• Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia


     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 o 15.30 hod. v triedach v budove školy. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 12.10.2021 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri vstupe do budovy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník).

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť_tu, alebo si ho prevziať a vypísať pri vstupe do budovy školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"
     • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému:  2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne.

      Zúčastnili sa jej žiaci 2.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty. 

    • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"
     • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému: Cestujeme v čase do roku 1989

      Zúčastnili sa jej žiaci 4.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty.   

    • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej
     • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej

     •  

      Časopis predstavuje informácie o slovenských a zahraničných univerzitách. V jednotlivých číslach sa dočítate napríklad o ich zameraní, uplatnení po ich vyštudovaní, možnostiach ubytovania, cenách a termínoch prihlášok alebo študentskom živote.

      Okrem toho je obsah časopisu doplnený aj o zaujímavé články z rôznych sfér života.

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami   

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít
      • postup ako správne vybrať VŠ
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí  
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať  

      Na podstránke časopisu Kam po strednej je umiestnená online verzia časopisu, kde si študenti môžu prelistovať celé aktuálne číslo na mobile, či desktope (odkaz tu). 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40,- € bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti.

      Pre viac informácií kliknite tu.

     • Dôležitý oznam pre žiačky triedy I.GŠ a všetkých žiakov triedy II.C

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy od piatku 1. októbra 2021 do piatku 8. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy, prítomných dňa 30. septembra 2021 na vyučovaní, platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) nájdete v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ
     • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ

     •  

      Vážení rodičia,

      z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb v našej škole a s tým súvisiacou karanténou niektorých tried sme sa rozhodli zrušiť plánované zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa malo konať v stredu 29.9.2021.

      O náhradnom termíne ZRPŠ, v ktorom prebehnú aj voľby zástupcov z radov rodičov do Rady školy, Vás budeme včas informovať na webovej stránke školy, facebookovej stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

       

     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.AN

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.AN v dňoch od pondelka 27. septembra do utorka 5. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.AN, prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Dôležitý oznam pre žiakov tried II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A v dňoch od pondelka 27. septembra do pondelka 4. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 23. alebo 24. septembra na vyučovaní a žiakov tried III.C, I.B, II.B a II.A prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

       

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka
     • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      keďže naša škola nie je len o vzdelávaní, ale snažíme sa spolu tvoriť jednu veľkú rodinu, nenechala nás chladnými prosba o pomoc, ktorá sa v týchto dňoch šíri na facebooku. Záleží nám na každom jednom žiakovi, a to nielen v čase pokiaľ navštevuje našu školu, ale aj po jej ukončení.

      Náš bývalý študent Vladko Isak mal koncom letných prázdnin vážny pracovný úraz na stavbe v Belgicku, kde počas leta brigádoval. Po páde zo strechy vo výške 10m utrpel vážne zranenia, následky ktorých ho zrejme budú sprevádzať po celý život. Prekonal mnohé náročné operácie a ďalšie ho ešte len čakajú.

      Nakoľko sa ešte stále nachádza v nemocnici v Belgicku, rodina oslovila prostredníctvom sociálnej siete facebook jeho priateľov a známych s prosbou o finančnú pomoc. Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť Vladkov prevoz na Slovensko. Podrobnosti tohoto nešťastia si môžete prečítať v statuse jeho brata, ktorý zverejnil na facebooku.

      Ak ani Vás toto nešťastie nenechalo chladnými a rozhodli ste sa pomôcť nášmu bývalému spolužiakovi, môžete tak urobiť na čísle účtu 

      SK18 0900 0000 0051 7175 8185

      Do tejto zbierky sa v priebehu budúceho týždňa zapojí aj naša škola.

       

      Ďakujeme

       

       

    • Výzva na voľby členov rady školy
     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 v Kežmarku v kategórii zástupcovia rodičov.

      Do Rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy. Kandidáta do Rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Voľby členov Rady školy v termíne do 15. októbra 2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, zabezpečí riaditeľ školy, ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. 

      Príloha:
      vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly_21.pdf

    • Sprievodca samotestovaním na COVID-19
     • Sprievodca samotestovaním na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      počas uplynulých dní obdržali žiaci našej školy (ktorí o to vopred prejavili záujem), testovacie súpravy určené na samotestovanie prítomnosti ochorenia COVID-19 v domácich podmienkach. 

      V priloženom súbore Vám ponúkame jednoduchú príručku, podľa ktorej treba postupovať, ak žiak prejavuje symtómy, ktorými sa zvykne ochorenie COVID-19 prejavovať. Druhý súbor obsahuje príbalový leták (návod na použitie), dodávaný spolu s testovacími súpravami.



     • Riaditeľské voľno pre žiakov školy

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje z organizačných dôvodov - v zmysle odporúčania zriaďovateľa PSK v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešovskom kraji s ktorou súvisia zmeny v doprave a obmedzenia dopravy riaditeľské voľno 14. septembra 2021 pre všetkých žiakov školy.

      Nástup do školy na vyučovanie je 16. septembra 2021 (štvrtok).

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022
     • Slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Vojtecha Wagnera na začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie privítal pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022. Zvlášť vítam našich nových prvákov, ktorí sú tu po prvýkrát.

      Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli pre Vás plné pekných zážitkov a mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

      Prvý deň nového školského roka je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi prvého ročníka a končí žiakmi posledného ročníka našej školy.  Preto sa v prvom rade obraciam na našich prvákov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, väčšina z Vás je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rád by som túto chvíľu využil na to, aby som Vás naplnil optimizmom a zbavil akéhokoľvek nepokoja a strachu z nového začiatku. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde prežijete väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budete dobre cítiť, kde môžete medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť.

      Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä však žiakom končiacich ročníkov, chcem na prahu nového školského roku popriať najmä veľa síl a energie pri príprave na záverečne resp. maturitné skúšky a na úspešné ukončenie štúdia na našej škole.

      Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Všetci spoločne učitelia, majstri aj Vy žiaci chceme spoločne stráviť príjemný školský rok.

      Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov a majstrov odbornej výchovy, o ktorých viem, že si vážite svoju prácu, ste ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem aj Vám v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.

      Predošlé dva školské roky preverili naše schopnosti reagovať na zložitú, rýchlo sa meniacu situáciu. Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislostiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme vykonali množstvo opatrení, aby sme zabezpečili chod školy, vytvorili bezpečné prostredie pre našich žiakov aj zamestnancov. Chcem Vás všetkých vyzvať k tomu, aby sme sa všetci správali zodpovedne, chránili seba aj druhých, boli ohľaduplní, nápomocní, trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť prinesie. Chcem Vás všetkých požiadať o dodržiavanie nevyhnutných protipandemických opatrení. Predovšetkým o používanie dezinfekcie pri vstupe do školy aj počas celého dňa a prekrytia horných dýchacích ciest – rúšok počas pobytu v budovách v interiéri školy. Verím, že to všetko vydržíme a úspešne zvládneme.

      Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám milí žiaci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti a Vám kolegovia, úspešných a múdrych žiakov aby ste im mohli rozdávať len tie najlepšie známky.

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

     •  

      Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 v átriu školy. 

      Príchod žiakov do školy bude o 8.30 hod., slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční o 9.00 hod. Následne prebehne zápis do 1. ročníkov.

      Pri vstupe do budovy je potrebné, aby sa každý žiak preukázal a odovzdal triednemu učiteľovi Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.pdf“. Neplnoletí žiaci odovzdajú tlačivo podpísané zákonným zástupcom.

      Plnoletí žiaci s prístupom na EDU PAGE môžu podať „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ elektronicky (na úvodnej stránke v EduPage vyberte možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, následne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - platí od 1.9.2021).

      Na základe aktuálne platných predpisov pripomíname, že povinnosťou žiaka je nosiť vo vnútorných priestoroch školy rúško, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty.

     • Usmernenie pre žiadateľov o stredoškolské štipendium v šk. roku 2021/2022

     •  

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona),  § 149 Štipendium.

       

      1. Žiadosť o poskytnutie štipendia

      Stredoškolské štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia.

      Formulár žiadosti je k dispozícii na

      Žiadateľ (plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka), predloží vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti  a povinné  prílohy.

      Prílohy k žiadosti:

      1. Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia  za predchádzajúce klasifikačné obdobie (stačí priniesť originál a kópiu – overenie urobí riaditeľ školy spoločne všetkým žiadateľom. Potom vám originál vysvedčenia vrátime).
      2. Žiadateľ o štipendium z titulu hmotnej núdze predloží aktuálne Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vám vydajú na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.     
      3. Žiadateľ o štipendium z titulu životného minima predloží aktuálne doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020.

      Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: 

      • čistý príjem zo závislej činnosti,
      • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – (Potvrdenie - Výpis na účely priznania stredoškolského  štipendia musí byť potvrdené na Daňovom úrade),
      • dávky sociálneho poistenia (napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
      • prídavok na dieťa,
      • daňový bonus,
      • zaopatrovací príspevok,
      • rodičovský príspevok,
      • výživné,
      • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie,
      • dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.,

      a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z Úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti, potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách).

      Poznámka: mesiac na dátume vystavenia všetkých dokladov sa má zhodovať s mesiacom, v ktorom žiadateľ podá žiadosť o štipendium!!!

       

      2. Poskytnutie štipendia

      2.1 Riaditeľ školy rozhodne o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

      2.2  Štipendium sa poskytuje na začiatku školského roka na príslušný školský rok počas obdobia školského vyučovania.

      2.3  Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

      2.4 Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

      • 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
      • 34,85 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
      • 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima.

      Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

      Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku  2021/2022  sumy životného minima  majú nasledovné hodnoty:

      • 218,06 € - v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
      • 152,12 € - v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
      • 99,56 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      Vyplnené tlačivá – vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu s predpísanými prílohami  je potrebné doručiť na personálne odd. p. Zavackej (budova riaditeľstva, 2. poschodie) do pondelka 27. septembra 2021.

       

      Prílohy:

     • Oznam pre žiakov nastupujúcich v šk. roku 2021/2022 do prvého ročníka

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov odoslaním krátkeho mailu „Mám záujem o AG samotesty, meno a priezvisko žiaka, učebný/študijný odbor“, najneskôr do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod. na adresu sekretariat@sosgarbiarska.sk.

     • Potvrdenie záujmu o AG testy

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci!

      Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole má škola možnosť zabezpečiť antigénové samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka, ktoré sú určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. Za samotesty žiaci neplatia, budú distribuované bezplatne.

      Žiadame Vás o potvrdenie záujmu o takýto druh samotestov na stránke v EduPage (vyberte možnosť Prihlasovanie na úvodnej stránke) do stredy 25. augusta 2021 do 23.50 hod.