Prenájom nebytových priestorov

08.12.2016 14:37

SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje, že má v úmysle prenajať na 1 rok nebytové priestory o rozlohe 39,78 m2. Bližšie informácie sú na úradnej tabuli VÚC Prešov.

Späť