovali a vynovili sme priestory Kaderníckeho salóna
     • Zrekonštruovali a vynovili sme priestory Kaderníckeho salóna

     • Na praktickom vyučovaní Vám naše žiačky učebného odboru kaderník zhotovia za prijateľné ceny každodenný účes, aj účes na slávnostné príležitosti. Nielen dámam, ale aj pánom poradia najkrajší účes vhodný na každú príležitosť, správny strih aj správny odtieň farby vlasov a pod starostlivým dohľadom majsteriek odborného výcviku z Vás urobia "nového človeka".

      Navštívte náš kadernícky salón na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku (smer Tesco, Kaufland)! Radi Vás uvítame v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 16.30 hod.

      V kaderníckom salóne je možné zakúpiť darčekovú poukážku v hodnote 10,- € a urobiť tak niekomu radosť.

      Telefónne číslo do kaderníckeho salóna je 052/452 27 17.

    • Za deviatakmi sme sa vybrali aj za hranice nášho regiónu
     • Za deviatakmi sme sa vybrali aj za hranice nášho regiónu

     • 20. marec je záverečným termínom pre podanie prihlášok deviatakov na stredné školy. Je dátumom, dokedy by mali definitívne zvážiť, čo ich najviac baví a akej profesii by sa v budúcnosti chceli venovať. Práve preto sa im do poslednej chvíle snažíme byť nápomocní pri ich neľahkom rozhodovaní.

      V uplynulých dňoch sme zavítali na ďalšie 3 základné školy nielen v kežmarskom ale i popradskom regióne, kde sme sa opäť stretli so živým záujmom detí o prezentáciu odborov ponúkaných našou školou.

      Naša prvá cesta smerovala na ZŠ s MŠ v Spišských Hanušovciach, kde sa nás ochotne ujali pán riaditeľ Mgr. Róbert Drienovský a výchovná poradkyňa Mgr. Zuzana Dudová. Spoločne sme zhodnotili predbežný záujem žiakov o ďalšie štúdium a tým, ktorí sa ešte doposiaľ nerozhodli, sme radi zodpovedali na ich zvedavé otázky týkajúce sa našich študijných a učebných odborov.

      Ďalšou školou, kde nám umožnil vstúpiť medzi jej budúcich absolventov výchovný poradca Mgr. Peter Bjalončík, bola ZŠ s MŠ, Dostojevského v Poprade. Úprimne nás potešilo, že i žiaci zo spomínanej základnej školy sa chcú duálne vzdelávať so zaručenou možnosťou uplatnenia práve v tých odboroch, ktoré im popradské stredné školy neponúkajú.

      Naša posledná návšteva smerovala už po druhýkrát na ZŠ s MŠ v Stráňach pod Tatrami. V rámci rodičovského združenia, ktoré promptne zorganizovala výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Hutyrová, sme tentoraz oslovili aj rodičov deviatakov. Poskytli sme im dôležité informácie o možnostiach uplatnenia sa ich detí po skončení jednotlivých odborov, ako aj ďalších výhodách, ktoré naša škola ponúka.

      Veríme, že čas strávený s budúcimi stredoškolákmi mal svoj význam a pomôže im správne sa nasmerovať. Všetkým našim kolegom na základných školách srdečne ďakujeme a radi budeme v dobrých vzťahoch pokračovať i naďalej.

    • Karneval 2023
     • Karneval 2023

     • Každý z nás si po rokoch určite rád zaspomína na študentské časy, ktoré strávil na strednej škole. Väčšinou to nie sú spomienky na písomky, alebo na chvíle mrazivého ticha pred tabuľou, ale určite si radi spomenieme na uvoľnené a šťastné chvíle, ktoré sme strávili v kruhu spolužiakov, kamarátov, tajných lások, ale aj učiteľov. Aj keď výchova a vzdelávanie sú v našej škole na prvom mieste, niekedy je dobré na chvíľu vypnúť a poriadne sa zabaviť.

      V období fašiangov naša škola, najmä vďaka členom školského parlamentu a p. učiteľke Mgr. Zuzane Jurskej, už tradične organizuje školský karneval. Sme veľmi radi, že po období covidu sme dnes opäť mohli zažiť kopec srandy a užiť si tieto chvíle ako jedna veľká rodina. V rámci karnevalu bolo pre žiakov pripravené pohostenie a rôzne súťaže, pri ktorých sme sa všetci poriadne zasmiali.

      Veľké poďakovanie patrí hlavne všetkým našim študentom, ktorí sa do tejto nádhernej akcie zapojili a opäť ukázali, že SOŠ Garbiarska je škola, kde nie je nuda a kde sa oplatí ísť študovať.

    • Naši murári opäť skrášľujú interiér budovy školy
     • Naši murári opäť skrášľujú interiér budovy školy

     • Počas výučby na odbornom výcviku naši žiaci z učebných odborov murár a stavebná výroba, pod vedením majstra odbornej výchovy Jána Kantora, rekonštruujú triedy v škole. Vykonávajú odborné práce pri zatepľovaní a tým zlepšujú tepelnú pohodu žiakov v triede.

      Vďaka ich chuti pracovať budeme mať skrášlené a zateplené ďalšie priestory v škole.

      Ďakujeme chlapci!

     • Pozvánka na školský karneval

     • Školský parlament našej školy pozýva všetkých žiakov na tradičný karneval, ktorý sa v tomto šk. roku bude konať v piatok 17.2.2023.

      Pripravené sú zaujímavé ceny, súťaže, občerstvenie a odmena pre 3 najkrajšie masky.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • Pri príležitosti dňa sv. Valentína (14.2.) sa môžete obdarovať milým slovom alebo vyznaním v podobe textu vo Valentínskom srdiečku.

      Srdiečka budú v triedach rozdávať v utorok počas 2. vyučovacej hodiny členovia študentského parlamentu, po veľkej prestávke ich pozbierajú a doručia adresátom.

    • Naši žiaci opäť prezentovali svoje gastronomické umenie na vernisáži výstavy "Stratené v čase" v Múzeu v Kežmarku
     • Naši žiaci opäť prezentovali svoje gastronomické umenie na vernisáži výstavy "Stratené v čase" v Múzeu v Kežmarku

     • Vo Výstavnej sieni Múzea v Kežmarku sa vo štvrtok 9.2.2023 uskutočnila vernisáž výstavy "Stratené v čase" (kaplnky v okrese Kežmarok). Pre túto slávnostnú chvíľu a vzácnych hostí pripravili naši žiaci učebných odborov kuchár a hostinský takéto chutné a oku lahodiace studené misy.

      Ďakujeme za krásnu prezentáciu gastronomických odborov našej školy. Šikovnosť našich žiakov je nepopierateľná. Spolu so žiakmi si kuchárske čiapky nasadili aj majstri odbornej výchovy Bc. Jozef Kopkáš a Ing. Dávid Sabol.

    • Žiaci SOŠ Garbiarska (odbor čašník, servírka) s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou
     • Mali sme tú česť obsluhovať prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú

     • Bolo nám cťou a zároveň veľkou výzvou, že sme mohli dnes (streda, 8.2.2023) na pôde Mestského úradu v Kežmarku obsluhovať pani prezidentku Zuzanu Čaputovú.

      Našim šikovným žiakom učebného odboru čašník, servírka Adriánovi Mirgovi, Jane Martonovej, Kamile Gáborovej a majsterke odbornej výchovy Bc. Zuzane Blaščákovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Aj v tomto roku môžete poukázať 2% občianskemu združeniu TRI MOSTY
     • Aj v tomto roku môžete poukázať 2% občianskemu združeniu TRI MOSTY

     • Milí študenti, rodičia, priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej činnosti poukázaním 2% zo svojej dane občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Čo podporíte?

      • výchovné a vzdelávacie činnosti pre vaše deti
      • mimoškolské aktivity
      • športové podujatia 
      • zážitkovo-vzdelávacie podujatia
      • skvalitnenie našej školy
      • pomôžete deťom získať pozitívne hodnoty a užitočné zručnosti

      Všetko čo robíme, môžeme robiť aj vďaka Vám a Vašej podpore. Každú pomoc si veľmi vážime a úprimne za ňu ďakujeme.

       

      Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% aj postupy pre jednotlivé subjekty (zamestnanec, živnostník, firma) nájdete v prílohe:


      Usmernenie pre fyzické osoby (FO):

      1. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

      3. Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii do oddielu: “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”

      Potrebné údaje sú:

      IČO: 37943626
      Právna forma: Občianske združenie
      Obchodné meno: TRI MOSTY, o.z.
      Sídlo: Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Usmernenie pre právnické osoby (PO):

      1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

      POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

      Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP  a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.

      2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma).  Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti DP. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi – dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať po tom, čo nám Daňový úrad pošle informáciu o Vašom rozhodnutí poukázať 2%

      3. Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

      Usmernenie pre zamestnancov:

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov.

      1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku u nás neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3€

      3. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

      Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    • Burza stredných škôl 2023
     • Burza stredných škôl 2023

     • V utorok 31.1.2023 sa v priestoroch našej školy konala Burza stredných škôl 2023. Toto podujatie už tradične organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok. Cieľom Burzy stredných škôl bolo sprístupniť žiakom končiacich ročníkov ZŠ získať čo najviac informácií o študijných a učebných odborov vybraných stredných odborných škôl z nášho regiónu.

      Keďže jednou zo zúčastnených škôl bola aj naša SOŠ Garbiarska Kežmarok, pozrite si, ako vyzerala naša expozícia, a ako prebiehala prezentácia jednotlivých študijných a učebných odborov.

      Na prezentácii našej školy a príprave Burzy sa podieľalo viacero našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy, za čo im všetkých srdečne ďakujeme!

      Veríme, že kvalitné učebné a študijné odbory, ktoré naša škola ponúka, návštevníkov zaujali a že pri rozhodovaní o svojej budúcnosti sa rozhodnú správne a vyberú si práve našu školu. Už teraz sa na budúcich prvákov tešíme a dúfame, že od nového školského roka budeme spoločne tvoriť jeden veľký kolektív, ktorý popri nadobúdaní kvalitného vzdelania zažije aj kopec zábavy pri rôznych mimoškolských podujatiach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť života na našej škole.

    • Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy
     • Pozvánka na Burzu informácií žiakov stredných škôl v priestoroch našej školy

     • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok pozýva žiakov ZŠ, ich rodičov, výchovných poradcov, a širokú verejnosť na burzu informácií, ktorá bude zameraná na prezentáciu študijných odborov vybraných stredných odborných škôl.

      Burza informácií sa uskutoční v utorok 31. januára 2023 od 8.30 do 13.00 hod. na Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Súčasťou podujatia bude aj prezentácia našich študijných a učebných odborov a zároveň si budete môcť pozrieť priestory teoretického vyučovania našej školy.

      Tešíme sa na Vás!

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Kežmarok

     • V piatok 27.1.2023 sa naši žiaci z tried I.B, I.GŠ a III.B zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov, ktorý sa konal pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho mesta Kežmarok. Akt sa konal na nádvorí mestského hradu v Kežmarku, a následne v parku pri tanku T-34/85.

      Považujeme za potrebné si túto udalosť pripomínať, a zároveň vzdať úctu a vyjadriť našu vďaku osloboditeľom, ktorí v ťažkých časoch, na sklonku 2. svetovej vojny, neváhali položiť svoje životy za náš národ, za naše mesto a za našu slobodu. Ďakujeme.

    • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami
     • Aj nový rok sme odštartovali spoluprácou so základnými školami

     • Vzhľadom k tomu, že termín odovzdávania prihlášok deviatakov na ďalšie štúdium sa neúprosne blíži, chceme byť aj naďalej nápomocní pri výbere tej správnej strednej školy.

      V novom roku naša prvá cesta viedla na Spojenú školu v Lendaku, kde nám príjemné stretnutie so žiakmi 4 končiacich tried sprostredkovala výchovná poradkyňa Mg. Mária Hudáčeková. Záujem žiakov o nami ponúkané učebné i študijné odbory nás úprimne potešil, čo sa ukázalo v ich živej diskusii týkajúcej sa predovšetkým duálneho vzdelávania. Otázky boli smerované najmä na systém štúdia a výhody duálnej praxe pre študenta.

      Sme radi, že sme mohli deviatakov osloviť ešte pred nástupom na lyžiarsky výcvik, za čo patrí spomínanej základnej škole naša srdečná vďaka. Študentom prajeme krásne zážitky na snehu a zároveň veríme, že mnohí z nich budú od septembra navštevovať práve brány našej školy.