Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

04.10.2017 12:14
Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 11.októbra 2017 (streda) o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Následne po ukončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia v triedach v budove školy.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 11.októbra 2017 (streda) o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Následne po ukončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia v triedach v budove školy.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
Späť