• Rozlúčka maturantov so školou
     • Rozlúčka maturantov so školou

     • V piatok 17.5.2024 sa naši maturanti rozlúčili s učiteľmi, spolužiakmi a celou školou, ktorú navštevovali štyri roky.

      Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner v slávnostnom príhovore poprial študentom veľa šťastia pri maturitnej skúške a mnoho úspechov v ďalšom živote. Za študentov sa prihovorila Lenka Kušmireková, ktorá poďakovala vedeniu školy, triednym učiteľkám a ostatným učiteľom za ich prístup a obetavú prácu počas celej doby štúdia.

      Maturantom prajeme šťastnú ruku pri výbere maturitnej témy a keďže už od pondelka ich čaká akademický týždeň, želáme im, aby si dnešný rozlúčkový deň užili a od pondelka sa mohli naplno venovať učeniu a opakovaniu maturitných otázok.

      Milí maturanti, budete nám v škole chýbať Držíme Vám palce pri maturite!

    • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole
     • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole

     • V stredu 15.5.2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnili simulované „Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024".

      Do tejto aktivity sme zapojili študentov našej školy vo veku od 15 rokov, ktorí si mohli vyskúšať hlasovať za preferovanú politickú stranu a jej kandidátov do europarlamentu. Celý priebeh volieb zabezpečili členovia školskej študentskej rady, ktorí pripravili príjemnú atmosféru vo volebnej miestnosti.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na študentských voľbách, využili svoje volebné právo, a tým preukázali, že sú zodpovednými občanmi.

    • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny

     • V utorok 7. mája sme si pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne. Toto spomienkové podujatie sa uskutočnilo v areáli historického cintorína a na nádvorí hradu v Kežmarku.

      Aktu kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu sa zúčastnili aj naši žiaci z tried I.GŠ, II.GŠ a I.AN.

      Aj takouto formou sme vzdali poctu a vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom živote.

    • Peter a Lucia - Mladí proti vojne
     • Peter a Lucia - Mladí proti vojne

     • Žiaci I.GŠ a III.GŠ sa vo štvrtok 2.5.2024 zúčastnili na divadelnom predstavení Peter a Lucia – Mladí proti vojne v Dome kultúry v Poprade. Podujatie bolo venované 105. výročiu úmrtia generála M. R. Štefánika (4. máj 1919).

      Pozreli sme si hru na motívy diela Romaina Rollanda o láske dvoch mladých ľudí počas prvej svetovej vojny v roku 1918, ktorí našli smrť v ruinách zbombardovaného Kostola sv. Gervaisa v Paríži. Študenti z 8 stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja, ktorí naštudovali hru pod vedením svojich pedagógov, spracovali dej tak, aby upozornili na potrebu mieru, ľudskosti a pochopenia.

      Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom projekte, ďakujeme za nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

    • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz
     • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz

     • V stredu 17. apríla 2024 sa žiaci prvého a druhého ročníka študijných odborov zúčastnili krajského kola súťaže FINN kvíz, zameranej na finančnú gramotnosť. Mali možnosť si tak zmerať sily so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl v Prešovskom kraji.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci II.GŠ Simon Šterbák a Oliver Kriššák.

      Chapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!

    • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)
     • Pozvánka na prijímacie skúšky na študijné odbory (mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, kozmetik)

     • Riaditeľ SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok na základe prihlášky podanej na štúdium na tunajšej škole pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2024 -  1. kolo 1. termín, resp. dňa 6. mája 2024 - 1. kolo 2. termín.

      Žiak sa dostaví do školy o 08.00 hod.

      Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky, ktorý si prevezme pri registrácií. Pod týmto kódom bude uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajoch.

      Žiak si prinesie písacie potreby, počas PS nesmie používať mobilný telefón. Na matematike je možné pri výpočte použiť kalkulačku.           

      V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 8.00 hodiny.

      Výsledok prijímacej skúšky bude zverejnený  na základe  výsledkovej listiny dňa 17. mája 2024 – 1.kolo pre všetky odbory (2. ročné štúdium, 3. ročné štúdium a 4. ročné štúdium).

      V prijímacom konaní na SOŠ sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie do 22.5.2024  na strednú školu.

      Nezasielajú sa, ak uchádzať bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zák. zástupcoch, alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí sa SOŠ sa vo väčšej miere stane relevantým zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

      Prílohy:

    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • Triedne schôdze rodičovského združenia

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje rodičom žiakov, že v stredu 17.4.2024 o 15.30 hod. sa v budove školy budú konať triedne schôdze rodičovského združenia.

      Nakoľko tieto triedne schôdze sú posledné v tomto šk. roku, budú zamerané hlavne na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov, prípadne riešenie iných problémov.

      Rozpis jednotlivých učební, v ktorých budú schôdze prebiehať, bude umiestnený pri vrátnici.

      Všetkých rodičov srdečne pozývame!

    • Upracme svet, upracme Slovensko
     • Upracme svet, upracme Slovensko

     • Aj naša škola sa v pondelok 15.4.2024 pripojila k medzinárodnej iniciatíve "Upracme svet, upracme Slovensko", ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

      Tak ako naši otcovia a mamy, dedkovia a babky, vychádzali do ulíc s metlami, lopatami či hrabľami v rukách, aby spoločne pracovali na jedinom cieli – urobiť svoje okolie čistejším, krajším a útulnejším miestom pre život, tak aj my sme chceli prispieť k tomu, aby sme vyčistili a skrášlili okolie našej školy.

      Do tejto aktivity sa zapojili takmer všetci žiaci našej školy. Ďakujeme, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú!

    • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike
     • Úspech našich žiačok na súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike

     • Vo štvrtok 11. apríla 2024 sa konal v priestoroch koncertnej sály Reduty v Spišskej Novej Vsi 27. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike.

      V súťažnej kategórii "Kreatívny spoločenský účes" sa v silnej konkurencii umiestnila naša Danka Halčinová (prváčka, kaderníčka) na krásnom 3. mieste.

      V kategórii "HIGH FASHION - MÓDNA PREHLIADKA" získala Lea Ilavská (prváčka, kozmetička) pekné 4. miesto.

      Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

      Príspevok TV Reduta o tejto súťaži si môžete pozrieť tu.

    • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto
     • Na súťaži Mladý stavbár sme obsadili 5. miesto

     • Na 2. ročníku súťaže odborných zručností pre žiakov stredných škôl MLADÝ STAVBÁR, ktorá sa konala 11. apríla 2024 v Spišskej Novej Vsi, za našu školu súťažili Erik Pisarčík a Marek Ryš, žiaci 3. ročníka odboru murár. Umiestnili sa na peknom 5. mieste.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 

    • Výstava Tatranské sedmové karty
     • Výstava Tatranské sedmové karty

     • Kežmarská grafička a umelkyňa Katka Cermanová predstavuje v týchto dňoch vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok svoj projekt Tatranské sedmové karty, na ktorých zobrazuje známe osobnosti Vysokých Tatier (od Beaty Lasky až po Laca Kulangu) a tiež flóru a faunu Tatier.

      Máme radosť, že sme mali možnosť vypočuť si výklad od samotnej autorky výstavy.

    • Zúčastnili sme sa prednášky o rómskej genocíde
     • Zúčastnili sme sa prednášky o rómskej genocíde

     • V stredu 27.3.2024 sa aj naši žiaci zúčastnili pútavej prednášky o rómskej genocíde na Slovensku počas obdobia holokaustu, ktorú nám predstavili zamestnanci Múzea holokaustu v Seredi na SOŠ Biela voda v Kežmarku.

      Za účasti pána riaditeľa múzea Petra Korčoka, nám túto tému bližšie a veľmi zaujímavo predstavila PaedDr. Erika Tavaly, PhD., ktorá dokázala študentov naozaj zaujať a takto im predstaviť túto ťažkú a smutnú etapu našich dejín.

      Ďakujeme!

    • Pripravili sme pohostenie na Chovateľskú prehliadku trofejí
     • Pripravili sme pohostenie na Chovateľskú prehliadku trofejí

     • V dňoch 23.3-27.3 2024 bola v priestoroch našej spoločenskej miestnosti sprístupnená verejnosti aj žiakom školy Chovateľská prehliadka trofejí, ktorú organizovala Obvodná poľovnícka komora Kežmarok.

      Pri tejto príležitosti pripravili naši kuchári chutné a oku lahodiace pohostenie.

    • V našej škole sa uskutočnilo 2. kolo Študentských Volieb prezidenta SR
     • V našej škole sa uskutočnilo 2. kolo Študentských Volieb prezidenta SR

     • V utorok 26.3.2024 v našej škole prebehlo 2. kolo simulovaných študentských volieb, v ktorých žiaci volili prezidenta SR.

      Za významný prínos tejto aktivity považujeme, že študenti si mohli vopred vyskúšať, čo ich čaká vo volebnej miestnosti, oboznámili sa s priebehom volieb a naučili sa, ako prebieha samotné hlasovanie.

      Sme radi, že naši žiaci sa zaujímajú o verejné dianie okolo seba a stávajú sa z nich uvedomelí občania, ktorých zaujíma ďalšie smerovanie Slovenska.

    • Svetový deň epilepsie – Fialový deň
     • Svetový deň epilepsie – Fialový deň

     • Dnešný deň, 26. marec 2024, je Svetovým dňom epilepsie. Označuje sa aj ako "fialový deň".

      Ľudia sa obliekajú do fialovej farby alebo si pripínajú fialové stužky. Medzinárodná kampaň sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o tejto chorobe na celom svete. Motívom je heslo “Nič so mnou nezatrasie.“ Ide o slovnú hračku, ktorá vyjadruje, že hoci je v rodinách , ktoré bojujú s epilepsiou kopec "otrasov" a často sa trasie doslova celý svet, spoločne to zvládneme.

      V našej škole sme sa stretli s Bc. Kristínou Michlíkovou zo Záchrannej služby RZP Spišská Belá, ktorá nám vysvetlila, aké má táto choroba príznaky i ako máme postupovať v prípade, že sme svedkami záchvatu. Upozornila aj na mýty v postupe pri poskytnutí prvej pomoci a prakticky nám ukázala, ako ju máme poskytnúť správne.

      Získali sme dôležité informácie a dúfame, že v prípade potreby, budeme vedieť pomôcť.

    • Workshop ZMUDRI - Kritické myslenie a sociálne siete
     • Workshop ZMUDRI - Kritické myslenie a sociálne siete

     • Žiaci druhého ročníka študijných odborov dnes (25.3.2024) predviedli svoje znalosti na workshope kritického myslenia.

      Študenti v rámci workshopu pracovali v tímoch s konkrétnymi príspevkami zo sociálnych sietí a kriticky rozhodovali o tom, čomu na sociálnych sieťach majú a čomu nemajú veriť .

      S tímom ZMUDRI sme súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých atraktívna a blízka.

    • Upracme svet, upracme Slovensko
     • Upracme svet, upracme Slovensko

     • Aj naša škola sa v tomto roku pripojí k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie.

      O tom, ako bude táto aktivita v našej škole prebiehať, Vás budeme včas informovať.

      Viac informácií o tejto iniciatíve sa dozviete tu.