Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2017/2018

31.05.2017 10:20

Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov na základe rozhodnutia gremiálnej rady a Pedagogickej rady vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2017/2018:

vyhlásenie_2_kola_prijímacích_skúšok.pdf (193960)

Späť